26, ఫిబ్రవరి 2015, గురువారం

సమస్యా పూరణం - 1607 (హరియించున్ ఘనపాతకమ్ములను హత్యాద్యూతచౌర్యమ్ములే)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
హరియించున్ ఘనపాతకమ్ములను హత్యాద్యూతచౌర్యమ్ములే.

33 కామెంట్‌లు:

 1. పరమేశున్ భజియించగా మనసు భావా వేశముల్ వీడుచో
  హరియించున్ ఘన పాతకమ్ములను , హత్యాద్యూత చౌర్యమ్ములే
  పరిమార్చున్ కడదేరు నంత వరకున్ బాధించగా నుండవే
  వరదుం డానతి డంగనెంత తడవున్ భాసించి శౌఖ్యం బిడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అవునా నేనింకా చాలా తప్పులు వస్తాయేమో అని భయపడుతున్నాను సోదరికి ధన్య వాదములు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. హరి పాదమ్ముల జేరు భక్తునకు స్నేహమ్మున్ నతండే సదా
  హరియించున్ ఘనపాతకమ్ములను,హత్యాద్యూతచౌర్యమ్ములే
  ధరిలో కొల్లలు జేయదప్పుకొన నేదారుల్ వశంబౌ?సురా
  సురులైనన్ దమ పాపకార్యములకో సుంకమ్ముజెల్లింపరే!!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పరమాత్ముండగు వాని నమ్మి గతిగా భావించుచో లీలగా
  హరియించున్ ఘనపాతకమ్ములను, హత్యాద్యూతచౌర్యమ్ములే
  దరి రాకుండగ మానసమ్ములను భద్రమ్మౌ గతిన్ గాచు, శ్రీ
  హరియే దక్క మరెవ్వరోయి భువిలోనైనన్ మరెచ్చోటనున్?

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తొలిసారి ఈ ఛందస్సు లో పద్య ప్రయత్నం. తప్పులు మన్నించ ప్రార్ధన.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పూరణ, వృత్తరచన రెండూ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘ఆనతి+ఇడంగ’ అన్నప్పుడు సంధి లేదు, యడాగమం వస్తుంది. అక్కడ ‘వరదుం డానతి యిచ్చినంత...’ అనండి. ‘సౌఖ్యం’ టైపాటువల్ల ‘శౌఖ్యం’ అయింది.
  *****
  భళ్ళముడి శ్రీరామ శంకర ప్రసాద్ గారూ,
  ఇది మొదటి ప్రయతంలా లేదు. చక్కగా ధారాశుద్ధితో సాగింది. బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  *****
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీకు వృత్తరచన కొట్టినపిండే కదా! చాలా బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. హరిపూజల్ కడు నిష్టతో సతము శ్రద్ధాసక్తితో చేయగన్
  హరియించున్ ఘనపాతకమ్ములను, హత్యాద్యూత చౌర్యమ్ములే
  చెఱుపుం దెచ్చును తప్పకుండ నిలలో చేకూఱు పాపమ్ములున్
  ధరలో మంచిగ జీవితమ్ముగడపన్ తాపమ్ము తీరున్ సుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ మత్తేభవృత్తం చేయితిరిగిన కవి రచనలా చాలా బాగున్నది. మంచి పూరణ. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కరుణా సాగరు డార్త రక్షకుడు శ్రీ కాంతుండు సద్బుద్ధితో
  పరమారాదన భక్తి తత్పరతతో పాపాత్ములున్ గొల్చినన్
  హరియించున్ ఘనపాతకమ్ములను, హత్యాద్యూతచౌర్యమ్ములే
  ధరలో మూలము పాతకమ్ములకు గాదా మానవా తెల్సుకో.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కరి సంరక్షకుఁడార్త రక్షణ కళాకాంతుండు, సంసార సా
  గర దీనప్రజ నౌక, భక్తులకు తాఁ గల్పద్రుమంబౌట వేఁ
  హరియించున్ ఘనపాతకమ్ములను, హత్యాద్యూతచౌర్యమ్ములే
  మరకన్ జేయక నిత్యభక్తియుతుఁడై మంత్రార్చనల్ జేసినన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. దొరలాజూతురు దొంగనైన జనులెంతోగౌరవంబిచ్చుచున్
  ధరలో నన్నిటికన్న గొప్పదగునీ యర్ధంబునేగల్గినన్
  హరియించున్ ఘన పాతకమ్ములను - హత్యాద్యూతచౌర్యంబులే
  మురిపెంబౌగద తప్పులెన్నరిక నేమోసంబునేజేసినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  వృత్తరచనలో మీరుకూడా చక్కని ప్రావీణ్యాన్ని సాధించారు. సంతోషం! మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘దొరలా’ అనడం వ్యావహారికం. ‘దొరగా’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కురు సామ్రాజ్యపు రాజరాజు తన ఆక్రోశంబు జాటంగ, ధీ
  వరుడౌ కృష్ణుడు పాండుమధ్య ముని నేపధ్యంబు యొప్పంగ, తా
  నర నారాయణ మూర్తిగా నిలచి పన్నాగమ్ము లన్ ద్రుంచగన్
  హరి యించున్ ఘన పాతకమ్ములను హత్యా ద్యూత చౌర్యమ్ములే
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వితండవాదం చేస్తున్నట్టున్నానండీ;

  వరరామాయణకావ్యకారణము గువ్వన్జంపుటౌనందురే
  ధరణిన్ బాండవపత్నిబాధకు నిమిత్తమ్మౌనుగా జూదమే
  అరవిందాక్షుని లీల చౌర్యమగుచో నాలింప నాగాధలన్
  హరియించున్ ఘన పాతకమ్ములను హత్యాద్యూత చౌర్యమ్ములే

  [నిన్న రాత్రి మొదలు పెడితే ఇప్పుడు పూర్తయింది]

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఊకదంపుడు రామకృష్ణ గారూ,
  మీ పూరణ చాలా బాగున్నది. అభినందనలు.
  ఈ అర్థాన్నే తెలిపే ఒక చాటుశ్లోకం ఉండాలి. ఎంత ప్రయత్నించినా జ్ఞాపకం రావడం లేదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ‘ఊకదంపుడు’ రామకృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలతో....

  సురవైరిన్ దశకంఠుఁ జంపెనఁట సుశ్లోకుండు రాముండు, చి
  చ్చు రగిల్చెన్ గద ద్యూత మా భరతవంశ్యుల్ పోరు సేయంగ, మో
  హ రహస్యమ్ములఁ దెల్పె గోపికల దేహభ్రాంతిఁ బోఁద్రోచి శ్రీ
  హరియే చీరల దొంగిలించె, కథ లత్యంతమ్ము శ్రావ్యంబులై
  హరియించున్ ఘనపాతకమ్ములను హత్యాద్యూతచౌర్యమ్ములే.

  (రావణహత్యను వర్ణించిన రామాయణం, దుష్టసంహార సంగ్రామ కారణమైన ద్యూతాన్ని తెలిపిన భారతం, గోపికా వస్త్రాపహరణాన్ని తెలిపిన భాగవతం.. ఈ మూడు గ్రంథాల పఠనం పాపహరమని భావం.)

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మాస్టరు గారూ! రామకృష్ణ గారూ ! మీరు చేసిన నిగూడార్థ పూరణ అమోఘము..

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ప్రాతర్ద్యూత ప్రసంగేన
  మధ్యాహ్నే స్త్రీ ప్రసంగతః
  రాత్రౌ చోర ప్రసంగేన
  కాలో గచ్ఛతి ధీమతామ్ ॥

  మధ్యాహ్నం స్త్రీ - సీతాయాః చరితం మహత్ - రామాయణ ప్రసంగం

  అందమైన పూరణలు చేసిన రామకృష్ణ గారికి , కంది శంకరయ్య గారికి అభినందనలు

  రిప్లయితొలగించండి
 21. డా. విష్ణునందన్ గారూ,
  మీ సౌహార్దానికి ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ధరణీ సూన మహా పవిత్ర కథ మధ్యాహ్నంబునన్ మేలగున్
  ధరణిన్ పాండవ దివ్యగాథ లనఘా తల్పం దగున్ వేకువన్
  ధరణీనాథుని లీలలన్ నిశను సంధానింప సౌభాగ్యమౌ
  ‘హరియించున్ ఘనపాతకమ్ములను హత్యాద్యూతచౌర్యమ్ములే’

  రిప్లయితొలగించండి
 23. హరినామమ్మును గ్రోలుచున్ పొలుపులన్ హత్యన్ సదా జేయుచున్
  దురితమ్మౌ ఘనరాజకీయనటనన్ ద్యూతమ్ములాడించుచున్
  సరికానట్టివి రీతులన్ ప్రభుతలన్ చౌర్యమ్ము గావించగా...
  హరియించున్ ఘన పాతకమ్ములను హత్యాద్యూతచౌర్యమ్ములే

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పరులే మెచ్చిన ప్రీతివాక్యములనున్ వందించి వంచించుచున్
  సరియౌ రీతిని వక్రబుద్ధి గొనుచున్ సాధించి రాజ్యమ్మునున్
  చరియించంగను రాజకీయ కలినిన్ చక్రమ్ము శంఖమ్ముతో
  హరియించున్ ఘనపాతకమ్ములను హత్యాద్యూతచౌర్యమ్ములే

  రిప్లయితొలగించండి
 25. పరికించంగను రామగాథ వరమౌ ప్రత్యూష కాలమ్మునన్
  మరియున్ భారత పద్యముల్ మురియుచున్ మధ్యాహ్నమౌ వేళనున్
  సరిగా మిత్రుడ! కృష్ణలీలలనహో సాయమ్మునన్ పాడగా
  హరియించున్ ఘనపాతకమ్ములను హత్యాద్యూతచౌర్యమ్ములే

  రిప్లయితొలగించండి