7, ఫిబ్రవరి 2015, శనివారం

పద్యరచన - 814

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

15 కామెంట్‌లు:

 1. ముక్కుపచ్చలారని పసిమోముపైన
  పూసి వీబూది మడివస్త్రములను కట్టి
  పూజ చేయుచిత్రము ముఖపుస్తకమున
  నుంచు వారల కిడుదేవ మంచిబుద్ధి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ముఖము నిండను వీ బూది బూసి కొనుచు
  చిన్ని బుడతడు చక్కని చెలువు తోడ
  బాల శంకరు బోలుచు భవ్య ముగను
  వార్చు చుండెను సంధ్యను వారి తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఆది శంకరు వలెనీవు యవత రించి
  బూది నలదితి వీవయ్య మోద మలర
  సంధ్య వార్చగ నీకెంత సంబ రమ్మొ
  ముద్దు లిచ్చిన మాకంత ముదము పౌత్ర

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఛాంద సత్వమ్ము పెంచని చదువు వలయు
  అనుకరణ నేర్ప నసబట్టి అలవి కాదు
  సాధు వేషమ్ము బాలుండు సందె వార్చ
  చోద్య మనిపించుచిత్రమ్ము చూడ చూడ

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  భళ్ళముడి శ్రీరామ శంకర ప్రసాద్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కదలకకాంక్షలేనిమమకారమునందునబాలభక్తికిన్
  నుదిటివిభూతిరేఖగన?నొప్పకదప్పుననీశుకైన ఆ
  హృదయముసంధ్యవార్చ?బలహీనుడుగాదనివిష్ణువెంచడా?
  మదిపరమాత్మనెంచ?ననుమానములేకనుబ్రహ్మగాంచులే|

  రిప్లయితొలగించండి
 7. శ్రీకే*యస్*గురుమూర్తిగారిపూరణం
  నియతిగలజనకులకుజన్మించెనేమొ|
  చిన్నిబాలుడర్చనజేయుకొరకు
  నిష్టతోగూరుచుండివినిశ్త్చలముగ
  పువ్వుపరిమళించునుగదపుట్టగానె|

  రిప్లయితొలగించండి
 8. బాలునిదైవధీక్షగని-భావితరాలకుమార్గగామిగా
  మేలునుగూర్చుభక్తిపరమేశునిశక్తివిచిత్రమేసుమా|
  నేలెడిలోకరక్షకునినెప్పటికైననుభక్తిభావమే
  పాలకులైననెంచవలె-భావ్యమటంచునుచూపుబాలుడే

  రిప్లయితొలగించండి
 9. బాలభానుఁ బోలు బాలకునిఁ గనుడు
  సందె వార్చు చుండె సంతసముగ
  చిన్నతనమునందె యున్నతముగ నుండ
  నెన్నివిద్యలఁ గను నెవరికెఱుక?

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ రెండు వృత్తాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  కె.యస్. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. బాలగణేశుడె నామది
  లీలగ కదలాడె వాని రీతిని జూడన్!
  వేళకు సంధ్యల వార్చెడు
  పోలిక జూడంగ జాల ముచ్చట గొలిపెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అందపు పాపడుననె తన
  కందిన పాత్రలను నీరు కదుపుచు నిటులన్
  సందెను వాలుత్తానే
  జందెము మెడవేసి ఒలుగు జలిపించమ్మా !

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  పాత్రోచిత భాషతో మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి