26, మే 2016, గురువారం

సమస్య - 2045 (పరమభాగవతులు సాని...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“పరమభాగవతులు సానివాడ నుంద్రు”
(కవిమిత్రులారా, అనారోగ్యం కారణంగా ‘పద్యరచన, ఖండకావ్యము’ శీర్షికలను ప్రకటింపలేకపోతున్నాను. ఇస్తున్న సమస్యల పూరణలను సమీక్షించడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నాను. కాస్త ఆరోగ్యం కుదుటపడగానే మిగిలిన శీర్షికలను కొనసాగిస్తాను. మన్నించండి).

90 కామెంట్‌లు:

 1. గొప్పలను తమగురించి చెప్పుకొనుచు
  దొంగ బాబాలు జనులను దోచుకొనును
  చీకటి పడినంతనె సిగ్గు లేక నిట్టి
  పరమభాగవతులు సానివాడ నుంద్రు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పరమ భాగవతులు సాని వాడ నుంద్రు
  నిజము కాదన నెవ్వరు భుజము దట్టి
  యోగి వేమన శ్రీనాధు భోగ వశులు
  పండితుం డైన ధూర్జటి పరమ పదము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ కొంచెము సందిగ్ధముగా నున్నది. "శ్రీనాధు" అని విభక్తిప్రత్యయము లేకుండ వ్రాసారు. పరమ పదమని యసంపూర్తిగా వదిలారు.

   తొలగించండి
  2. నమస్కారములు కామేశ్వర రావుగారు
   మీసవరణకు ధన్య వాదములు .గురువుగారి అనారోగ్యం మనసుకి బాధగా ఉంది. అసలే నేనుకుస్తీ పట్టి రాస్తాను ఇకమళ్ళీ రాసే ఓపికలేదు క్షమించగలరు

   తొలగించండి
 3. నిరత ధ్యానయోగ నియమ నిష్ఠ లందు
  వాసు దేవుడు గల స్వామి వాడ నుంద్రు
  పరమ భాగవతులు; సాని వాడ నుంద్రు
  మోహ పంకిలమున బడు మూర్ఖ జనులు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగుంది. "నిరత ధ్యానయోగ" లో "త" గురువవుతుంది. "నిరత" సంస్కృత పదము కదా.

   తొలగించండి
  2. కామేశ్వరరావుగారూ!నమఃపూర్వక ధన్యవాదములు. గమనించలేదు. గురువుగారి ఆరోగ్యం బాగుపడలని కోరుచూ వ౅ఇ బాధ్యత మీరుతీసికున్నందులకు అభినందనలు.ఎందుకంటే మంచి శిల్పి చేతిలో పడితేనే ఱాయి రూపం అందగిస్తుంది. చిన్న మార్పుతో
   నిరత భక్తియోగ నియమ నిష్ఠ లందు
   వాసు దేవుడు గల స్వామి వాడ నుంద్రు
   పరమ భాగవతులు; సాని వాడ నుంద్రు
   మోహ పంకిలమున బడు మూర్ఖ జనులు

   తొలగించండి
 4. తరమె వైష్ణవ మాయల దరచి జూడ
  వేశ్యలట్టుల మసలుచు విద్య నరసి
  ధరను చింతామణిన్వోలు ధన్యురాండ్రు
  పరమ భాగవతులు సానివాడ నుంద్రు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు. మణిన్+ పోలు = మణింబోలు.ధ్రుత సంధి యిక్కడ. గసడదవాదేశ సంధి రాదు.

   తొలగించండి
 5. బండికాడి అంజయ్య గౌడ్ గారి పూరణ....

  ఈశ్వరుని గొల్తు రెవ్వారు హృదయమందు?
  సతిని విడచిన పతులకు స్థానమెద్ది?
  చింత లేనట్టి వారలు కొంతమంది?
  పరమభాగవతులు; సానివాడ; నుంద్రు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. భువనవిజయమందలి యష్టదిగ్గజముల
  పెద్దలయిన వారును పూజ్య పెద్దనార్యు
  పరమ భాగవతులు సాని వాడలుంద్రు
  దానిపూర్తి పేరును యల్లసాని వాడ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. దేవరాయల యాస్థాన దిగ్గజముల
   పెద్దలయిన వారును పూజ్య పెద్దనార్యు
   పరమ భాగవతులు సాని వాడలుంద్రు
   దానిపూర్తి పేరును యల్లసాని వాడ

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు. మొదటి పద్యము మొదటి పాదములో యతి దోషము. పెద్దనార్యు విభక్తి ప్రత్యయము లేకుండ వ్రాసారు.

   తొలగించండి
 7. శుభోదయం !


  యిందు గలరందునుగలరు ! ఈకువ గొని
  పరమ భాగవతులు సానివాడ నుంద్రు,
  తరచి జూడ వారికి గలదా తరతమ
  భేదములు జిలేబి వినుమా భేషు యనగ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు. "గలరు ! ఈకువ" విసంధి గా వ్రాసారు.
   "యిందు గలరందునుంగలరీకువ" అనండి.

   తొలగించండి
 8. నా రెండవ పూరణము

  వర మహోన్నత మగువిద్య భాసిలంగ
  పరమ యోగి గణము నందు బరగు చుంద్రు
  పరమ భాగవతులు: సాని వాడ నుంద్రు
  వ్యసన వశ్యులు వెలయాళ్ళు యశము దప్పి!


  నా రెండవ పూరణము

  వర మహోన్నత మగువిద్య భాసిలంగ
  పరమ యోగి గణము నందు బరగు చుంద్రు
  పరమ భాగవతులు: సాని వాడ నుంద్రు
  వ్యసన వశ్యులు వెలయాళ్ళు యశము దప్పి!  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పరమభాగవతులు సాని వాడనుంద్రు
  యనుచు పల్కుట సరికాద నరయుడయ్య
  కారణాంతరమున జన్మ కాంచినట్టి
  వారలంచు మ్రొక్కవలయు భక్తి తోడ.


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.నుంద్రు+అనుచు= నుంద్రనుచు: సంధి నిత్యము.యడాగమము రాదు.
   కాదని+అరయుడయ్య లో యడాగమము రావాలి

   తొలగించండి
 11. 🙏 🌺🙏

  తే**

  హరిని దైవమని మనమున మరువరెపుడు,
  పరమ భాగవతులు ,సానివాడ నుంద్రు !
  నిత్యకాములు నెప్పుడు,నిలచి జూచు,
  కామి మోక్షగామి విధము, కనరజీవ. !!  🌺🙏 🌺


  అంబటి భానుప్రకాశ్.
  గద్వాల.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు. మొదటి పాదము లో గణ దోషము. "దైవమని మదిని" అనండి.నిలిచి అనండి.

   తొలగించండి
 12. కళలు మసిబార మరినేడు కలలు చితికె
  చిత్ర గీతాల గంతులె చివరి యాశ!
  విటుల జతగూడి కూటికై విధిని దలచి
  పరమ భాగవతులు సాని వాడ నుంద్రు

  (కొంతమంది భాగవతులకు భుక్తికై రికార్డింగు డాన్సులే గతి అయ్యాయని ఒక వూహ మాత్రమె)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పద్యము బాగుంది. అభినందనలు. సమస్య సమర్థనీయముగా పూరింప బడ లేదు.

   తొలగించండి
 13. వీధివాడనబేధమువిష్ణుతత్త్వ
  మెరుగ కర్మకర్తృత్వమె మోక్ష మిచ్చు
  ముదము సానిగ నివసించె ముద్దు పళని
  పరమభాగవతులు సానివాడనుంద్రు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.రెండవ పాదములో యతి దోషము. "విష్ణుతత్త్వ
   మెరుగదు" అనియా మీ భావన?

   తొలగించండి
 14. మంచి యారోగ్య మిమ్ముమా ,మాగు రువులు
  శంక రార్యుల కెప్పుడు, లెంకనుగద
  వేడు కొనుచుంటి నిన్నునే వినయ ముగను
  నాల కించుమ నామొఱ యాది దేవ !

  రిప్లయితొలగించండి
 15. స మ స్య
  * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  అరయ భాగవతు డన౦గ =

  . నా శౌరి వేషము౦ దాల్చి ,

  తిరిగి , బిచ్చము నెత్తుచున్ , బ్ర

  . తికెడు నట్టి కులము వాడు |

  సురను సేవి౦చి - మా౦సమున c.

  . జొక్కి - స౦ధ్య వడిన౦త. . " మన


  పరమభాగవతులు " సాని

  . వాడ ను౦ద్రు విలాసముగను ! !


  { చొక్కు = పరవశమ౦దు , .. మద్యమా౦సముల కిష్ట పడు }

  ి

  రిప్లయితొలగించండి
 16. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి కవి మిత్రులందరికి నమస్సుమాంజలుల తో చిన్న విన్నపము.
  పైన నాపేరు మీద నొక్కితే నా ”బ్లాగున” నా చే ప్రచురతమైన యీ క్రింది వాటిని నాలోకించ గలరు. అందలి గుణ దోషముల పరికించి మీ యమూల్య సూచనల నీయ గోర్తాను.
  1. పండితారాధ్యము:
  విమలము విబుధానందక | రము సుజన మనోవికాస లలితాస్పదమున్
  సుమధుర వాచాలంకృత | కమనీయ కవన నికాయ కమలాకరమున్
  అట్టి పండితారాధ్యమున “ పద్మావతీ శ్రీనివాసము”

  2. రామచంద్ర శతకము:
  రఘునాథ కీర్త నావృత | ము ఘనాతిశ యానురాగ పూరిత నినద
  మ్ముఘ నాశన వచనాకర | ము ఘనాఘన సన్నుత ప్రమోద కరంబున్

  3. పోచిరాజ శతకము:
  సుమధుర భాషణ కలితము | రమణీయ నయ విశదీకరణ గురణంబున్
  కమనీయౌపమ్యసహిత | సుమ నిభ మృదు నిత్యసత్య సూక్త్యావృతమున్

  రిప్లయితొలగించండి

 17. తే.గీ:అజమిళాదులు ఖ్యాతులు యవనియందు
  పరమ భాగవతులు సాని వాడనుంద్రు
  పాపకర్మముననుభవింపంగ బుట్టు
  చుందురట్టివారిగనుము సుజను లనుచు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.ఆయన అజామిళుడు. పేరు కాబట్టి అజమిళుడు గా వ్రాయ వచ్చనుకుంటాను "దుస్ససేనుడు" వలె.

   తొలగించండి
 18. కుమ్మరి పురుగు తిరుగు పంకమ్ము నందు
  నిర్మలముగఁ దమ్మి దళము నీరు వదలు
  నెల్ల నాత్మలు పరమాత్మయే యనంగ
  పరమభాగవతులు సానివాడ నుంద్రు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. నిత్యాగ్నిహోత్రులు నిజ భాగవతులు
   సత్య సంధులె యనిశము భాగవతులు

   నిజదార రతు లవనిని భాగవతులు
   సుజనాళి సుముఖులు సుమ భాగవతులు
   పరదారలం దలుపరు భాగవతులు
   నిరతాధ్యయను లవనిని భాగవతులు

   పర నిందలను సలుపరు భాగవతులు
   పర ధన మపహరింపరు భాగవతులు
   భూత గణ హితు లెపుడు భాగవతులు
   వీత రోషులును భువిని భాగవతులు

   తొలగించండి
  2. భగవ”ద్ద్విపదా”శ్రిత భాగవతుల ధర్మము చాల చక్కగ నుడివిన మీకు అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. శర్మ గారూ యిది నా పద్మావతీశ్రీనివాసమను కావ్యము లోనిది. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 19. ప్రవచనమ్ము చేయు పరమభాగవతులు
  సాని వాడ నుంద్రు రసికజాణసతులు
  గాత్రమున్ను నమ్ముకొనును కథకుడనగ
  గాత్రమున్ను యమ్ముకొనును గణిక గనక॥

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు."గాత్రమున్ను+ యమ్ముకొనును" ఇక్కడ యడాగమము రాదు. సంధి జరుగుతుంది.

   తొలగించండి
 20. సత్యమార్గము చనుదెంచు సంతతమ్ము
  పరమ భాగవతులు,సానివాడ నుంద్రు
  దొంగయోగులు ప్రజలను దోచుకొనుచు
  చిక్క వలవదు వారల చేతికెపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. దైవ సాన్నిధ్యమున నుంద్రు తా రెపుడును
  పరమ భాగవతులు, సాని వాడ నుంద్రు
  జారు లెప్పుడు, వారల సమయ మంత
  వ్యర్ధ మొనరింతు రట్లు ని ర ర్ధక ముగ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నయ్య నీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు. వ్యర్థము; నిరర్థకము పునరుక్తి యనుకుంటాను.

   తొలగించండి
 23. కామి గాక నెవ్వరు మోక్షగామి కారు!
  విప్రనారాయణార్యులు, వేమనయును
  పుండరీకులు, జ్ఙానమ్ము పొంద నట్టి
  పరమభాగవతులు సాని వాడనుంద్రు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు. జ్ఙానమ్ము పొందన్+అట్టి యనే గదా మీ భావన. కించిద్వ్యతిరేకార్థమును భ్రమింప జేస్తోంది.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములండీ! నా భావన మీరన్నట్లు పొందన్+అట్టి.

   తొలగించండి
 24. చలన చిత్రము నందున చిత్రమగుచు
  భక్తి కథలలో మొదటగా పరమ నాస్తి
  కత్వము గలిగి దేవుని కరుణ గనని
  పరమ భాగవతులు సాని వాడ నుంద్రు

  అరాశ

  రిప్లయితొలగించండి
 25. చలన చిత్రము నందున చిత్రమగుచు
  భక్తి కథలలో మొదటగా పరమ నాస్తి
  కత్వము గలిగి దేవుని కరుణ గనని
  పరమ భాగవతులు సాని వాడ నుంద్రు

  అరాశ

  రిప్లయితొలగించండి
 26. పరమ భక్తుల స్థాయిని వరలునట్టి
  వారికెప్పుడు సాని సంసారి యనగ
  భేదముండదు,జగతికి ప్రేమబంచు
  పరమభాగవతులు సానివాడనుంద్రు.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. పూజనీయులు శంకరయ్య గారికి...మీకు సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలు భగవానుడు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. పూజనీయులు శంకరయ్య గారికి...మీకు సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలు భగవానుడు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. కామి గాకను,కైవల్య గామి గాడ
  టన్న సూక్తికి దీటుగా నాలయమున
  స్వామి కిరుప్రక్క లిరువురు సానులుండ
  పరమ భాగవతులు సాని వాడ నుంద్రు

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కరము విధినే స్మరించుచు గాన , నాట్య
  కావ్యములను రచింతురు గాయకులగు
  పరమభాగవతులు ; సానివాడ నుంద్రు
  సభ్య సంసారముల గూల్చు సానివాండ్రు

  రిప్లయితొలగించండి
 31. kavimitrulaku namaskRutulu.
  jvaram, onTi noppulu, talanoppi, neerasam kaaraNamga kaneesam mee pUraraNalanu kUDaa cadavalEka pOtunnaanu. mannimcamDi.
  dayacEsi paraspara guNa dOSha vicaaraNa cEsikonavalasimdigaa manavi.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. మీరు విశ్రాంతి తీసుకోండి. మీకు త్వరగా స్వస్థత చేకూరాలని దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాము. మీ యానతి ప్రకారము నా చేతనైనంత వరకు పూరణలను పరిశీలించు చున్నాను. ఇది మీరొసగిన విద్యయే. కవి మిత్రుల సహకారము నాశిస్తున్నాను. నా వీక్షణ లో దోషము లున్న మన్నించ గోర్తాను.

   తొలగించండి
 32. గురువర్యుల జ్వరం తగ్గేవరకు పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారు - గుణ దోష విచారణ చేయాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వరావు గారి సమీక్షకై ఎదురుచూస్తున్నాను.సమీక్షించ ప్రార్థన.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములండి రెడ్డి గారు, సహదేవుడు గారు.

   తొలగించండి
  3. నా పూరణ సమీక్షించమని మిమ్ములను కోరుచున్నాను.

   తొలగించండి
  4. మీ సమస్యాపూరణములన్నియు బాగున్నవి.మాట మన్నించి మా పూరణలను సమీక్షించినందులకు ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 33. గురువు గారికి త్వరలో పూర్తి ఆరోగ్యం సమకూరాలని కోరుకుంటున్నాను.
  పడుపు వృత్తికి తెరవేసె ప్రభుత నాడు!
  నాలయము లెన్నియొ వెలసెనచట, కాని
  సాని వాడ పేరటులనే సాగుచుండె
  పరమ భాగవతులు సాని వాడ నుంద్రు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు."నాడు! నాలయము" నుగాగమము రాదిక్కడ. సంధి నిత్యము. "నాడె / యాలయము" అనండి.

   తొలగించండి
 34. నమస్కారములు
  గురువులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆశీర్వదించి . అక్క

  రిప్లయితొలగించండి

 35. బమ్మకయిన పుట్టునటయ్య రిమ్మ తెగులు
  నింతిజూడను సామెత నిక్కమయ్యె
  వేదములు పఠియించిన వేడుక పడి
  పరమ భాగవతులు సానివాడ నుండ్రు

  🙏 చెన్నకేశవ, రాయచోటి 🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 36. పరమభాగవతులు సానివాదనుంద్రు
  యున్న తప్పని దలచుట యూహ గాదు
  పూలపరిమళ మందించు బురద యందు
  పుట్టి దైవ సేవకు జేరు పట్టుదలగ|
  2.కవుల భావనలెన్నియో భువికి బంచి
  ధర్మ మార్గాలు నిలిపెడి తలపు లందు
  పరమ భాగవతులు|” సానివాడ నుంద్రు
  కష్ట నష్టము లున్నను నిష్టబడుచు “|


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణ బాగున్నవి. అభినందనలు."వాదనుంద్రు+ యున్న" యదాగమము రాదు. సంధి జరుగుతుంది. వాడ బదులు "వాద" పడింది.

   తొలగించండి
 37. గురువుగారూ మీరు అతి శీఘ్రముగా కోలుకోవాలని ఆ పరమేశ్వరుడి పాదపద్మములకు నమస్కరించి ప్రార్థిస్తున్నాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 38. గురుదేవుల ఆరోగ్యము కుదుటపడవలెనని భగవంతునికి ప్రార్థన.

  రిప్లయితొలగించండి
 39. సేవ చేయుచు నిత్యము చిత్తమందు

  దేవదేవుని గొల్తురు దీక్ష తోడ

  పరమభాగవతులు ; సానివాడ నుంద్రు

  వేశ్య లెందరో చూచుచు విటుల కొఱకు.

  రిప్లయితొలగించండి
 40. సేవ చేయుచు నిత్యము చిత్తమందు

  దేవదేవుని గొల్తురు దీక్ష తోడ

  పరమభాగవతులు ; సానివాడ నుంద్రు

  వేశ్య లెందరో చూచుచు విటుల కొఱకు.

  రిప్లయితొలగించండి

 41. తే .గీ:సతతముభగవంతునిసేవ చక్కగాను
  చేయు పుణ్యపురుషులు యీ సృష్టి యందు
  పరమభాగవతులు:సానివాడనుంద్రు
  కొంతమంది దుష్ట మతులీ కువలయమున.

  రిప్లయితొలగించండి
 42. గురువు గారు మన గురించి రోజూ యెంత శ్రమ పడుతున్నారో యీనాడు నాకు ప్రత్యక్షముగా బోధపడినది.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గతంలో పండిత నేమాని గారు పద్య విశ్లేషణ చేస్తూ, గురువుగారికి నిత్యము సహకరించేవారు. ఇప్పుడు గురువుగారొక్కరే చుస్తున్నారు. చక్కని విశ్లేషణ చేస్తున్నపోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 43. పరమ పురుషుని గనుగొన పరగు చుంద్రు
  పరమభాగవతులు, సానివాడ నుంద్రు,
  నగరు నుంద్రు, పటు విటులెన్న సులభముగ
  పరము దొరకు వాడలవియె ప్రకటముగను

  రిప్లయితొలగించండి
 44. మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు."నగరి నుంద్రు" అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 45. వరలి వేశ్యల తరియించు వార మనుచు
  పరమభాగవతులు సానివాడ నుంద్రు
  దైవ భక్తిని బోధించి;...తరచి చూచి
  వారి దారులు నచ్చంగ...వదల లేరు :)

  రిప్లయితొలగించండి


 46. ఇచటనచట కల రెచటయినను కలరు
  పరమ భాగవతులు సానివాడ నుంద్రు
  గుళ్ళు గోపుర ముల నుంద్రు గుట్ట లందు
  మేడలందు కాటినిగూడ మేల్మి బడసి!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి