25, మే 2016, బుధవారం

సమస్య - 2044 (నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా”

95 కామెంట్‌లు:

 1. నిన్న TVలో వచ్చిన వార్తను చూచి( కన్నతల్లియే రొంపిలోనికి దింప ప్రయత్నింప ఆత్మహత్య చేసికొన్న అమాయకురాలి ఆత్మ శాంతికి)

  ప్రారబ్ధ గణిక వృత్తిని
  ప్రారంభింప సుతను బలవంతము చేయన్
  ఘోరము చూడగ క్రీడా
  నారికి దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా?

  రిప్లయితొలగించండి
 2. శారద దక్షుని యజమున
  నేరకతా వెడలినంత నిర్వేదమునన్
  వైరాగ్యము నొంది దలచె
  నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా !

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కోరిన వేమియు నందక
  సారెకు నీ వాడ యంచు సంసారంబం
  దూరక నిడుమల నొందెడి
  నారికి దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ కొంత తికమకగా ఉంది. ఇలా చెప్తే ఎలా ఉంటుంది?

   కోరిన వేమియుఁ బొందక
   సారెకు నీదాన ననుచు సంసారమునన్
   దూరక యిడుములఁ బెట్టెడి
   నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!

   తొలగించండి
  2. గురువుగారికి నమస్సులు...నీవు ఆడ అంచు....నీవు ఆడపిల్లవని అనుచు.....అని నా అభిప్రాయము

   తొలగించండి
  3. ఆడపిల్ల... ఆడ-పిల్ల అనడం జనవ్యవహారంలోని ఒక చమత్కారం. అంతే!

   తొలగించండి
  4. సారెకు నీవబల వనుచు
   భారముగా దలచునట్టి భావము నందున్
   యూరక యిడుముల నొందెడి
   నారికి దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!

   తొలగించండి
  5. మీ తాజా పూరణ బాగున్నది.
   ‘అందున్+ఊరక’ అన్నపుడు యడాగమం రాదు.‘భావమునన్ దా| నూరక...’ అనండి.

   తొలగించండి
 4. శుభోదయం !

  జవానుని మనువాడి వాడు పటాలము న కు బోవ నింట వేచిన జిలేబి !

  వీర జవానుని గాంచెను
  హారము వేసెను జిలేబి ఆరతి గొని,అం
  గారిక వలె వేచిన ఆ
  నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. గురువు గారికి నమస్కారములు!
  .
  వేరుపడవలెనని దలచి,
  కోరికతో మెట్టినింట గొడవలుపడి,సం
  సారమ్ము వదిలి పెట్టిన
  నారికి దన పుట్టినిల్లు నరకము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఆరకనె ముక్కుపచ్చలు
  దారుణమది పెండ్లిజేయ దలపోయంగన్
  కారడవిగ మారనిల్లు
  నారికిదనపుట్టినిల్లునరకమ్ముగదా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవపాదం మూడవగణంగా జగణం వేశారు. ‘కారడవిగ మార గృహము’ అనండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములు సార్
   నిన్న మీరు ఆరోగ్యం,మనసు బాగా లేవంటే చాలా బాధ వేసింది.మేమంతా మీ కుటుంబ సభ్యులమే.పంచుకుంటే బాధ తగ్గుతుంది ఒకసారి కలుస్తాను సార్

   తొలగించండి
 7. జారిన వ్యాపారమ్మును
  దారిన బడయవలె నింట దాతల గోరెన్
  తీరిక లేదనె మరి పిసి
  నారికి దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘దారిన బడవేయ నింట...’ అనండి.

   తొలగించండి
 8. నిన్నటి పూరణ...మొదటిసారి శార్దూలం ప్రయత్నించా, వ్యాఖ్యానించమని ప్రార్థన.

  "నాతిం వీడెను భ్రాతలం వదిలె మానంబోయె ద్యూతంబునన్
  అంతంబా యిది? స్వీయకృత్యమిది! మోహం వీడె దుర్యోధనున్
  పంతంబేగొని గెల్చె! నగ్రజుడు యీ భంగంబు నెట్లోర్తునో?"
  భీతింజెందిరి ధర్మనందనుని సంవీక్షించి భీమార్జునుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ ప్రయత్నం చాలవరకు సఫలమయింది. కొన్ని లోపాలు.
   ‘నాతిన్ వీడెను, భ్రాతలన్ వదలె’ అన్నపుడు పూర్వబిందువు రాదు. ద్రుతం తర్వాత పరుషాక్షరాలు సరళాలుగా మారినపుదే బిందువు వస్తుంది. ‘నాతిన్ + చూచెను = నాతిం జూచెను, నాతిఁ జూచెను, నాతి న్జూచెను’ ఇలా. ‘మానంబు పోయె’ను ‘మానంబోయె’ అన్నారు. ‘మోహం’ అని వ్యావహారికాన్ని ప్రయోగించారు. మీ పద్యానికి నా సవరణ...

   “నాతిన్ వీడెను భ్రాతలన్ వదలె దైన్యంబందె ద్యూతంబులో
   నంతంబా యిది? స్వీయకృత్య మిది! మోహం బంది యా జ్ఞాతియే
   పంతంబే కొని గెల్చె! నగ్రజు డయో భంగంబు నెట్లోర్చునో?”
   భీతిం జెంచిరి ధర్మనందనుని సంవీక్షించి భీమార్దునుల్.

   తొలగించండి
  2. రెండు,‌మూడు పాదాలలో ప్రాసాక్షరములు బిందు పూర్వకములైనవి గదా

   తొలగించండి
  3. రెండు,‌మూడు పాదాలలో ప్రాసాక్షరములు బిందు పూర్వకములైనవి గదా

   తొలగించండి
  4. గురువుగారూ, చాలా బావుంది మీ పూరణ. మీరన్నవి దిద్దుకుంటాను.

   తొలగించండి
  5. శర్మగారూ, మీరెత్తిన సందేహం ఛందం software కూడా చూపింది తప్పని! కాని నాకు అందులో స్పష్టత లేదు. గురువుగారే చెప్పాలి మరి!

   తొలగించండి
  6. నిజమే. ప్రాసదోషం నా దృష్టికి రాలేదు. మన్నించండి.

   తొలగించండి
  7. రఘురాం గారు మొదటి ప్రయత్నము చాలా బాగుంది. వ్రాసిన వెంటనే తొందర పడక తప్పుల కోసము వెదకాలి. అప్పుడు పద్యము హృద్యముగ నుంటుంది.
   ఈ క్రింది సవరణ చూడండి.

   “నాతిన్ వీడెను భ్రాతలన్ వదలె దైన్యంబందె ద్యూతంబులో
   పాతంబా యిది? స్వీయకృత్య మిది! భీభత్సంబుగన్ జ్ఞాతియే
   ఘాతంబేర్పడ గెల్చె! నగ్రజు డు భంగంబెట్లుదానో ర్చునో?”
   భీతిం జెందిరి ధర్మనందనుని సంవీక్షించి భీమార్జునుల్

   తొలగించండి
  8. కామేశ్వర రావు‌గారూ నమస్సులు...మీ పూరణమద్భుతం

   తొలగించండి
  9. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  10. ఇక్కడ గమనించ వలసిన విషయము: ప్రాసాక్షారము వెనుక బిందువున్న నాలుగు పాదములయందు బిందువుండవలెను. ప్రాసాక్షారము తరువాత బిందువుండ వచ్చును లేక పోవచ్చును. పరవాలేదు.

   తొలగించండి
  11. కామేశ్వరరావుగారూ, మీ పూరణ అమోఘం!! మీ వివరణతో నా తప్పు అర్థమైంది. ధన్యాలు!

   తొలగించండి
  12. కామేశ్వరరావుగారూ, మీ పూరణ అమోఘం!! మీ వివరణతో నా తప్పు అర్థమైంది. ధన్యాలు!

   తొలగించండి
 9. భారంబగునని తలచచు
  కూరిమి నటియించి తల్లి ఘోరపు పనులన్
  నేరుపుతో చేయించగ
  నారికి తన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘తలచుచు’.. ‘తలచచు’ అని టైపాటు...

   తొలగించండి
 10. చేరగ తలిదండ్రి దివికి
  భారముగా తలచుచున్న వదినన్నలతో
  పోరును బడుచును కుమిలెడు
  నారికి తన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఊరక దిట్టుచు కొట్టుచు
  నేరము మోపుచు సణుగుచు నిత్యము గొడవే!
  ఘోరము! సవతికి కూతుర!
  నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కోరి వరించిన పతి మమ
  కారముతో జూచుకొనగ గలతలు రేగెన్
  జేరెను బుట్టింటికి నా
  నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. భారపు జీవితమున నో
  దారుపు నందంగఁ బోవఁ దాళని వదినల్
  కారాల్ మిరియాల్ నూరగ
  నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పేరిమి బంచక నిత్యము
  దారుణముగ నేపు సవతి దల్లియె నున్నన్
  కారాగారముతోసరి
  నారికి తన పుట్టినిల్లు నరకమ్ముగదా!!!


  గారాబము నందించును
  నారికి తన పుట్టినిల్లు , నరకమ్ముగదా
  ఘోరముగా హింసించుచు
  ఆరళ్ళను బెట్టి మురిసె నత్తింటబడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కోరిన ప్రియుడిని వలదని
  వారించగ తల్లిదండ్రి పగవారేగా|
  చేరిన మగడే తియ్యన
  నారికి తనపుట్టి నిల్లునరకమ్ముగదా|

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చేరగ తన పతి సన్నిధి
  తీరని యాశలు ఫలింప దివి తలపింపన్
  మారుటి తల్లికి లొంగిన
  నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి

 17. కూరిమితోచూచెడు పతి
  దూరంబవగా తలచెడి తొందరపడుచున్
  భారంబగుచూ చేరిన
  నారికి తనపుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కూరిమి జూపని దండ్రియు
  మారామును జూపనట్టి మాతయు దమ్ముల్
  నేరము లెంచుచు నుండగ
  నారికి దనపుట్టినిల్లు నరకమ్ముగదా

  రిప్లయితొలగించండి

 19. భీరువుగామారి తనను
  ఘోరాటవిలో వదిలిన కూరిమి పతియున్
  నేరములెంచక క్రుంగెడి
  నారికి తనపుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. నారికిఁ నాథుడు దైవము
  వారిజ నోరిమి విడి తన వాక్కుల పెంపగు
  వైరంబున పతి విడిచిన
  నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సవరించిన నిన్నటి పూరణ. పూర్ణముతో కూడిన ద త లకు ప్రాస కుదురుతుంది అనుకున్నాను. మీ సూచనలకు ధన్యవాదములు.

   భాతింగల్గెడు రాజధర్మపరులై భాసిల్లిరా పాండవుల్
   ఘాతంబొందిరి పాండు వీరులకటా కావించు జూదంబునన్
   భీతింజెందిరి ధర్మనందనుని సంవీక్షించి భీమార్జునుల్
   నాతిన్ వస్త్రములూడ్చ బాధపడి మౌనంబున్న ధర్మాత్మునిన్

   తొలగించండి
  2. ఈనాటి మీ పూరణ బాగున్నది.
   రెండవపాదం చివర తప్పక గురువు ఉండాలి. ‘వాక్కుల పెంపౌ’ అనండి.
   సవరించిన మీ నిన్నటి పూరణ బాగుంది. కొంత అన్వయలోపం ఉంది. వృత్తరచనా ప్రారంభంలో ఈ దోషం సాధారణమే. పరవాలేదు.

   తొలగించండి
  3. ఫణి కుమార్ గారు ఛందోబద్ధముగా చక్కగా పూరణ జేసిన మీరు మిక్కిలి యభినందనీయులు. ఇప్పుడిక శబ్దార్థ లాలిత్యానికి ప్రయత్నించాలి. “భాతింగల్గెడు” కన్న “భాతిన్ వెల్గెడు”; “కావించు జూదంబునన్” కన్న ”కష్టంపు జూదంబునన్” అంటే బాగుంటుంది. అన్వయము కొరకు “వస్త్రాపహరణమునకు ఖిన్నుడయి చింతిస్తున్న రాజు ధర్మనందనుని యవస్థకు నేమవుతాడోనన్న భయము భీమార్జునులకు కలిగిందని భావము” వచ్చేటట్లుగా మూడవ పాదము. సవరణ చూడండి.

   భాతిన్ వెల్గెడు రాజధర్మపరులై భాసిల్లిరా పాండవుల్
   ఘాతంబొందిరి పాండు వీరులకటా కష్టంపు జూదంబునన్
   నాతిన్ వస్త్రములూడ్చ ఖిన్నుడగు మౌనక్ష్మాపతిం జింతితున్
   భీతింజెందిరి ధర్మనందనుని సంవీక్షించి భీమార్జునుల్

   తొలగించండి
 21. ధారుణి జననీ ప్రేమకు
  మారెక్కడ మాఱుతల్లి మాతయు నగునే
  దారుణ విమాతఁ గల్గిన
  నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఆరయ దివియే యగుమరి
  నారికి దన పుట్టినిల్లు, నరకమ్ము గదా
  జారుల జీవిత మెప్పుడు
  వారల రానీయ రాదు పడతుల దరికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. వేరుపడిన కాపురమున
  చేరగ గృహ పెత్తనమ్ము చెచ్చెర తనకున్
  తీరగ కోరిక లన్నియు
  నారికి ద నపుట్టినిల్లు నరకమ్ముగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ☘🌺☘

  కం**

  సారెకు మనమున దలచుచు,
  నీరము నైనను విడువని నీచుడు దానై !
  నేరము సలిపెడు నాపిసి,
  నారికి దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా !!


  🙏 🌺🙏

  అంబటిభానుప్రకాశ్.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. 1.
  చీరలు సారెలు భూరిగ
  కోరిన కానుకలను సమ కూర్చ విఫలులౌ
  వారు తలిదండ్రులైనను
  నారికి దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ముగదా

  2.
  కౄరుడు మగడంచును శ్రీ
  వారిని విడనాడినట్టి పడతికి లేదే
  గౌరవ మెచ్చట నపుడా
  నారికి దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!

  3.
  వారిజ నేత్రులు గడుసుకు
  మారులు, పతియాదరించి మన్నన సేయన్
  వారికి పతియే లోకము
  నారికి దనపుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. వేరు కులము యువకునిఁ దా
  నారాధించెనని తెలిసి యామెను పెద్దల్
  కూరిమి విడి బంధించగ
  నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 27. మా బావగారు తంగిరాల తిరుపతి శర్మ గారి పూరణ:

  సారెకు తన తలిదండ్రులు
  నేరములను ఎత్తి జూపి నిందింపంగా
  గారము శూన్యము యనుకొను
  నారికి తనపుట్టినిల్లు నరకమ్ముగదా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. తంగిరాల తిరుపతి శర్మ గారికి స్వాగతం.
   వారి పూరణ బాగున్నది. ‘నేరములను+ఎత్తి, శూన్యము+అనుకొను’ అన్నపుడు సంధి నిత్యం. విసంధిగా కాని, యడాగమంతో కాని వ్రాయరాదు. ‘నిందింపంగా’ అని గ్రామ్యాన్ని ప్రయోగించారు. వారి పద్యానికి నా సవరణ...

   సారెకు తన తలిదండ్రులు
   నేరమ్ముల నెత్తి చూపి విందింపంగన్
   గారము శూన్య మ్మనుకొను
   నారికి....

   తొలగించండి
 28. చేరగ తన పతి సన్నిధి
  తీరని యాశలు ఫలింప దివి తలపింపన్
  మారుటి తల్లికి లొంగిన
  నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 29. దారికి పతి రాలేదని
  పోరుచు తలిదండ్రి లేని పుట్టిన గృహమున్
  చేరగ వదినెలు గానని
  “నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా”

  అమరవాది రాజశేఖర శర్మ

  రిప్లయితొలగించండి
 30. భారపు జీవితమున నో
  దారుపు నందంగఁ బోవఁ దాళని వదినల్
  నేరము లెన్నియొ మోపగ
  నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 31. కోరిన కోర్కెలు దీర్చక
  భారముగా జూచుగాదె భగభగమనుచున్
  మారట తల్లులు గలిగిన
  నారికి దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ముగదా.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. కూరిమి గల పతి నీడయె
  నారికి దన పుట్టినిల్లు! నరకమ్ము కదా
  కోరిన సంపద లున్నను
  దారులు కలియని మనుజుల దరి జీవింపన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 33. దూరము చేయు తలంపున

  నేరములన్ సవతి తల్లి నెట్టుచు తనపై

  ఘోరముగా హింసించగ

  నారికి దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా !

  రిప్లయితొలగించండి
 34. గారాబము వాత్సల్యము
  కూరిమి లభియించు పెండ్లి కూతురు వరకే
  మారను బంధము, చేరిన
  నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘మారను’ అంటే మారగా అనే అర్థమా? లేక అది మారును కు టైపాటా?

   తొలగించండి
 35. కోరిన వరునే తెచ్చియు
  తీరని కోర్కెలను దీర్చ , తిండికి లేకన్
  పేరుకె తలిదండ్రు లయిన
  నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా !

  రిప్లయితొలగించండి
 36. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [చెఱసాల నరకము వంటిది. చెఱసాలలోఁ గృష్ణుఁడు జన్మించినప్పుడు వసుదేవునకు నిజముగ నరకమే కనఁబడినది. ’వసుదేవు నంతటివాఁడే గాడిద కాళ్ళు పట్టినాఁ’ డను నానుడి దీని వలననే గదా పుట్టినది!]

  శౌరియె చెఱను జనించఁగ
  నే, రాసభ మోండ్రపెట్ట, నిడె ఖరపద జో
  హారు వసుదేవుఁ! డా యవ

  నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 37. కూరిమి నిండిన స్వర్గము
  నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు; నరకమ్ము గదా
  తీరని కోరికతో హృది
  దారను పంపిన మగనిది దడదడ లాడన్ :)

  రిప్లయితొలగించండి