10, డిసెంబర్ 2012, సోమవారం

సమస్యా పూరణం - 902 (శివనామము మనకు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
శివనామము మనకుఁ గలుగఁజేయు నిడుములన్.
ఈ సమస్యను సూచించిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదములు.

19 కామెంట్‌లు:

 1. అవగత మైనద శుభములు
  శివనామము మనకుఁ గలుగఁజేయు - నిడుములన్
  భవ రోగములను దీరుచు
  నవనీతపు మానసుండు నాగేశ్వరుడే.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. భవ సాగర మీదుటకని
  భవ బంధములు వీడి పరమ భక్తిని కొలువన్ !
  లవలేశము మతి తప్పిన
  శివనామము మనకు గలుగ జేయు నిడుములన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ప్రవిమలమతి గీర్తించిన
  శివనామము మనకు గలుగజేయు నిడుములన్
  భువి దాట గలుగు యోగము
  వివిధ శుభాధిక్యములును విశ్రుత విభవా!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. భవహర మగు వినుట వలన
  శివనామము మనకు ; గలుగ జేయు నిడుములన్
  శివనామమ్మును మరచిన
  శివ శివ యనుచున్ పలికిన చింతలు తొలగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. భవబంధముఁ ద్రెంచెడి భవ
  నవములు పాపప్రక్షాళనము గావించున్
  అవసరమౌ ప్రక్రియలో
  శివనామము మనకుఁ గలుగఁజేయు నిడుములన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అవమానించుటకై కే-
  శవభక్తుల, సాధు, సంత సంఘమ్ముల రే-
  బవలులు జపింప చేటగు
  శివనామము మనకు గలుగ జేయు నిడుములన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అవధానియు హరిభక్తుడు
  శ్రవణమ్ముల విష్ణు దక్క శంభుని వినడున్
  కవనమ్ముల నడిగితిమా
  శివనామము మనకుఁ గలుగఁజేయు నిడుములున్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఎవరెంత శ్రద్ధ , సహనమ
  లవరుచు కొనిరో పరీక్షల పరిగణించన్
  భవహరణ మొందఁ జేసెడు
  శివనామము మనకుఁ గలుఁగ జేయునిడుములన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గురువుగారు,
  ఇడుమ అంటే కష్టము, క్లేశము అని అర్థము.
  మీరు ఇక్కడ ఇడుము అని ఇచ్చియున్నారు.ఇడుము అంటే చేర్చు అని నిఘంటువు చూపిస్తున్నది.
  ఇంకొక అర్థమేమైనా ఉన్నదా?దయచేసి సందేహము తీర్చమని ప్రార్థన.

  రిప్లయితొలగించండి

 10. "శివ శివ "యనినను శుభముల్
  శివ నామము గలుగ జేయు, నిడుముల్
  అవరోధంబులు గలుగవు
  భవుడందరి భక్త జనుల పాలకుడయ్యా!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. శివ శివ యేమని యంటిరి ?
  శివ నామము మనకు గలుగ జేయును నిడుముల్ ?
  శివ యన శుభ మందురు కద
  శివుడే యిల వేల్పు మాకు శివ శివ యందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అవనీగర్భశుభంబుల
  శివనామముమనకుఁగలుగ@జేయు, నిడుములన్
  భవసాగరములబాపును
  శివతత్వముముక్తినొసగు, శ్రేష్టంబిలలోన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. "శివ శివ" యనినను శుభములు
  శివనామము మనకు గలుగ జేయు, నిడుములన్
  అవరోధంబుల బాపును
  భవుడందరి భక్త జనుల పాలకుడయ్యా !

  రిప్లయితొలగించండి
 14. సతీ దేవి తండ్రికి చేసిన హిత బోధ:

  అవివేకమేల తండ్రీ?
  శివనామము మనకు గలుగ జేయు శుభములన్
  సవనము నొనరింప వినా
  శివనామము మనకు గలుగ జేయు నిడుములన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. భవబంధ ముక్తిని బరమ
  శివనామము మనకు గలుగజేయు; నిడుమలన్
  దవులగజేయును నరులకు
  భవబంధముల ననురక్తి బ్రాప్తించుగదా!

  రిప్లయితొలగించండి

 16. ఓ అజ్ఞాత కవి శివ అను పేరు గల కవిమిత్రునితో :
  వివరములెవ్వియు దెలుపక
  సువిశాలంభైనజాలశోభావేదిన్
  కవితలు వ్రాయుదము, వలదు
  శివ! నామము మనకుఁ గలుగఁజేయు - నిడుములన్.

  [మిస్సన్న గారికి ధన్యవాదములతో]

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఊక దంపుడు గారూ మీ పూరణలోని భావం, చమత్కారం బలే ఉన్నాయి. నాకూ ఈ ఆలోచన వచ్చింది గానీ, మీకు తట్టిన చమత్కారం తట్టలేదు. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. తెలుగు పండితుడు రంగాచారి ఉవాచ:

  అవనిని వైష్ణవు లందరు
  చవిగొని నామము నిలువుగ సవరించవలెన్
  చవటలు దిద్దెడి యడ్డపు
  శివ-నామము మనకుఁ గలుగఁజేయు నిడుములన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అవునుర రాహులు బాబా!
  జవురగ వోట్లను వడివడి జంజాటమునన్
  భవుభవుమని జేసెడి యా
  శివనామము మనకుఁ గలుగఁజేయు నిడుములన్

  రిప్లయితొలగించండి