29, మే 2016, ఆదివారం

సమస్య - 2048 (భరతుఁ డంపె రాముని...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“భరతుఁ డంపె రాముని వనవాసమునకు”

82 కామెంట్‌లు:

 1. రిప్లయిలు
  1. భరత మాతయు కోరిన వరము చేత
   రాముడేఁగెను వనముల రాజుమాట
   నిజముయెఱుగని జనులును నిందజేసె
   భరతుఁ డంపె రాముని వనవాసమునకు

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘నిజము+ఎఱుగని’ అన్నపుడు యడాగమం రాదు. ‘నిజ మెఱుంగని/ నిజము నెఱుగని’ అనండి. అలాగే ‘జనులు’ బహువచనం కనుక ‘నిందనిడిరి’ అనండి.

   తొలగించండి
  3. గురువుగారూ, సవరణకి ధన్యవాదములు.

   భరత మాతయు కోరిన వరము చేత
   రాముడేఁగెను వనముల రాజుమాట
   నిజమునెఱుగని జనులును నిందనిడిరి
   భరతుఁ డంపె రాముని వనవాసమునకు

   బాలసుబ్రహ్మణ్యశర్మ గారూ మీకు కూడా ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 2. గురువుగారూ! సత్వరమే మీ ఆరోగ్యం కుదుటపడవలెనని కోరుచూ

  అన్న మాటను జవదాట నన్న వాడు
  భరతు; డంపె రాముని వనవాసమునకు
  కైక మంథర మాటల గఱగి పోయి
  దశరథునికోరి వరములు తామసమున.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తండ్రి వరమీయ కోరిన తమక మందు
  తల్లి యాజ్ఞను తలదాల్చు తనయు డతడు
  లోక నిందను భరియించి శోక మంది
  భరతుఁ డంపె రాముని వనవాస మునకు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణలో అన్వయలోపం ఉన్నట్టుగా అనుమానం. భరతుడే వనవాసానికి రాముణ్ణి పంపినట్లుగా ఉంది.

   తొలగించండి
 4. గురువు గారికి నమస్కారములు

  దాశరథి పాదసేవయె తనకు మిన్న
  యనుచు దలచిన సౌమిత్రి వనము కేగు
  తరుణమందున భావించె దనకు దాను
  భరతుడంపె రాముని వనవాసమునకు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కైక గోరిన వరముల కతన నేమొ
  రాము డేతెంచె నడవుల రాజ్య మొదలి
  అన్న పాదుక లందుచు మన్ననమున
  భరతుడంపె రాముని వనవాసమునకు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. గరువు గారు...కొద్దిగా సవరించాను

   కైక గోరిన వరముల కతన నేమొ
   రాము డేతెంచె నడవుల రాజ్యము విడి
   అన్న పాదుక లందుచు మన్ననమున
   భరతుడంపె రాముని వనవాసమునకు!

   తొలగించండి
  3. సవరించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. తండ్రి మాటను నిలుపుట తనయుల విధి
  యనుచు రాఘవుండు దెలుప మనికితపడి
  పాలనము సేయ గైకొని పాదుకలను
  భరతుఁడంపె రాముని వనవాసమునకు!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కాళ్ళు కన్నీళ్ళ కడిగినా కరుగ లేదు
  తండ్రి మాటను పాటించ తధ్య మనగ
  పాదుకలమోసి తలమీద పరమ భక్తి
  భరతుఁ డంపెరాముని వనవాస మునకు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘కడిగినా’ అనడం వ్యావహారికం. ‘కడిగినన్’ అనండి.

   తొలగించండి
 8. దశరథుని కుమారుడతడు ధర్మపరుడు
  భరతు,డంపె రాముని వన వాసమునకు
  సవతి తల్లియౌ కైకేయి స్వార్థ మూని
  భరతునకు పట్టమును గట్ట పడతి కోరె.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఎంతపనిని జేసితివమ్మ యెరుకలేక
  తల్లితోగూడి జేసెను తనయుడనుచు
  జనము జగమున నిట్లనుకొనును గాద
  భరతుడంపె రాముని వన వాసమునకు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. వరముగా గోరి తా కనికరము లేక
  కైక రాముని యడవుల కంప జూచి
  జనులు దలచిరి పొరపడి . స్వార్ధ పరుడు
  భరతుఁ డంపె రాముని వనవాసమునకు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘రాముని నడవులకు’ అనండి.

   తొలగించండి
 11. తల్లి మాటను కాదను తెగువ లేక
  మనసునున్న బాధ మాన్పలేక
  రామ పాదుకలు తనశిరమ్మునుంచి
  భరతుడంపె రాముని వనవాసమునకు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది.
   మొదటిపాదంలో యతి తప్పింది. రెండవపాదం ఆటవెలది అయింది. ‘తల్లి మాటను కాదను తలపు లేక| మనసులో నున్న బాధను మాన్పలేక...’ అనండి.

   తొలగించండి
 12. వనము నందుండు కాలమ్ము వసుదముగియ
  తనదు బారమ్ముతగ్గింప తప్ప కుండ
  వేగ రావలె ననుచును వేడుకొనుచు
  భరతు డంపెను రాముని వనవాసమునకు  రిప్లయితొలగించండి
 13. మాతృ ధిక్కారమున్ సేయ మనసు రాక

  అన్న కష్టాలుపొందుట నరయలేక

  వెంటనంటగ లక్ష్మణున్ వేడుకొంటు

  భరతుడంపె రాముని వనవాసమునకు

  అమరవాది రాజశేఖర శర్మ

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వరము లిచ్చెను పెనిమిటి, వడి వడి యని
  బిలువ నంపెను కైకేయి బిరబిర తన
  భరతుఁ, డంపె రాముని వనవాసమునకు
  రావణునికి దుర్దినముల రాశి బెట్టె !

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మంచి భావంతో పూరణ చెప్పారు. బాగుంది.
   ‘పిలువనంపెను... భరతుని’ అని ద్వితీయాంతం కావాలి కదా! కాని అక్కడ ఉన్నది ప్రథమ. కనుక ‘పిలువ నంపెను కైక భూవిభు డగునని| భరతు, డంపె...’ అంటే బాగుంటుందేమో అని నా సూచన.

   తొలగించండి
 15. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  "పాలకుం డౌఁటకై తల్లిఁ బంపి, తండ్రిఁ
  గీలుబొమ్మగ మార్చఁగఁ గీలుకొలిపి,
  భరతుఁ డంపె రాముని వనవాసమున!" క

  టంచుఁ బ్రజలందఱును నసహ్యమునఁ గనిరి!!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వరము లిచ్చెడు పతిఁగూర్చి గురుతుఁ జేసి
  స్వార్థ చింతన మంథర సంతరించ
  కైక యూహలఁ బట్టమ్ము స్వీకరించు
  భరతుఁ డంపె రాముని వనవాసమునకు!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. రాజ్యపాలనగావించెరాముబదులు
  భరతుడం,పెరామునివనవాసమునకు
  కైకకోరినవరములకారణమున
  తనయుడనియునుజూడకతండ్రియపుడు

  రిప్లయితొలగించండి

 18. బ్లాగునందునమీయొక్కపనినిజూడ
  సంతసమ్మునుగలిగెనుశంకరార్య!
  కోలుకొనినందులకుగానుగృష్ణుదయను
  పూర్తియారోగ్యమీయుత!మృడుడుమీకు

  రిప్లయితొలగించండి
 19. తల్లి మాటను కాదను తనువు కాదు
  ముదము నన్నను పంపించ మదియు లేదు
  పాలుపోకశిరముమోసి పాదుకలను
  భ రతుడంపెరాముని వనవాసమునకు

  రిప్లయితొలగించండి
 20. వరముల నెపం బిడుచుఁ గలవరపడఁ బతి
  కైక,కుత్సిత చిత్త యేకైక దృష్టిఁ
  బుత్రు డుద్దండ సార్వభౌముం డగునని
  భరతుఁ ,డంపె రాముని వనవాసమునకు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. "యేకైక లక్ష్యి" అంటే బాగుంటుందెమో! అనుకుంటున్నాను.

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘...యేకైక లక్ష్య’ అనవలసి ఉంటుందేమో?

   తొలగించండి
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. నేను యదేయనుకున్నాను. “కలకంఠి” పదమును చూసి “లక్ష్యి” అనాలేమోనన్నయనుమాన నివృత్తికే మీ సలహా యడిగితిని.

   తొలగించండి
 21. మా అన్నయ్య చంద్రమౌళి రామారావుగారి పూరణ:-
  ఎంత పనిఁ జేసినావమ్మ యీ కొడుకుకు
  పట్టమున్ గట్ట? నిన్ననఁ బనియెలేదు
  స్వార్ధ కామ రూప జననీ జనకజాత
  భరతుఁ డంపె రాముని వనవాసమునకు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చంద్రమౌళి రామారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 22. రామ కథనడుగ గురువు,రామకృష్ణ
  భరతుడంపె రాముని వనవాసమునక
  నంగ,రెట్టించి ప్రశ్నించె "ననఘు రాము
  భరతుడంపెరా ? ముని వాసమునకు".

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   చివరిపాదంలో ‘వన’ తప్పిపోయింది.

   తొలగించండి
 23. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. భద్రరాముని ప్రేమను భరతుడెపుడు
  నిద్రయందైన మరువడు నీతిదప్పి
  కైక పన్నాగమియ్యది. కరుణగల్గు
  భరతుడంపెరా? మునివాసమునకు?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండవ పూరణ కూడా బాగున్నది. అభినందనలు.
   ఇందులోను ‘వన’ తప్పిపోయింది.

   తొలగించండి
  2. మునులుండే వనంలో నివసించడానికి.. అనే అర్థంలో ‘వన’ శబ్దం ఉండవచ్చు.

   తొలగించండి
  3. పొరబాటు గమనించాను.కృతజ్ఞతలు.

   తొలగించండి
 25. మందరనుడివిన చెడుగు మాటలువిని
  రాజ్యమునకు భర్తపిదప రాజు గాగ
  భరతుడంపె రాముని వనవాసమునకు
  కైక తాను పెంచిన మమకారమువిడి

  రిప్లయితొలగించండి
 26. పితరులానతి తలదాల్చి విపినవాస
  మునకు జనియెను లక్ష్మణ జనకసుతల
  గూడి రాముడు గనుక బాసాడ దగదు
  "భరతుడంపె రాముని వనవాసమునకు"

  రిప్లయితొలగించండి
 27. అన్నయాజ్ఞకుబద్దుడై నంజలిడుచు
  రామపాదుకలను గొని,రాజ్యమేల
  వంశ కీర్తిని నిలిపెడి సంశయాన
  భరతు డంపె రాముని వనవాసమునకు.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. నిజము తెలిసి భరతుడు వనికి జని " తమ

  పాదుకల గద్దె పైనుంచి పాలనమ్ము

  చేయుదున " నుచు పాదుకల్ జేత బట్టి

  భరతుడంపె రాముని వన వాసమునకు.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. "భరతు డంపె రాముని వనవాసమునకు"
  నంచు కుమతులు నిందింతు రతని కాని
  పుత్ర వాత్సల్యమునను దుర్బుద్ధి చేత
  కైకయే పంపె రాముని కాననముకు.

  రిప్లయితొలగించండి

 30. సంగరసమయ మందు దశరథ రాజు
  వరములనుప్రేమతోడను పడతికొసగెె
  పట్టమును కట్టమనుచును వాంఛ చేసె
  భరతు,డంపె రాముని వనవాసమునక

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. కాని ‘భరతుడు’ అన్న ప్రథమాంతపదం అక్కడ అన్వయించదు.

   తొలగించండి
 31. "భరతు డంపె రాముని వనవాసమునకు"
  నంచు కుమతులు నిందింతు రతని కాని
  పుత్ర వాత్సల్యమునను దుర్బుద్ధి చేత
  కైకయే పంపె రాముని కాననముకు.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. ప్రాణములను త్యజింతు నో పరమపురుష
  మరలి రాకున్న నేనింక మరల ననుచు
  పట్టుబట్ట ననునయము తో పాదుకొసగ
  భరతు డంపె రాముని వనవాసమునకు.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. రామునకు పట్టమనుచును ప్రజలు మురిసి
  వేడ్కలన్ జేయు చుండెడి వేళ యందు
  మాతుల గృహమందుండెను మాండవిపతి
  భరతు, డంపె రాముని వన వాసము నకు
  సవతి తల్లి కైకేయియె స్వార్థ ముగను

  రిప్లయితొలగించండి
 34. రాముని వలదటంచు తా రాజ్యమేల
  గోరినట్టి కైక సుతుడే కారణమ్ని
  "భరతుడంపె రాముని వనవాసమునకు"
  ననుచు నిజము నెరుగరైరి యచటి ప్రజలు!

  రిప్లయితొలగించండి
 35. టైపింగ్ లో దొర్లిన పొరపాటు కారణమ్ని కాదు, "కారణమని"

  రిప్లయితొలగించండి
 36. నా రెండవ పూరణము:

  "రాజ్యభారమ్ము వహియింప ర"మ్మటన్న,
  భ్రాత రాకున్కి, దా భ్రాతృ పాదుకలనుఁ
  గొనియుఁ, దలనిడికొని, దుఃఖమునను మునిఁగి,

  భరతుఁ డంపె రాముని, వనవాసమునకు!

  రిప్లయితొలగించండి
 37. తనయుడను గద్దెపై చూడదగు తరుణము
  పాదుకలె ప్రభువను వార్త భరతు డంపె,
  రాముని వనవాసమునకు లాఘవముగ
  అనుపి కైక గైకొనె యాగ్రహంబు భువిని॥

  రిప్లయితొలగించండి
 38. 🙏🌹🙏


  🙏 🌺🙏

  తే**
  జనని కోరిక మన్నించి జనత వదలి,
  వనము కేగెను దశరథ ప్రథమ సుతుడు,!
  నీదు పాదుక లేలును నిలను,ననుచు
  భరతుడంపె రాముని వనవాసమునకు ,!!
  ..........అంబటి.

  రిప్లయితొలగించండి
 39. 🙏🌹🙏


  🙏 🌺🙏

  తే**
  జనని కోరిక మన్నించి జనత వదలి,
  వనము కేగెను దశరథ ప్రథమ సుతుడు,!
  నీదు పాదుక లేలును నిలను,ననుచు
  భరతుడంపె రాముని వనవాసమునకు ,!!
  ..........అంబటి.

  రిప్లయితొలగించండి