25, డిసెంబర్ 2012, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 917 (భోగరక్తుఁడె మేటి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
భోగరక్తుఁడె మేటి బైరాగి యగును.
ఈ సమస్యను సూచించిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదములు.

13 కామెంట్‌లు:

 1. భోగ మానంద దాయకము కద యెపుడు
  నాదరమ్మున భగవాను నర్చనమ్ము
  ధ్యానమును జింతనములను నఖిల యోగ
  భోగరక్తుడే మేటి బైరాగి యగును

  రిప్లయితొలగించండి
 2. యోగులకు యోగి యమ్మహాయోగి యనగ
  యోగి హృదయకమలవాసి యోగివిభుడు
  భోగమే యతనికి శయ్య మోక్షదాయి
  భోగరక్తుడే మేటిబైరాగి యగును

  రిప్లయితొలగించండి
 3. భోగ రక్తుడె మేటి బైరాగి యగును
  నిజము ముమ్మాటి కీ వార్త , నిగమ శర్మ
  భోగముల దేలి చివర బై రాగి యయ్యి
  యాకు లలములు దిన సాగె నడవి లోన

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నేటి నేతల తీరిది నీతి వీడి
  ప్రజల దోచెడి యనువైన పదవి బొందు
  భోగరక్తుడే మేటి! బైరాగి యగును
  నీతిమంతుడు ధరలోన చేత గాక.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. భోగియై వేమన పిదప యోగియయ్యె
  పుండరీకుడు సైతము భోగి మునుపు
  భోగములశాశ్వతములను బుద్ధి గలుగు
  భోగ రక్తుఁడె మేటి బైరాగి యగును

  రిప్లయితొలగించండి
 6. తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మమంగళవారం, డిసెంబర్ 25, 2012 1:17:00 PM

  జ్ఞాన భక్తి యోగ పథ విజ్ఞాన మరసి
  సాధనంబున హఠ యోగ సార మెరిగి
  మనమున సదా చిదానంద మనెడి భావ
  భోగ రక్తుడె మేటి బైరాగి యగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. సవరణ :

  యోగులకు యోగి యమ్మహాయోగి యనగ
  యోగి హృదయకమలవాసి యోగివిభుడు
  భోగమే శయ్య వానికి ; పుట్టువటుడు
  భోగరక్తుడే మేటిబైరాగి యగును

  భోగము = పాము శరీరము , పాము పడగ

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఈనాటి అందరి పూరణలు చాల బాగుగ నున్నవి. అందరికీ శుభాశీస్సులు. అభినందనలు. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మనమునందున నిత్య ముమాపతిన్ వి
  శుద్ధ భావంబుతోడుత స్నిగ్ధభక్తి
  నిలిపి, పరిపరి జపియించు నిశిత నియమ
  భోగరక్తుడే మేటి బైరాగి యగును!!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. "భోగరక్తుఁడె మేటి బైరాగి యగును
  వ్యర్థ జీవి, భోగములున్న బాగుబాగు."
  భోగముల పైని తీరని రాగము గల
  వారి భావన లివి యని పలుకవచ్చు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ధర్మ నిరతిని వీడి యధర్మ మందు
  మదివి కారము నొందిన మాయ లోన
  తినగ తినగను గారెలు తిక్త మవగ
  భోగ రక్తుఁ డె మేటి బైరాగి యగును

  రిప్లయితొలగించండి
 12. భోగరక్తుడె మేటి బైరాగియగును
  విషయరక్తుడై భోగించి వెగటు పుట్టి
  యాత్మశోధనచేత దుదకహమ్మువీడి
  భోగియైనవాడె కడకు యోగి యగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఈనాటి సమస్యకు వచ్చిన పూరణలన్నీ గొప్పగా ఉన్నాయి. ఇంత చక్కని పూరణలను అందించిన కవిమిత్రులు....
  పండిత నేమాని వారికి,
  నాగరాజు రవీందర్ గారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  మిస్సన్న గారికి,
  సహదేవుడు గారికి,
  తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి,
  అష్టావధాని రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ గారికి,
  లక్ష్మీదేవి గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్య గారికి,
  కమనీయం గారికి,
  అభినందనలు, ధన్యవాదములు.
  *
  రాంభట్ల వారూ,
  రెండవ పాదంలో యతి?

  రిప్లయితొలగించండి