31, మే 2016, మంగళవారం

సమస్య - 2050 (వనితారత్నము మీస మంటి...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“వనితారత్నము మీస మంటి పలికెన్ వాల్లభ్య మొప్పారఁగన్”
లేదా
“వనిత మీసమ్ము నంటి తాఁ బలికె నిట్లు”

74 కామెంట్‌లు:

 1. పురుష పాత్రను ధరియించి పౌరు షముగ
  వనిత మీసమ్ము నంటి తాఁ బలికె నిట్లు
  నటన మందున తనుచాల పటిమ యనుచు
  రాజ ఠీవిని కనబరచి రమ్యము గను
  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటిపాదంలో యతి తప్పింది. ‘వలలు/వాలి పాత్రను ధరియించి పౌరుషముగ’ అనండి.

   తొలగించండి
 2. సురభి వారి “కపట జూదము” నాటక ప్రదర్శనమున

  భీమ పాత్రను దాల్చుచు భీమముగను
  వనిత మీసమ్మునంటి తా బలికె నిట్లు
  మద్గ దాదండ ప్రహరణ మాత్ర మూరు
  భంగ మత్తరి నారణ రంగ మందు
  జేతు నోరి సుయోధనా! శివుని యాన.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఘనమౌ నేటియు గంబునందు నిలలోకాంతా మణుల్ చోద్యముల్
  వినుమీ సాహస కృత్యముల్ మిగుల ప్రావీణ్యం బుగాజేయు చున్
  వనితా రత్నము మీస మంటి పలికెన్ వాల్లభ్య మొప్పారగన్
  కనమే నేతగ రాజ్యమే లినతరిన్ గాలించి సౌఖ్యం బిడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వేసెను జిలేబి మగరాయ వేష మోయి
  భళిర ! చూడముచ్చటగ సెభాషు యనగ
  వనిత మీసమ్ము నంటి తాఁ బలికె నిట్లు
  పూరణ నిదియే కవిరాయ పూర్తి గాను !

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘సెభాషు+అనగ’ అన్నపుడు యడాగమం రాదు. ‘సెభా షనంగ’ అనండి.

   తొలగించండి
 5. మనసు దోచిన యందాల మగువ బెండ్లి
  యాడగ వలదంచును పెద్దలనగ నేడ్వ
  వనిత, మీసమ్ము నంటి తా బలికె నిట్లు
  వదల బోనిక నీచేయి వలదు చింత

  రిప్లయితొలగించండి
 6. తన చారిత్రము లోకమెల్ల వెలగన్ త్రైలోక్య విఖ్యాతిగా
  తనువున్ మార్చిన యంబవచ్చి నిలిచెన్ తానే కురుక్షేత్రమున్
  వనితారత్నము మీస మంటి పలికెన్ వాల్లభ్య మొప్పారఁగన్
  నినునే జంపెద నిక్కమింక నిలుమా నిచ్చోట గంగాసుతా

  రిప్లయితొలగించండి
 7. క్షమించాలి చివరి పాదం " రాజ ఠీవిని జూపించి రమ్యము గను " అని ఉండాలి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. [5/31, 8:35 AM] NVNChary: డా.ఎన్.వి.ఎన్.చారి 9866610429
   Sk2031అకస
   1భర్త మోమును తిలకించి బాధతోడ
   వనిత, మీనమ్ము నంటి తాఁబలికె నిట్లు
   ' గడ్డమును జేయ తెగినది కలత వలదు
   వలదు వలదన్న పెరుగు నదియు నెపుడు'
   2.పేడి మూతితో యున్నట్టి పెనిమిటి గని
   వనిత, మీసమ్ము నంటి తాఁ బలికె నిట్లు
   పా ర్థ!మీసము లేకున్న పడతి కన్న
   నందగించిన నిను గూడ వత్తురంత'
   [5/31, 8:55 AM] NVNChary: డా.ఎన్.వి.ఎన్.చారి 9866610429
   Sk2031అకస
   1 పురుష వేషము ధరియించి పురము తిరుగు
   రుద్ర మాంబకు చిక్కిన క్షుద్రు జూచి
   వనిత మీనమ్ము నంటి తాఁబలికె నిట్లు
   శిక్ష వేసెద చేసిన చెడ్డ పనులు

   తొలగించండి
  2. మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటిపూరణ చివరిపాదంలో యతి తప్పింది.
   రెండవపూరణ చివరిపాదంలో యతి తప్పింది.
   మూడవపూరణలో ‘చేసిన చెడుగులకును’ అంటే అన్వయం కుదురుతుంది.

   తొలగించండి
 9. సింహ బలుని పీడన మరి చిక్కులన్ని
  తేలిపోవును నేటితొ దిగులు పడకు!
  వనిత! మీసమ్ము నంటితాఁ బలికె నిట్లు
  "అమిత భీకర రీతిగ నతడు గూలు"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘తాఁ బలికె వలలుఁ| డమిత...’ అంటే బాగుంటుందేమో?

   తొలగించండి

 10. వనితమీసమ్మునంటితాపలికెనిట్లు మీసముండినమగవారుమీరయైన రండినాతోడదలపడరండివేగ తేల్చుకొనెదముమనయొక్కతెగువలిపుడ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘మీరె యైన/ మీర లైన’ అనండి.

   తొలగించండి
 11. (శంకరయ్య గారూ...మా బావగారు శ్రీ తంగిరాల తిరుపతి శర్మ గాru రాసిన పద్యం)

  అపర దుర్యో్ధనుని వోలె అబ్బురముగ
  నటనజేయుచు అంజలి నాటకాన
  అయిదుఊళ్ళైన నిమ్మను హరిని జూచి
  వనితమీసమ్మునంటి తాబలికెనిట్లు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీ తంగిరాల తిరుపతి శర్మ గారి పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 12. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వనిత మీసమ్మునంటి తా బలికెనిట్లు
   "వీర రుద్రమ్మ మాంచాల వారసులము
   బేలతనమేల మనకిట్లు బిడియమేల?
   కత్తి బట్టుడు కామాంధు కరమునఱుక"
   ************************
   వనితారత్నము మీసమంటి పలికెన్ వాల్లభ్యమొప్పారగా
   "ధన గర్వాంధత దౌష్ట్యముల్ సలుపుచున్ ధర్మంబు బోనాడి -శో
   ధనచే గన్నెల మానముల్ చిదుమ పంతంబూను నో కీచకా!
   కనుమా నాదు పరాక్రమంబిపుడు నిన్గైవల్యముంజేర్చెదన్."

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 13. [10:18AM, 5/31/2016] అంబటి భానుప్రకాశ్.: 🌺🌻🌺

  తే**
  అతివ వేషము నేసిన యాటగాడు,
  నాడు దాననె విషయము, ఆటమరచి,
  యాడె రోషము మీరగ తోడునున్న,
  వనిత మీసమ్ము నంటి తా బలికె నిట్లు,


  🙏 🌹🙏

  అంబటి. . . ,
  [10:33AM, 5/31/2016] అంబటి భానుప్రకాశ్.: 🙏 🌻🙏

  తే**
  చేత గానట్టి మొగుడిని చేరనీక,
  యత్త మామల పీడించి,విత్తమీక
  తాను పెద్దను నడుపుచు, తగవుబూని,
  వనిత మీసమ్ము నంటి తా బలికె నిట్లు,

  అంబటి. . . ,

  🌺🙏 🌺

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటిపూరణలో ‘..నాడుదాననను విషయ మాదమరచి’ అనండి. ‘ఆడె, పలికె’ అని పునరుక్తి.
   రెండవపూరణలో ‘మొగుడు’ సాధువు. ‘మగనిని’ అనండి.

   తొలగించండి
  2. సవరణ
   తే**
   అతివ వేషము నేసిన యాటగాడు,
   నాడు దాననె విషయము, ఆదమరచి,
   యాడె రోషము మీరగ తోడునున్న,
   వనిత మీసమ్ము నంటి తా బలికె నిట్లు,

   తే**
   చేత గానట్టి మగనిని చేరనీక,
   యత్త మామల పీడించి,విత్తమీక
   తాను పెద్దను నడుపుచు, తగవుబూని,
   వనిత మీసమ్ము నంటి తా బలికె నిట్లు,

   అంబటి. . . ,

   తొలగించండి
 14. కీచులాటలు మొలకెత్త కాపురమున
  నిస్సహాయురాలిగకంట నీరు కార్చ
  వనిత, మీసమ్మునంటి తా బలికెనిట్లు
  నీదు నెత్తురు కండ్లలో నెరుగ జూతు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది.
   మొదటిపాదంలో గణదోషం. ‘కలత లెన్నియొ మొలకెత్త కాపురమున’ అనండి.

   తొలగించండి
 15. వనిత మీసమ్ము నంటి తాపలికె నిట్లు
  “ నిమ్మకాయ మీసమ్ముపై నిలుపునట్టి
  మగడుదొరికెను నాకిప్డు, జగతిలోన
  తిరుగు లేదంచు” త్రుళ్ళుచుఁదృప్తిఁబడుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఘనుడౌ భీముడు కీచకున్ దునుమ చక్కంగా తయారవ్వగన్
  కనుచున్ దెందము సంతసం బడర నక్కౌంతేయు, నుత్తేజితై
  వనితారత్నముమీసమంటి పలికెన్ వాల్లభ్య మొప్పారగన్
  రణమందున్ వెస దుష్టునిన్ మడచి శూరత్వంబుతో రమ్మికన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటిపూరణ నిర్దోషం!
   రెండవపూరణలో ‘చక్కన్ దాను సంసిద్ధుడై’ అనండి. ‘తయారగుట’ అన్యదేశ్యం. ‘ఉత్తేజిత+ఐ’ అన్నపుడు సంధి లేదు. యడాగమం వస్తుంది. ‘...నిద్వేగియై’ అనండి.

   తొలగించండి
 17. కదన రంగంబునందున కత్తి దాల్చి
  పురుష శ్రేష్టుని వోలె తాపుడమి యందు
  నిలిచి వీరోచితంబుగ నిర్భయముగ
  వనిత మీసమ్ము నంటి తా పలికె నిట్లు


  వెన్ను జూపుచు పారుట వేడుకౌనె
  చేవగల్గిన వాడైన చేత జూపు
  మనుచు యువనేత వోలె తా నవని యందు
  వనిత మీసమ్ము నంటి తా పలికె నిట్లు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కనియా భీష్ముని నుగ్రయుద్ధమున మేఁ గంపింప భీభత్సుడు
  న్ననివార్యంబుగఁ గష్ట కాలమున నయ్యంబన్ శిఖండిన్ వడిం
  దన సాహాయ్యము సేయ గోరి యరదం బందుంచ రోషంబునన్
  వనితారత్నము మీస మంటి పలికెన్ వాల్లభ్య మొప్పారఁగన్

  ఆవుని చంపబోవు నొక కటిక వాని యాయుధము (బాణము) పట్టుకొని యొక మానవతా వాది వలదని చెప్పు సందర్భము:

  కటిక వాని నొకని గాంచి కరుణ మీర
  వాని యత్నమాపగ నొక మానవుండు
  వినుము తెలియదె వధియింపగను నిట పశు
  వనిత మీసమ్ము నంటి తాఁ బలికె నిట్లు
  [పశువు +అనితము+ఈస+అమ్ము;
  అనితము =పొందబడనిది; ఈస = అల్పము; అమ్ము = బాణము]

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. పరధ్యానముగా సమస్యను జూసి చంపకమాల యని భ్రమ పడి పూరించిన తరువాత చూస్తే మత్తేభ సమస్య! పద్యము పూర్తియయ్యింది కదా యని సమస్యను కొంచెము మార్చి వ్రాసిన పూరణ తిలకించ గోర్తాను.

   అనితర సాధ్యు డంచు నత డాలము నందు నరుండు భీష్మునిం
   దునుముగ నెంచి ధర్మమును దూరము జేసి శిఖండిఁ బేడినిం
   దన రధ మందు నుంచగను దర్పము మీర పరాక్ర మింపగన్
   వనితయె మీసమంటి తగఁ బల్కెను పంతము దీరు నిత్తరిన్

   తొలగించండి
  2. పరాకుగా వ్రాసిన చంపకమాల పూరణతో సహా మీ అన్ని పూరణలు బాగున్నవి. ముఖ్యంగా తేటగీతి పూరణలో పదవిభాగం ఆశ్చర్యకరం, అభినందన పాత్రం, ఔత్సాహిక కవులకు మార్గదర్శకం.

   తొలగించండి
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. మీప్రశంస మిక్కిలి యుత్సాహమునిచ్చినది నాకు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 19. గురుదేవులకు ధన్యవాదములతో...
  ==========*=========*========
  అపరిచిత యను నాటక మందునొక్క
  వనిత,మీసమ్ము నంటి తాఁ బలికె నిట్లు
  "మీసమొక్కటే జాలదు మేనకనెది
  రింప సపరివారమునను పంపమనెను"

  రిప్లయితొలగించండి

 20. వినుమానాయదిపల్కులన్గమల!యేవేళావిశేషంబహో వనితారత్నముమీసమంటిపలికెన్వాల్లభ్యమొప్పారగన్ దనదైనన్దగుశైలిలోతాదాత్మ్మంఙేబునొందన్మదిన్
  వినగానొప్పునెనామెమాటలిలదావేసారునట్లేయగున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. 3వపాదము.....తాదాత్మ్మంబునొందన్మదిన్

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది.
   మూడవపాదంలో గణదోషం. ‘తనదైన న్దగు శైలిలో బలికె తాదాత్మ్యంబు నొంద న్మదిన్’ అందామా?

   తొలగించండి
 21. పనితో వేసరి వాలి సోలి జనె సంవాసంబు, భార్యామణిన్
  క్షణమేయాగక కౌగిలించుకొని, “నే కార్యార్థినై వచ్చితి”
  న్నన నా మోమును వ్రేలి తోటి తడుమన్, “నా వెంట రమ్మంచు” నా
  వనతా రత్నము మీసమంటి పలికెన్, వాల్లభ్య మొప్పారగన్॥

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ధన హీనుండని కన్నెనివ్వగను నిర్దాక్షిణ్యుడై మామయే
  దనమేనల్లుని త్రోసిపుచ్చ చెలి యే తానింక జీవింపలే
  ననుచున్ యేడ్చుచు నాత్మహత్యయె శరణ్యమ్మంచు భావించెనా
  వనితారత్నము, మీసమంటి పలికెన్ వాల్లభ్య మొప్పారగన్
  మనసుందోచిన యింతినే సతిగ సన్మార్గమ్మునన్ పొందెదన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘అనుచున్+ఏడ్చుచు’ అన్నపుడు యడాగమం రాదు.‘జీవింపలే| నని తా నేడ్చుచు..’ అనండి.

   తొలగించండి
 23. వనిలో రక్కసి మూక లన్న భయమా వైదేహి కో రాఘవా
  కని కోదండము గుండె జారి చనవే కంగారుగా నేను నీ
  వెనుకన్నిల్తును ముప్పు లేదనుచు నిర్బీతిన్ పతిన్ జానకీ
  వనితారత్నము మీసమంటి పలికెన్ వాల్లభ్య మొప్పారగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చక్కటి పూరణ మిస్సన్న గారు. "కంపమ్మునన్" అంటే యింకా బాగుంటుందేమో

   తొలగించండి
  2. అన్నా! అవాల్మీక ఘట్టములు కొన్ని రామాయణము లందు మిక్కిలి ప్రాచుర్యం పొందినవి. సీతా మహాసాధ్వి కాలి అందెలు తప్ప ఇతరము తెలియదను చెప్పు కంబ రామాయణము నందలి ఘట్టము అవాల్మీక మందురు. కాని ఎంతో ప్రాముఖ్యతను పొందినది. కాని మీరు చెప్పిన భావన సీతమ్మను పౌరుషరూపము చూపిన ఘనత మీదే. శ్రీ కామేశ్వర రావు గారు చెప్పిన పదం పరిశీలింప దగినదే. మీ ఇద్దరకూ అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. శర్మ గారు జనకాత్మజ నూపురములు తప్ప యితరములనెరుగనని లక్ష్మణుడు చెప్పుట వాల్మీకి రామాయణ ఘట్టమే.
   నాహం జానామి కేయూరే నాహం జానామి కుండలే
   నూపురేత్వభిజానామి నిత్యం పాదాభి వందనాత్

   తొలగించండి
  4. అవును కామేశ్వరరావు గారూ మీ సూచన చాల బాగంది. ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి
  5. మిస్సన్న గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 24. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. . వనికే ఓబమ చిత్రదుర్గ చరితన్ ప్రాశస్తమౌ గాథగా
  వనితా రత్నము మీసమంటిపలికెన్ వాల్లభ్య మొప్పారగన్
  “తనువుల్ వీడగరండు రంద్రమున నత్యాసన్ పరీక్షింపగా
  యనుచున్ శత్రువు లందరిన్ దునిమెశైన్యంబంత తానొక్కతే.”| {చిత్రదుర్గ కోటప్రవేశానికిచిన్నిరంద్రము ద్వారా శత్రువులప్రవేశాన్ని గమనించిన వనిత=ఓబమ్మ రోకలిబండ=వనికె-నుపయోగించిచంపినవీరవనితపూరణకర్త}
  2.పిల్లలాడుచు నుండకోపిల్లి నొకతె
  వనిత మీసమ్ము నంటి తాబలికె నిట్లు
  రండి కబాడీకి యెవరైన మొండిగాక
  గెలువగలిగిన సయ్యని బిలుతు ననెను.{పిల్లలాడుఆటలోసయ్యాట}

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటిపూరణలో ‘..నత్యాశన్ పరీక్షింపగా| ననుచున్ శత్రువు లందరన్ దునిమె సైన్యంబంత తా నొంటిగాన్’ అనండి.

   తొలగించండి
 26. కనులన్ లోకము జూడ నొల్ల ననుచున్ గంతల్ నియోగించి,నిన్
  జనకున్ జేసెను వంద పుత్రులకు వంశమ్మున్ ప్రకాశింప నీ
  వనితారత్నము .మీసమంటి పలికెన్ వాల్లభ్యమొప్పారగన్
  జనుషాంధు౦డగు యాంబికేయుడు సతిన్ శ్లాఘించి దీవించుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘జనుషాంధుండగు నాంబికేయుడు...’ అనండి.

   తొలగించండి
 27. పతిని సేవించు టొక్కటే పనిగ బూని
  వనిత మీసమ్ము నంటితా బలికె నిట్లు
  తెల్ల బడినట్టిమీసాల నల్ల రంగు
  నొక్క టొకటిగ వేతును చక్క గానుౌౌ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘చక్కగాను’ అన్నచోట టైపాటు. (కారు కుదుపుల వల్ల అయి ఉంటుంది)

   తొలగించండి
 28. వినుమా! నీతి విహీను లెల్లరును నిర్భీతాత్ములై నేతలై
  ధనమార్జించుచు గొప్ప వారయిరి, యీ దారిద్ర్య బాధేల నా
  మనవిన్ జే కొని వారి మార్గమున మామా! నడ్వుమా యంచు నా
  వనితారత్నము మీస మంటి పలికెన్ వాల్లభ్య మొప్పారఁగన్”


  రిప్లయితొలగించండి
 29. వనిత మీసమ్ము నంటిi తా పలికె నిట్లు
  "రోసముకుగుర్తు లవిగావు మీసలిపుడు
  కుత్సితమ్ము కుతంత్రముల్ కొలువుదీర
  మీసలున్నను లేకున్న మేటి యతడె "

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘రోసముకు’ అనరాదు. ‘రోసమునకు గుర్తులు గావు మీస లిపుడు’ అనండి.

   తొలగించండి
 30. శ్యామలగడ్డం...31మే 2016 6pm

  అత్త మామల ఆరళ్ళ అడలుకొంటు
  బేలయగుచు కుందుచు కంట నీరు
  నీది భర్తను నేనుండుట నీరువలదు
  వనిత! మీసమ్మునంటి తా బలికెనిట్లు...

  నేను మొదటిసారి శంకరాభరణము బ్లాగ్ లో సమస్యా పూర్ణంలో రాస్తున్నాను..తప్పుంటే తెలియచేయగలరు...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్యామల గారూ,
   శంకరాభరణం బ్లాగు మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నది.
   మీ ప్రయత్నం ప్రశంసనీయం. కొన్ని లోపాలు... ‘అడలుకొనుచు’ అనండి. రెండవపాదంలో గణదోషం, యతిదోషం. సవరించండి. మూడవపాదాన్ని ‘నీదు భర్తను నుండ కన్నీరు వలదు’ అనండి.
   నిరుత్సాహపడకండి. కొద్దిగా అభ్యాసం చేస్తే చక్కని పద్యాలు వ్రాయగలరు.

   తొలగించండి
 31. సతి సావిత్రిగ , మల్ల మాంబయనగా , సౌమిత్రికిన్ పత్ని గా
  సుతునిన్ భర్తను వీడు చంద్రమతి గా శోకమ్ముచిందించ, నీ
  క్షితిలో వేంగళరాయు పాత్ర మెరుగై చిప్పిల్లగా నొక్కచో
  వనితారత్నము మీస మంటి పలికెన్ వాల్లభ్య మొప్పారఁగన్

  జన్మ మొందియు వనితగ జగతి లోన
  భూరి శస్త్రచికిత్స చే పురుషుడయ్యె ;
  మూతి పై మీసములు పలు మొలిచినంత
  వనిత మీసమ్ము నంటి తాఁ బలికె నిట్లు

  రిప్లయితొలగించండి
 32. నినుజూడన్ మనసాయరా! విజయ! నన్నేలంగ రావేలనో?
  కనుగీటన్ బిగువేలరా? సరస సంగ్రామంపు వేళాయరా!
  కనవే యూర్వశి వన్నెలన్! మగసిరుల్ కవ్వించ లేవేల?నన్
  వనితా రత్నము మీసమంటి పలికెన్ వాల్లభ్యమొప్పారగన్!
  (ఊర్వశి అర్జునుని రెచ్చగొట్టటకు అతని మీసమంటి మగవాడివి కావా యన్నట్లు )

  రిప్లయితొలగించండి
 33. దుర్మదాంధుడు పాంచాలికి తొడ చూపె
  కూరుచుండుమనుచు, అంత భీముడు తొడ
  గొట్టి రోసముతోడన్ పలికె అతివతొ
  వనిత! మీసమ్మునంటి తా బలికెనిట్లు

  మరొకసారి ప్రయత్నము గురువు గారూ...యతిమాత్రం సరిగా కుదరలేదనిపించిందినాకు తే. గీ. కాబట్టి ప్రాస ఉండదు కదా...


  డా. శ్యామలగడ్డం....31-05-2016--

  రిప్లయితొలగించండి
 34. కొడుకు వేషమ్ము వేయగా కోయవాని
  గాను బడిలోన, వెడలెను కన్నతల్లి
  "నటన నందరుమెచ్చాలి నాన్న వినుము "
  వనిత మీసమ్మునంటి తాబలికెనిట్లు.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. కనరే కాంగ్రెసు నందునన్ బలురు నీకన్నన్ పరీక్షించగా?
  కొనుమా నీవిక పీఠమున్ మురియుచున్ కోదండరామున్ వలెన్
  చనుమా మోడిని గెల్వగా విరివి వాచాలత్వమందంచుచున్
  వనితారత్నము మీస మంటి పలికెన్ వాల్లభ్య మొప్పారఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి