11, ఏప్రిల్ 2014, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1379 (అమృతసాహిత్యగర్భమ్ము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
అమృతసాహిత్య గర్భమ్మునందు విషము.
(ఆకాశవాణి సౌజన్యంతో..)

10 కామెంట్‌లు:

 1. వ్యాస భగవాను వాల్మీకి వంటి మునుల
  కావ్య మలరించె జగతికి కల్ప తరువు
  విరిచి విషవృక్ష ములబెంచె వేడు కనుచు
  అమృత సాహిత్య గర్భమ్ము నందు విషము

  రిప్లయితొలగించండి
 2. హితముఁ జేయగా బూనిన హృద్యమయిన
  సృష్టి సాహిత్యమనుమాట శ్రీకరమ్ము
  చేదు నింపు నిరాశల వాదమొకటి
  అమృతసాహిత్య గర్భమ్మునందు విషము.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కల్పవృక్షము పేరన కవి వరుండు
  రామ చరితము వ్రాయగ రమ్యముగను
  విషపు వృక్షము పేరన వెకిలి గాను
  వ్రాయ బడుట ను నందురు వక్ర గతిని
  అమృత సాహిత్య గర్భమ్ము నందు విషము

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పండిత నేమాని గారికి పూజ్యులు గురుదేవులు
  శంకరయ్య గారికి వందనములు

  పాలకుప్పను విషమును బ్రహ్మరసము
  కలసి యున్నట్లు సాహితీ జలధి లోన
  రత్నముత్యాలతోబాటు గ్రాహము వలె
  అమృత సాహిత్య గర్భమ్ము నందు విషము

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అమృతసాహిత్య గర్భమ్మునందు విషము
  అనుట మన చిత్తవృత్తిని బట్టి యుండునెట్లనిన
  మాంసభక్షణ యొకనికి బలము, వేరొకనికి అఘము ఒరుల చెప్పులు ధరియించి చెప్పవలయు తీర్పు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మిత్రులారా! అందరికీ శుభాశీస్సులు.
  ఈ నాటి అందరి పద్యములును అలరించుచున్నవి. అభినందనలు.

  శ్రీ తిమ్మాజీ రావు గారు:
  రత్న ముత్యాలతో బాటు అని సమాసము చేయరాదు. ముత్యము అనునది వైకృత విశేష్యము. మౌక్తికము అనునది సరియైన సంస్కృత పదము.

  శ్రీ సూర్య గారు:
  మీరు పద్య రచన నేర్చుకొనిన తరువాత ఈ బ్లాగులోకి వస్తే చాలా బాగుంటుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అమృత మందంగ చిలుకెడు నట్టి కథను
  వర్ణనమ్ములతో వ్రాయ బాగుగాను
  నడుమ హాలాహలమ్మునున్ విడువగలమ
  అమృతసాహిత్య గర్భమ్మునందు విషము

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పండిత నేమాని గారికి వందనములు
  తమరి సూచన మేరకు
  రత్నమౌక్తిక ములతోడ గ్రాహము వలె
  యని సవరించితిని

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సహృదయ విరచితమ్ములు శాశ్వితములు
  యమృత సాహిత్య గర్భమ్మునందు, విషము
  వక్ర రచనలు, పఠితుల పాడు జేయు
  విశ్రుతముగ జనులజేరి విషము జిమ్మి

  సుకృతులు నిలుచు నీభువి సుమధురముగ
  నమృత సాహిత్య గర్భమ్ము నందు, విషము
  సహృదయములేని ఖలుల దుష్టపు రచనలు
  వికృతముగ ప్రజల జెఱచు వేగముగను

  రిప్లయితొలగించండి