10, ఫిబ్రవరి 2015, మంగళవారం

పద్యరచన - 817

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

27 కామెంట్‌లు:

 1. ఆలు దండిగా నుండగ ఆలి కెపుడు
  కూరగాయల లేవన్న కొఱత లేక
  కాలమేగతి నుండ సకాలమందు
  వంట చేతురు సులువుగ వనిత లంత

  రిప్లయితొలగించండి
 2. బంగాళాదుంపల గాం
  చంగనె వందల రకముల చక్కని వంటల్
  ఠంగున మదిలో మెదలును
  మ్రింగు గుటకలెవరు దీని వ్రేపుడు గనినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. బంగాళా దుంపలుమఱి
  రంగును జూడంగ మిగుల రమ్యత నొప్పెన్
  చెంగావి రంగు వేగిన
  బంగాళా దుంప కూర బాగుగ నుండున్

  రిప్లయితొలగించండి

 4. అదిగో వస్తున్నది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ
  దేహలీ కి 'ఆలుగడ్డల కాలం'వచ్చే
  ఆమ్ ఆద్మీ కి చాలు ఆలుగడ్డలు
  దేశానికి వదులు భాజపా జిలేబీలు !!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఉత్త రమెరికాలో బుట్టి ఉర్ల గడ్డ
  విశ్వ మంతయు పాకెను విరివిగాను
  ఆలు యున్నచాలు గృహిణి అండ గాను
  కూర చేయ వచ్చు కలిపి కొదవ లేక

  అతివ లందర ప్రీతిగ ఆలు గడ్డ
  పిండి వస్తువులు కలగి దండి గాను
  వైట మిన్లను సమకూర్చు వశము తోను
  ఫేసు మాస్కులకిదినేడు ఫేవ రెట్టు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. టి.బి.యస్. శర్మ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ******
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ******
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  జిలేబీ గారూ,
  మంచి భావాన్ని అందించారు. అభినందనలు.
  మీ భావానికి నా ఛందోరూపం......
  అదిగొ ‘ఆమ్ ఆదిమీ పార్టి’ యరుగుదెంచు
  దేహలీకి నాలుగడ్డల దినము వచ్చె
  ఆము ఆదిమీలకు చాలు నాలుగడ్డ
  భాజపా జిలేబీలింక వదలునంట!
  *****
  భళ్ళముడి శ్రీరామ శంకర ప్రసాద్ గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పాలూ పెరుగూ లేకను
  తూలుచు త్రుల్లుచు నడిపెడు తొయ్యలి కైనన్
  కాలానుగుణంబుగనో
  యాలూ వంటింట లేక నలజడి మిగులున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘పాలూ పెరుగూ’ అంటే వ్యావహారికం. ‘పాలును పెరుగును’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సాయంత్రపు వేల్లో
  హాయిగ నింటిల్లిపాది యాలూ తోడన్
  వేయిన్నొక్క రకంబుల
  తీయమ్మౌ 'ఛాటు' లెన్నొ తినగా వచ్చున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ రెండవ పద్యంకూడా బాగున్నది. అభినందనలు.
  మొదటి పాదంలో ‘వేల్లో’ అన్నచోట గణదోషం. ‘సాయంత్రపు వేళలలో’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు. వ్యావహరిక మరియు టైపాటు సవరణానంతర పద్యములు:
  పాలును పెరుగును లేకను
  తూలుచు త్రుల్లుచు నడిపెడు తోయలి కైనన్
  కాలాను గుణంబుగ నో
  యాలూ వంటింట లేక నలజడి మిగులున్!

  సాయంత్రపు వేళల్లో
  హాయిగ నింటిల్లిపాది యాలూ తోడన్
  వేయిన్నొక్క రకంబుల
  తీయమ్మౌ ' ఛాటు ' లెన్నొ తినగా వచ్చున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. విశ్వమందలి యాకలి వివిధవిధుల
  అణచ గల్గిన శక్తితో ననవరతము
  మేలు చేయు మూలమిల బంగాళదుంప
  మించు శాకము జగతినఁ గాంచలేము

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పూజ్య గురుదేవులకు నమస్సులు.నాలుగవ పాదంలో ప్రాస యతిని సవరించి మరల పంపుచున్నాను.
  విశ్వమందలి యాకలి వివిధవిధుల
  అణచ గల్గిన శక్తితో ననవరతము
  మేలు చేయు మూలమిల బంగాళదుంప
  మించు శాకము జగతిలో నెంచలేము

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఆలుమగలకు-బిడ్డలానాలుగడ్డ
  ఉదయఫలహరమందుననుల్లిజతగ
  తగుటమోటాలకలయికదగ్గరయిన
  పోపుచేతనునుడికించ?పుట్టురుచియే
  2అందముగున్నవన్నియునునాకలిదీర్చగనాలుగడ్డలై
  ముందునగానుపించునవెముఖ్యటమోటయునుల్లిముక్కలున్
  పొందికచేతజేర్చుకొనిపోపుకళాయిననీటిమధ్యలో
  కుందుచుకూర్పుగాగలయుకూటమిదోశకుకీర్తి?కుర్మయే

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  సవరించిన మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మాపటి వేళకు వేపుడు గా జేయ
  ......నుల్లిపాయల జేర్చి యుల్లమలరు
  సన్నని చక్రాల చందాన తరిగిన
  ......బజ్జీల రుచి మహా బాగుబాగు
  పల్చని పొరలుగా బయట నమ్మెడు చిప్స్
  ......పిల్లల నోటికి భేషుభేషు
  కమ్మని పోపుతో నిమ్మ రసము జేర్చ
  ......కూరగా జేయ నోరూరి తీరు

  తొక్క తీయక వాడిన దొరకు మనకు
  వలయు పోషక ములని విజ్ఞుల యువాచ
  ఆలితో బాటు నింటింట నాలుగడ్డ
  గొప్ప పాత్రను పోషించు జెప్ప నిజము.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కంది వారు !

  కంది పప్పు చారు + ఆలుగడ్డల కూర చేసేసారు !!

  నెనర్లు !
  చీర్స్
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కె.యెస్.గురుమూర్తి ఆచారి గారి పూరణ
  దుంప లన్నింట బంగాళ దుంప మేలు
  కార్బొహైడ్రేటు లెక్కువ కలసి యుండ
  పూరి తో దాని పొడి కూర చేరిచి తిన
  స్వర్గమె దిగి వచ్చు నా సామి రంగ

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మిస్సన్న గారూ,
  బంగాళదుంప వివిధ ప్రయోజనాలము చక్కగా వివరిస్తూ మంచి పద్యం చెప్పారు. అభినందనలు.
  *****
  కె.యస్. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఆలుగడ్డ,కూరలన్నింటితో కలిసి
  చవిని పెంచు రీతి, సతియు, నత్త,
  మామ,యాడుబిడ్డ,మరది,బావల తోడ
  కలసి మెలసి యుండ కలుగు శాంతి

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. విశ్వమెల్ల బంగాళదుంపింపు తినరె
  యితర దేశాల పంటైన నిండియాను
  చేరె! వేపుడు,కుర్మాకు,చెలువునౌను
  దప్పళంబున రుచిగొల్పు గొప్ప దుంప

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పాల కడలి మీద పన్నగ శయమున
  విసుగు లేకను లక్ష్మితో విష్ణు వటుల
  తీరిన కిటుకేమనడుంగ నారదుడనె
  "నాలు చక్రాల వేపుడి యారగింపు"

  రిప్లయితొలగించండి
 25. మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి