1, ఏప్రిల్ 2014, మంగళవారం

పద్య రచన – 553

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21 కామెంట్‌లు:


 1. ఈ అయ్యవారిని పెండ్లాడి మోస పోతి
  తీపి తీపి కబుర్లు తో సరిపెట్టే ను సుమా
  ఆ మామిడి పండ్ల వాడిని మనువాడి ఉంటే
  జీవితం మామిడి రసమయి ఉండదా సుమీ !!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. జిలేబీ గారూ,
  మీ భావానికి నా పద్యరూపం.....

  అయ్యవారిని పెండ్లాడి యయ్యొ మోస
  పోతి, తీపికబురులతోఁ బ్రొద్దుపుచ్చుఁ
  గాని మామిడి పండ్లమ్మువానిఁ బట్ట
  బ్రతుకు విలసిల్లు నేమొ తా రసమయమయి.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. బాల ! చూడుము మామిడి పండ్ల రాశి
  జూడ బంగిని పల్లి మా మిడిని బోలి
  పసిమి రంగున మెఱయుచు బాగు గాను
  నూరు చుండెను దినగను నోరు నాది

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  బాగుంది మీ పద్యం. అభినందనలు.
  రెండవ పాదంలో ప్రాసయతి తప్పింది. ఆ పాదాన్ని ‘మించి బంగినపల్లి మామిడిని పోలి’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నూజి వీడు నుండి నూయార్కు నగరము
  నరుగు చుండె నాంధ్రు లామ్ర ఫలము
  చూచి యాగలేరు సుగరురోగులు గూడ
  నారగించు చుండ్రి యాత్రముగను

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. రాశి పోసి నట్టి రసమయ మామిళ్ళ
  రంగు జూచి నంత పొంగి పోయి
  యేరి కైన మిగుల నోరూర కుండునా?
  దేవ దేవుడైన తినగ జూచు!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మామిడి పండ్లను జూడగ
  ప్రేమముతో నోరు యూరి వేగము కొనగా
  ఏమని చెప్పుదు రామా?
  క్షేమంబగు ధరలు గలవె సుఖముగ తినగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మంచి జాతికి జెందిన మధురమైన
  చూత ఫలములు సంతలో జూడగానె
  తినగ నాలోన తలుపులు తెరచు కొనియె
  నీవు ప్రియసఖా !యవి కొనితేవ నాకు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. చిన్న సవరణ...

  మామిడి పండ్లను జూడగ
  ప్రేమముతో నోరు యూరి వేగము కొనగా
  ఏమని చెప్పుదు రామా?
  క్షేమంబగు ధరలు గలవె సేవింపంగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వాసి కెక్కిన పండ్లను రాశి పోసి
  జూడ చక్కగ బేర్చెను జూపు లలర
  పండ్లు జూడగ బంగిన పల్లి యగును
  మండు వేసవి మరపించు మావి పండ్లు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘రసమయ మామిళ్ళు’ అని సమాసం చేయరాదు కదా... ‘రసమున్న మామిళ్ళ’ని అనండి.
  *
  శైలజ గారూ,
  బాగుంది మీ పద్యం. అభినందనలు.
  ‘నోరు + ఊరి’ అన్నప్పుడు సంధి నిత్యం. యడాగమం రాదు. ఆ పాదాన్ని ‘ప్రేమను నోరూరి కొనగ వేగిరపడగా/ నేమని’ అనండి.
  *
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘కొని తెమ్ము నాకు’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. శైలజ గారూ,
  మీ తాజా పద్యం తాజామామిడిపండే సుమా! బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ధన్యవాదములు గురువుగారు...మీ సూచనతో పద్యం ఇప్పుడు బాగుంది..

  మామిడి పండ్లను జూడగ
  ప్రేమను నోరూరి కొనగ వేగిర పడగా
  నేమని చెప్పుదు రామా?
  క్షేమంబగు ధరలు గలవె సేవింపంగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. బంగరు చాయతో బంగనపల్లియ
  ....మామిడి ఫలములు మనసు దోచు
  మేలిమి రుచులతో క్రాలు రసాలముల్
  ....తమ సాటి యెవరంచు దనరుచుండు
  నెర్రగా పచ్చగా నింపుగాను సువర్ణ
  ....రేఖలెంతేనియు బ్రీతి గొలుపు
  కొబ్బరి మామిడి క్రొంగ్రొత్త రుచులతో
  ....పలు మెప్పులొందును పచ్చిదేని
  తాండ్ర కొరకు కలక్టరు తనరు చాల
  రాజమాను బారామాసి రకము లెన్నొ
  పుష్టి తుష్టియు నొసగుచు భూజనులకు
  మేలుగూర్చును వేసవి కాలమందు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చూత ఫలమ్ము లియ్యెడను చూడగ నోరహొ యూరుచుండెలే
  చూతమ వేవి జాతులవొ సొంపగు బంగినపల్లి జాతివే
  ప్రీతిగ దోచె పెక్కులుగ పిమ్మట నిక్షు రసమ్ము లల్లదే
  చేతము దోచెడిన్ కనగ, చేతము బేరము కొందమిప్పుడే.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. పండిత నేమాని వారూ,
  మామిడి పండ్ల రకాలను, ప్రయోజనాలను వివరిస్తూ అందమైన సీసపద్యాన్ని రచించారు. అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.
  *
  మిస్సన్న గారూ,
  చక్కని వృత్తాన్ని రచించారు. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. బంగారు రంగు పండ్లివి
  బంగినపల్లంద్రు వీని బాగుగ పండన్
  హంగుగ గనపడు కళ్ళకు
  మ్యాంగోయని వీనినంద్రు మాన్యులు వింటే !

  రిప్లయితొలగించండి
 19. బంగారు రంగు పండ్లివి
  బంగినపల్లంద్రు వీని బాగుగ పండన్
  హంగుగ గనపడు కళ్ళకు
  మ్యాంగోయని వీనినంద్రు మాన్యులు వింటే !

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మామిడి పండ్లనుఁ జూసిన
  నే మనుజునకైన మిగుల నింపగు, సతతం
  బామని వేళల మల్లెయు
  మామిడి సంబరములెల్ల మఱిమఱి పెంచున్.

  రిప్లయితొలగించండి