9, ఏప్రిల్ 2014, బుధవారం

పద్య రచన – 561

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

11 కామెంట్‌లు:


 1. మనో బలము చేయూత నిచ్చు కత్తికి
  మనో బలము చేత శవము కూడ నిచ్చు
  జ్ఞాన సంపదలను; సూక్ష్మమున గలదు
  ఆకాశమ్ము ; నమ్ము మనో బలమ్మును !!


  శుభోదయం
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. శాలి వాహను చేతను చంప బడగ
  పట్టు వదలక నీవిట్లు చెట్టు లనక
  సాల భంజిక రమణులు స్వాగ తించ
  తిరిగి రమ్మోయి భానుడా తేరు పైన
  ఉజ్జయని నేలగ విక్రమ రాజ్య మంచు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. విడువ కుండ పట్టు విక్రమార్కుండు తాఁ
  శవము భుజము నుంచి సాగుచుండె
  భేదనము సలుపుచు భేతాళు ప్రతి ప్రశ్న
  విపులమగు జవాబు విధిగ నిడుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. విక్ర మార్కుడు మోసిన విగత జీవి
  విక్రమార్కుని యామాట వినగ లేక
  చెట్టు యొద్దకు చేరగ బిట్టు గాను
  మోయు చుండెను జూడుము మోహ నాంగి !

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చిత్తమందున నుత్సుకమ్మునుఁ జిన్నవాండ్రకుఁ బెంచగా
  నుత్తమంబగు నీతిగాథల నొప్పుమీఱగఁ జెప్పుచున్
  మత్తకోకిలలైన వారలఁ మాయలోకముఁ ద్రిప్పుటల్
  రిత్తవోయిన కాలమియ్యది రేపుమాపుల మారదో?

  ఈ పరిస్థితులు రేపోమాపో మారవా అను ఆశాభావము.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. నట్టడవిని భేతాలుడు
  పట్టువిడని విక్రమార్కుపై గూర్చొని తా
  నాట్టే యడిగిన ప్రశ్నకు
  దిట్టండిడె నుత్తరంబు తెలివొ ప్పారాన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మిత్రులారా! శుభాశీస్సులు.
  ఈ నాడు పద్యములు బాగుగ నున్నవి. అందరికి అభినందనలు.
  కొన్ని కొన్ని సూచనలు:

  శ్రీమతి రాజేశ్వరి గారు:
  ఆఖరి పాదములో ప్రాస యతి నియమము పాటింపబడ లేదు.

  శ్రీ సుబ్బా రావు గారు:
  చెట్టు + ఒద్దకు = అనుచోట నుగాగమము వచ్చును. యడాగమము రాదు.

  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఈ విక్రమార్క కతలను
  జీవితమున చదివినాను చిన్నప్పుడె నే
  భావింపగ ప్రశ్నోత్తర
  మే వానికి ప్రాణమగుచు మెదడునుబెంచున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శవపు మోతే సమస్యౌను, చక్క దిద్ద
  మరొకటి మహిలో సిద్ధము మనుజ తతికి
  విక్ర మార్కుల కైనను వెసలు లేదు
  చిత్తరువొసగు నీతిదే చిత్త గించు!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. శాలి వాహను చేతను చంప బడగ
  పట్టు వదలక నీవిట్లు చెట్టు లనక
  సాల భంజిక రమణులు స్వాగ తించ
  తిరిగి రమ్మోయి భానుడా తేరు పైన
  రాజ్య మేలగ విక్రమ రాజు నంచు

  అని సవరిస్తె సరిపోతుం దనుకుంటాను ఐనా చివరి లైను అవసరం లేదనుకుంటాను
  గురువులకు ధన్య వాదములు

  రిప్లయితొలగించండి