5, మే 2016, గురువారం

పద్యరచన - 1215

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యాన్ని వ్రాయండి.

62 కామెంట్‌లు:

 1. చల్లని మజ్జిగ వేసవి
  నుల్లము రంజిల్లు రీతి నూరట గలుగున్
  తల్లిని మించిన మేలట
  పిల్లల కైనను మిగుల ప్రీతి నొసంగున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవపాదంలో గణదోషం. ‘పిల్లలు పెద్దలకు నైన ప్రీతి...’ అనండి.

   తొలగించండి
  2. చల్లని మజ్జిగ వేసవి
   నుల్లము రంజిల్లు రీతి నూరట గలుగున్
   తల్లిని మించిన మేలట
   పిల్లలు పెద్దలకు నైన ప్రీతి నొసంగున్

   తొలగించండి
 2. ఎండాకాలము నందున
  దండిగ నెండలు మనుజుల దహియించంగన్
  కుండల లోనిడు మజ్జిగ
  పండుగ మరిపించు సతము పథముల లోనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఎండలు మండెడి వేళల
  కుండల నిండుగను నింపు కొందురు యింటన్
  మెండుగ చల్లను ద్రావగ
  రండహొ! యిది దొరకు నిపుడు రహదారులలో!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఎండలు మండెడి వేళల
  కుండల నిండుగను నింపు కొందురు యింటన్
  మెండుగ చల్లను ద్రావగ
  రండహొ! యిది దొరకు నిపుడు రహదారులలో!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘నింపుకొందురు+ఇంటన్=నింపుకొందు రింటన్’ అవుతుంది. యడాగమం రాదు. ‘నింపుకొని గృహములలో’ అనండి.

   తొలగించండి
 5. అల్లము కొతిమెరయు నందముగాకల్పి
  త్రాగ చలువ కల్గుతాప ముడుగు
  యెండ వేడినణచు నిలనుమజ్జిగ సరి
  సాటి యైనదేది చల్ల దప్ప.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   సరి, సాటి అని పునరుక్తి అయింది. ‘మజ్జిగకును|సాటి...’ అనండి.

   తొలగించండి
 6. వాము, కొతిమీర, యుప్పును వలయగనిడి
  నిమ్మ రస మల్లమును గల్ప, కమ్మదనము
  నెగయు చుండెడి మజ్జిగ నిచ్చగించి
  పానమందగ నెండల, ఫలము మెండు!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వాము, కొతిమీర, యుప్పును వలయగనిడి
  నిమ్మ రస మల్లమును గల్ప, కమ్మదనము
  నెగయు చుండెడి మజ్జిగ నిచ్చగించి
  పానమందగ నెండల, ఫలము మెండు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘...యుప్పును వలయునంత...’ అనండి.

   తొలగించండి

 8. 2.కుండను మజ్జిగ చూడగ
  మెండుగ త్రాగంగ తమియు ముందుగ కలిగెన్
  దండిగ చలువను కూర్చుచు
  నిండుగ తృప్తియు నొసగును నిజమిది దలపన్.


  3.మండుటెండ లోన మజ్జిగ కుండను
  గాంచగానె రసన కాశ కల్గు
  త్రాగవలయు ననెడి తమియు హెచ్చుచు నుండు
  పొగడ శక్య మౌనె పుడమి యందు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మండుటెండలోన మధ్యాహ్న సమయాన
  గొంతు పిడచగట్టి కోరునేమి?
  మణులు వజ్రములను మందు విందులు కాదు
  మట్టికుండలోన మజ్జిగేను॥

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సర్వారిష్ట విముక్త మ
  ఖర్వ పిపాసా వినాశ కారిష్ట మటన్
  పర్వది నాగంతక జన
  పర్వానందాతిశయ సుఫల దాయకమున్
  [అరిష్టము = కీడు, మజ్జిగ; పర్వము = పండుగ, సమూహము]

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మండు వేసవిలో చల్లని మజ్జిగవంటి అమోఘమైన పద్యం. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు. అఖండయతిని సవరించితిని.

   తొలగించండి
  3. అఖండయతి విషయంలో నాకు పట్టింపులు లేవు. కాకపోతే నేను నా పద్యాలలో ఎప్పుడూ ప్రయోగించను. (అయినా ఈ మధ్య నేను వ్రాసిన పద్యంలో అఖండయతి పడింది.). అసంకల్పితంగా జరుగుతూ ఉంటాయి.. ఎవరైనా ప్రయోగిస్తే అభ్యంతరం చెప్పను.

   తొలగించండి
  4. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. మీవివరణకు కృతజ్ఞత లండి.

   తొలగించండి
 11. ముజ్జగముల యందు మజ్జిగ మేలను
  చెల్ల జనసమూహ మిలను చక్కగ
  కొతిమెరజిలకరయు కూర్మితో కలిపిన
  ద్రవము లేదటంచు త్రాగు చుంద్రు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ మూడవ పద్యం బాగుంది కాని కొన్ని లోపాలు.
   ‘మేలనుచు నెల్ల’ అనడం సాధువు. ‘మేలని యెల్ల’ అనండి. రెండవపాదం చివర గణదోషం. ‘...మిలను జక్కఁ| గొతిమెర...’ అనండి.

   తొలగించండి
 12. అంబటి భానుప్రకాశ్.
  గద్వాల.

  చిత్రానికి తగిన పద్యం.

  కడుపు చల్ల గుండ కలిగించు సౌఖ్యంబు,
  తనువు హాయి గుండ త్రాగు మెపుడు !
  నెండ వేడి నుండి నిక్కము గాపాడు,
  నింట నుండె చల్ల నిచ్చు సుఖము. !!


  ***

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఎండ కాలము లోనను గుండె లదురు
  మండు టెండల బాధను మాన్పుటకును
  చల్లగా కుండలోనున్న చల్ల గొనిన
  చల్లబడు నాత్మ దేహము చల్ల బడును

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘చల్లబడు’ పునరుక్త మయింది కదా! ‘సౌఖ్యపడు నాత్మ దేహము చల్లబడును’ అంటే ఎలా ఉంటుంది.

   తొలగించండి
 14. . పాలను బుట్టిన మజ్జిగ
  పాలకులకు వేసవందు పనిగల్పించెన్
  తేలికగా జీర్ణంబై
  జాలిగ నుష్ణమును గూల్చి చలువను జేర్చున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘వేసవి+అందు’ అన్నపుడు యడాగమం వస్తుంది. ‘పాలకులకు నెండలందు’ అందామా?

   తొలగించండి
 15. మండుటెండ వలన ఎండెను నాలుక
  కుండ లోని చల్ల కొంచమైన
  త్రాగ పోయినట్టి త్రాణ మరలి వచ్చు
  చల్ల కుండలెపుడు చల్లగుండ

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కొత్తి మీరియు కరివేప కూడి యుండి
  యల్లమును జేర్చి యచ్చట యుల్ల మలర
  తేట మజ్జిగ గనబడె ,దెరువరులకు
  దప్పి దీ ర్చను బెట్టిరి దాత లార్య !

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘...యచ్చట నుల్ల మలర...’ అనండి.

   తొలగించండి
 18. రిప్లయిలు
  1. తరగిన కరివేపయు కొతి
   మిర జేరిచి జీలకర్ర మెత్తటి పొడుమున్
   సరి తిరగమాత పెట్టగ
   హరి హరులా మజ్జిగన్న నావురుమనరే!

   తొలగించండి
  2. కుండల నిండిన మజ్జిగ
   యెండలఁ బని జేయు వారి కిచ్చును హాయిన్
   గుండెల నిండును ధైర్యము
   నుండక వడదెబ్బ బాధ నూపిరి నిలువన్!

   తొలగించండి
  3. మీ రెండు పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 19. కూలుడ్రింకు కన్న కూలుగా నుండును
  జీలకర్ర వలన జీర్ణమగును
  పోపు నిడుచు తాగ పులకింత కలిగేను
  హానికరము కాదు హాయి నొసగు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోపు వేసిన మజ్జిగ మీకెంతో ఇష్టమనుకుంటాను. (నాకు కూడా!). పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 20. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  శీతల య౦త్రాన శీతల మైనట్టి
  . . యుదకమున్ ద్రావిన నుష్ణ మగును

  రకరకములయిన. ర౦గు పానీయముల్
  . . ద్రోహ మొనర్చు నారోగ్యమునకు

  మృత్పాత్ర య౦దున మీగడ దేలిన
  . . నా తక్ర సార మత్య౦త హితము

  నిమ్మరసమ్మును కమ్మని కొతిమీర
  . . యొనగూర్చు మనకు దేహోపకృతిని


  పూర్వకాలపు టలవాట్లు పుష్టి కరము

  నేటి య౦త్రపు టలవాట్లు నీరసదము

  మోస మగు ప్రకటనల లో మునిగి పోయి

  హాని కలిగి౦చు కొనకు దేహమున కీవు

  { మృత్ + పాత్ర = మట్టి కు౦డ ;

  తక్రము = మజ్జిగ ; }

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ‘తక్రము’ శబ్దాన్ని ఎవరు ప్రయోగిస్తారా అని చూస్తున్నా... మీరు ఉపయోగించారు. మీ సీసపద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 21. చల్లగ దాహము దీర్చుచు
  యుల్లము రంజింప జేయు నూష్మకమందున్
  యెల్లరకును మేలొసగెడు
  చల్లను సేవించ వలయు సజ్జనులారా!!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘...దీర్చుచు|నుల్లము... నూష్మకమున మీ|కెల్లరకును...’ అనండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములు గురువుగారు...

   చల్లగ దాహము దీర్చుచు
   నుల్లము రంజింప జేయు నూష్మకమున మీ
   కెల్లరకును మేలొసగెడు
   చల్లను సేవించ వలయు సజ్జనులారా!!!

   తొలగించండి
 22. తెల్లటి మజ్జిగ ద్రాగిన
  ఉల్లమునుత్చాహ బరచుయూహల రీతిన్
  అల్లము,కొతిమిర జేరిన
  కల్లోలపు వేడి మాన్పు కలలో నైనన్.
  3.పలుచటి మజ్జిగే “బ్రతుకు బాటకుదారిగ జూపు బీదకున్
  కలుపగ కొత్తిమీర మనకంటికి వొంటికిమంచి జేర్చుచున్
  విలువగు పోషకాలునిడి వేడిమి మాన్పెడి నౌషదంబుగా
  దలతురులోకు లెల్లరును” ధర్మము జేతురుమజ్జి గున్నచో|

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   రెండవ పద్యంలో ‘కంటికి నొంటికి...పోషకాల నిడి..’ అనండి.

   తొలగించండి
 23. కొత్తిమిరయు నుప్పు క్రొత్త రుచుల నిడ
  నీరు మజ్జిగగును నిమ్మ కూడి,
  ఓగిరమ్మె కాదు ఓషధమ్మగుచుండు
  చల్ల బరచు చుండు చల్ల యెపుడు!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. గురువు గారికి నమస్కారములు.
  ‘చుండు’ పునర్యుక్తి అయినందునమూడవ పాదంలొ చిన్న సవరణతో వ్రాసిన ఈ పూరణను చూడ గోరుతాను.
  ధన్యవాదములు. శ్రీధర రావు.

  కొత్తిమిరయు నుప్పు క్రొత్త రుచుల నిడ
  నీరు మజ్జిగగును నిమ్మ కూడి,
  ఓగిరమ్మె కాదు ఓషధమ్ము వలెను
  చల్ల బరచు చుండు చల్ల యెపుడు!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. తెల్లని మజ్జిగ లోనన్
  చల్లగ కరివేప మిర్చి సరికొతిమేరన్
  చల్లని చల్లగ మారును
  చల్లగ నీకడుపునుంచు "సన్ స్ట్రోక్" బడకన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. గురువుగారు దోష సూచనకు ధన్యవాదాలు సవరిస్తాను

  రిప్లయితొలగించండి
 27. గురువుగారు దోష సూచనకు ధన్యవాదాలు సవరిస్తాను

  రిప్లయితొలగించండి
 28. తిండి జీర్ణ మవక తేన్పులధిక మయ్యె
  మంచిమందు యన్న మజ్జిగేను
  వామును పొడిచేసి వైనముగా కల్పి
  చల్లతాగు చున్న సర్దు కొనును.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. అన్నా! భాగ్యనగరమున:👇

  చస్తూ బ్రతుకుతు నీవిక
  కుస్తీ పట్టంగ నేల కుండల తోడన్
  రస్తా లన్నిట దొరకుచు
  సుస్తీ లన్నిటిని బాపి సుఖమిడు మస్తీ!

  రిప్లయితొలగించండి