11, ఫిబ్రవరి 2015, బుధవారం

సమస్యా పూరణం - 1595 (రాముఁ డడవి కేఁగె రంభతోడ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
రాముఁ డడవి కేఁగె రంభతోడ.  
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

25 కామెంట్‌లు:

 1. సాధ్వి సీత రాగ సంతోష ముగదాను
  రాము డ డవి కేగె , రంభ తోడ
  మేనకాదులు మఱి మేళ మా దుడురట
  చూర గొనుట కొరకు సురల మెప్పు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తండ్రి వరము లివ్వ తలవంచి సతి తోడ
  రాము దడవి కేగె , రంభ తోడ
  విసిగి శాప మిచ్చె వేయేళ్ళు పడియుండ
  కాచకమ్ము గాను గాధి జుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రాజమౌళ తీయ రంజైన చిత్రంబు
  రంభ తోటి యెన్టి రాము నుంచి
  చిందు లేయు పాట చిత్రించగా నెంచ
  రాముఁ డడవి కేఁగె రంభ తోటి!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఈశు గొల్చినంత నింద్రలోకము దక్కు
  ననెడు తలపుతోడ నడవికేగి
  తపము సేయునట్టి దైత్యు వంచింప సు
  త్రాముడడవికేగె రంభతోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అఱటి తోట లేయ యడవిన జనులెల్ల
  రైతు రాము ఎడద రగిలి పోగ
  పట్టణానికేగి పట్టెతా పిలకలు
  రాము డడవి కేగె రంభ తోడ!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  భళ్ళముడి శ్రీరామ శంకర ప్రసాద్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ వైవిధ్యంగా ఉండి అలరించింది. అభినందనలు.
  ‘తోటి’ అనడం వ్యావహారికం. ‘రంభతోడ’ అనండి.
  *****
  శ్రీఆదిభట్ల కామేశ్వర శర్మ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య గారూ,
  ‘రంభ’ శబ్దానికి ఉన్న అన్యార్థంతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. గురుదేవులకు ధన్యవాదాలు. సవరించిన పద్యం :రాజమౌళ తీయ రంజైన చిత్రంబు
  రంభ తోడ యెన్టి రాము నుంచి
  చిందు లేయు పాట చిత్రించగా నెంచ
  రాముఁ డడవి కేఁగె రంభ తోటి!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రామరావు తోడ రంభను జతజేసి
  చిత్రమొకటితీయు చింత తోడ
  చిత్రయూనిటచట చేరితెలుప,ఎన్టి
  రాము డడవి కేగె రంభతోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రమణి సీతను తన రంభగ భావించి
  వలదు తనకునితర వెలదు లనెను
  వెతల నందునైన విడువ తనననుచు
  రాముఁ డడవి కేఁగె రంభతోడ

  రిప్లయితొలగించండి

 10. రాము డడవి కేగె “రంభ తోడ”టంచు
  వార్త తెచ్చె వేగు ప్రభువు కడకు
  “రంభకాదు మూర్ఖ!రంభను మించిన
  అందగత్తెసీత యనెను యసుర”

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కె యెస్ గురుమూర్తి ఆచారి గారి పూరణ
  స్వర్గసీమ వీడి క్ష్మాస్థలి జేరి సు
  త్రాముడడవి కేగె రంభతోడ
  నామె చేత నాట్యమాడి౦చి దైత్యుని
  తపము భంగ పరచు తలపు తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మల్లెలవారి పూరణలు
  కైక కోర్కె వలన కానల కేగగా
  రాముతోడ వెడలె రమణి సీత
  అందమందు నామె అలరును రంభయై
  రాముడడవి కేగె రంభ తోడ
  2.రంభ దేవవేశ్య;రాజిల్లు రాముడే
  ఏక పత్ని వ్రతుడు ఏగె సీత
  ధర్మపత్ని గాన;ధర్మంబు వీడి యే
  రాముడడవి కేగె రంభ తోడ?

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది.అభినందనలు.
  *****
  కె.యస్. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘ఏకపత్నీవ్రతుడు’ అని సమాసం చేయాలి కదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తండ్రిమాటగ పినతల్లికోర్కెయనుచు
  సీత లక్ష్మణునకుదూతదెలుప
  రాముడడవికేగె|"రంభతోడ
  ఇంద్రసభకుజేరెనిష్టసఖుడు"|

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఇంద్ర పదవి గోరి యెక్కుడు దీక్షతో
  తపము జేయుచుండె తపసి, రమ్ము
  భంగ పరుప వలెను పద యని రయమె సు-
  త్రాముఁ డడవి కేఁగె రంభతోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. "భీముడడవికేగి భీభత్సమును జేసె"
  "రాముడడవి కేగె,రంభ తోడ"
  నిట్టి పలుకు లెల్ల వట్టి వౌననుచును
  యూరి వార లెల్ల తేరు కొనిరి.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. రామ చేత నోడ రయమున భార్గవ
  రాము డడవి కేగె రంభ తోడ
  దేవతలను గూడి ఇంద్రుడు, మునులంత
  మిగుల సంతసిల్లి మిగిసి పడిరి.

  రిప్లయితొలగించండి


 20. జనము రాముతోడ జానకినే జూచి
  రంభయనుచు మెచ్చె, రామ రామ !
  దిష్టి దగిలి నాడు కష్టమ్ములే రాగ
  రాముఁ డడవి కేఁగె ' రంభ ' తోడ.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. సి. రామమోహన్ గారూ,
  ఆలస్యంగా స్పందించినందుకు మన్నించండి.
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  మూడవ పాదంలో యతి తప్పింది. ‘దేవతలను గూడి దేవేంద్రుడు మునులు’ అంటే సరి.
  పద్యం చివర ‘మిడిసిపడిరి’ అని ఉండాలనుకుంటాను.
  *****
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి