22, డిసెంబర్ 2012, శనివారం

పద్య రచన - 198

1                                     2
కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

12 కామెంట్‌లు:

 1. వచ్చెను దాహముతో నొక
  పిచ్చుక త్రాగినది నీరు వేడ్కగ నాపై
  చెచ్చెర నూగుచు నచ్చట
  ముచ్చటలన్ దేలుచుండె ముదమున గనుడీ

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రిశనివారం, డిసెంబర్ 22, 2012 7:44:00 AM


  పిట్టల జంటను చూడుడు
  ఎట్టాగో నీటిపైన నెగురుచు మొక్కల్
  పట్టుకు నూగుచు నొడుపుగ
  పట్టెను గా చేప నొకటి పలికెద 'వహ్వా'.

  రిప్లయితొలగించండి

 3. పిచ్చుక జంటను జూడుడు
  నెచ్చెలి కట నిడుచు నుండె నీరము నహహా
  యచ్చమ మగు కూరిమి నన
  ముచ్చట గా నుండె మఱియు మోదము గూర్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ప్రకృతి విన్యాసములనెల్ల పరవశించి
  చూచుటకునిచ్చగించెద, శోభకనగ
  జీవనమదెల్ల చాలదు, చిట్టడవుల
  నుండి కనవచ్చు నివియెల్ల నూత్నవిధిని

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మశనివారం, డిసెంబర్ 22, 2012 11:12:00 AM

  పరిగ లిండ్ల నెవరు పైన పెట్టుటలేదు
  ప్రాణ హాని యయ్యె పర్యావ రణ మేమి
  చేయ లేక నిస్స హాయపు పిచ్చుకల్
  చేల చేరి గ్రోలె సేదదీర జలము.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పచ్చిక బయల్ల మేసిన
  పిచ్చుక జతగా సరసున విన్యాసములన్
  హెచ్చిన దప్పికఁదీరగ
  ముచ్చటగామొక్క బట్టి ముందుకు వంగెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పరక మొక్కను కాళ్ళతో పట్టుకొనుచు
  ముక్కులను నీటిలో ముంచి ముందు కొరిగి
  ముచ్చటల గొల్పు విన్యాసములను కరము
  మీరి చేయు పులుగులార ! మీకు శుభము !

  రిప్లయితొలగించండి
 8. నీటిపై నీదుచు పక్షులు
  పోటీ పడి యెరను గాంచి పొందుట కొఱకై !
  నోటను కఱచుకు పోవగ
  యేటికి యెదురీది గెలువ నెవ్విధి నైనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.
  అక్కడ ఉన్న రెండు చిత్రాలూ ఒకే పక్షివి. అందుకే చిత్రాల క్రింద 1,2 అని పేర్కొన్నాను. కొందరు అవి వేరు వేరని పొరపాటు పడ్డారు.
  ముచ్చట గొల్పే పిచ్చుకపై మనోహరములైన పద్యాలు రచించిన కవిమిత్రులు...
  పండిత నేమాని వారికి,
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  లక్ష్మీదేవి గారికి,
  తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి,
  సహదేవుడు గారికి,
  నాగరాజు రవీందర్ గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యకు
  అభినందనలు, ధన్యవాదములు.
  *
  గోలి వారూ,
  ‘ఎట్టాగో’ అని గ్రామ్యపదాన్ని వాడారు. ‘చూడుం/ డెట్టులొ యా నీటిలోన...’ అని నా సవరణ.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  ‘అచ్చము’ ఉంది కానీ ‘అచ్చమము’ అనే శబ్దం లేదు. ‘అచ్చంబగు/అచ్చమ్మగు’ అంటే సరి!
  *
  తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారూ,
  మీ పద్యంలో ౨, ౪ పాదాలలో గణదోషం. నా సవరణలతో మీ పద్యం....
  పరిగ లిండ్ల నెవరు పైన పెట్టుటలేదు
  ప్రాణ హాని గూర్చెఁ బ్రకృతి యేమి
  చేయ లేక నిస్స హాయపు పిచ్చుకల్
  చేల జలము గ్రోలి సేదదీరె.
  *
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మొదటి పాదంలో గణం తప్పింది. ‘నీటను నీదుచు’ అందాం.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మశనివారం, డిసెంబర్ 22, 2012 10:59:00 PM

  మాస్టారూ! కృతజ్ఞుడను.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మాస్టరు గారూ ! ధన్యవాదములు. మీరు చూపిన సవరణతో.

  పిట్టల జంటను చూడుం
  డెట్టులొ యా నీటిపైన నెగురుచు మొక్కల్
  పట్టుకు నూగుచు నొడుపుగ
  పట్టెను గా చేప నొకటి పలికెద 'వహ్వా'.

  రిప్లయితొలగించండి