29, జులై 2015, బుధవారం

సమస్యాపూరణ - 1745 (మోసము చేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
మోసము చేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్.
(జ్వరతీవ్రత వల్ల చిత్రాలు వెదికే ఓపిక లేక ‘పద్యరచన’ శీర్షిక ఇవ్వలేదని గమనించ మనవి)

33 కామెంట్‌లు:

 1. కలుగక మానవు పాపము
  లల మోసము చేయువారలకె - పుణ్యఫలం
  బు లభించునెల్లెడనెవరు
  కొలచునొ భగవానుమరువకుండగ భక్తిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గురువుగారూ ఆరోగ్యం కుదుటబడేదాకా విశ్రాంతి తీసుకోండి.త్వరగా కోలుకోవాలని ఆశిస్తున్నాము.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వేసము లెన్నివే సినను వేయివి ధమ్ముల కర్మభూ మిపై
  దోసమ టంచెరుం గకను దోచుకొనం గనెమేటి లాభముల్
  రోసము లేకజీ వనము రోయక సౌఖ్యము నొందగో రుచున్
  మోసము జేయువా రలకె పుణ్య ఫలంబు లభించు నెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. గురువులను [ సోదరులను ]ఆశీర్వదించి మీ ఆరోగ్యము కుదుటపడే వరకు విశ్రాంతి తీసుకోగలరని మనవి .పెద్దలెవరైనా సమీక్షించ గలరు .
  సగం కారణం ఎక్కువగా ప్రయాణములు , ఆశ్రమ వాసం . ఈరెండూ వీడితే ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటుంది . చెప్పేంత గొప్పదాన్ని కాదు కానీ అక్కగా ఒకచిన్న సలహా . త్వరగా కోలుకోవాలని భగవంతుని కోరుతూ దీవించి అక్క

  రిప్లయితొలగించండి
 5. గురువుగారూ ఆరోగ్యం కుదుటబడేదాకా విశ్రాంతి తీసుకోండి.త్వరగా కోలుకోవాలని ఆశిస్తున్నాము.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గురువుగారూ ఆరోగ్యం కుదుటబడేదాకా విశ్రాంతి తీసుకోండి.త్వరగా కోలుకోవాలని ఆశిస్తున్నాము.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. గురువుగారికి వందనములు.

  మాసమునందు నొక్క దినమాత్రమె యీ శివరాత్రి గాన వి
  శ్వాసము తోడ బిల్వ శతపత్రములుంచి శివార్చనంబుచే
  దోసములెల్ల బాపి పరితుష్టిగ పూజల భక్తిఁ, వీడుచున్
  మోసము, చేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించునెల్లెడన్.

  మోసమువీడుచున్, పూజల భక్తిఁ చేయువారలకె ......... అని అన్వయము.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. బాసలు చేయనాయకులు, బంగరుపాలన కోసమోట్లిడన్
  గ్రాసముమేయునట్టి యధికారుల నిత్యపు నండదండతో
  దోసపు బుద్ధితో ప్రజల దోపిడి సల్పగ వారు యవ్విధిన్
  మోసముచేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించునెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కాసులగోరుమానవులు కల్లల నాడుచు దైవమన్న వి
  శ్వాసము లేని వారికిల పాపము జేరక దప్పదింక నా
  మోసము జేయువారలకె, పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్
  ఈశునిపాదపద్మముల జేరిభజించెడు వారికేగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 10. దోసములే కలుంగు మఱి దుష్ట జనాళికి నెల్లెడ న్సుమీ
  మోసము చేయు వారలకె ,పుణ్య ఫలంబు లభించు నెల్లెడన్
  వాసము జేయుచుం దరిని నాసమవర్తిని నెల్ల వేళల న్
  వాసిగ భక్తితో గొలువ బాపము ద్రోచుచు నెల్ల వారికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సకల శుభములు గలిగించు శంకరుండు
  పరమ గురువుల రుగ్మత బా ఱద్రోలి
  యాయు రారోగ్య ములతోడ హర్ష మొదవు
  నట్లు జేయుత ! మాశంక రార్యుల నిల

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శ్రీగురువర్యులైన కందిశంకరయ్యగారికివందనములతో
  తెలియజేయుట మీఆరోగ్యముముఖ్యమువైద్య సలహాలతో
  బాగుపడాలనిదైవాన్నికోరడమైనది

  రిప్లయితొలగించండి
 13. శ్రీగురుభ్యోనమ:

  బాసలు జేసి భీముడటు భార్యను బ్రోవగ నెత్తు వేయుచున్
  వేసము మార్చి ద్రౌపతిగ బేలగ నిల్చుచు నాట్యశాలలోన్
  వేసెను కీచకాథముని వేగమె, వంచన జేయు దుష్టులన్
  మోసము చేయువారలకె, పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. చేసి తపమ్ము శంకరుని శ్రీకర దర్శనమొంది కుక్షిలో
  వాసముజేయ గోరె తను బాయక శంభుని, నంత్యమందునన్
  వాసముగా ధరింప తన త్వక్కును వేడె గజాసురుండహో !
  మోసము జేయువారలకు పుణ్య ఫలమ్ము లభించు నెల్లెడన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. నాశము సంభవించునిల నల్గురి మంచిని కోరకెన్నడున్
  మోసము చేయు వారలకె, పుణ్యఫలంబు లబించునెల్లెడన్
  దోసము లెల్ల బాపుమని దోయిలి యొగ్గుచు భక్తిమీరగ
  న్నాశగ నాగభూషణుని కర్చన జేయగ నాత్మసాక్షిగన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఓసఖ! తీయగావలయు నొప్పుగ ముల్లును ముల్లుతోడనే
  మీసము త్రిప్పువారిఁగని మీసము తప్పక త్రిప్పగావలెన్
  హాసముకైవచించను!మహానుభవంబున మోసకారులన్
  మోసము చేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మోసము మోసమ౦చు వగ పొందగనేల?ప్రపంచ మందునన్
  మోసము చావు పుట్టుకలు మోసము భార్యయు బంధు వర్గమున్
  మోసము పాప పుణ్యమన మూఢ!వితాకును జెందబోకుమా
  మోసము చేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. శ్రీ భాగవతుల కృష్ణారావు గారి పూరణ

  మీ సములెవ్వరంచనుచు మెచ్చియు చెల్లును హానిగూర్బుటల్
  మోసము చేయువారలకె; పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్
  రోసము ముందు జూపినను రోయక దీనుల మందభాగ్యులన్,
  వేసమటంచుదల్పకనె, వేవిధ సాయములందజేయుచో!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. బాసలు చేసి తీర్చక న భాగ్యపు పాలొనరించు నేతకున్
  కాసుల వేటలో పడి కు కర్మల చేయగ నేర్పుగుర్వుకున్
  రాసులు కూడ బెట్టుటకు రాతిరి కర్జము చేయువాన్కి చీ!
  మోసము చేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కవిమిత్రులారా,
  ఇంకా జ్వరం తగ్గలేదు. ఇన్నిరోజులు ఆశ్రమానికి దగ్గరగా ఉన్న డాక్టరు దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. ఆయన ఇంజక్షన్లు ఇస్తున్నాడు, ఆయన రాసిన టాబ్లెట్లు వేసుకుంటున్నాను. అయినా మార్పేమీ ఉండడం లేదు. రేపు ఉదయం వరకు తగ్గకుంటే దూరమైనా ఏదైనా పెద్ద హాస్పిటల్‍కు వెళ్దామనుకుంటున్నాను.
  *****
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  ఉత్పలమాల పాదాన్ని కందంలో ఒదిగించి చేసిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  చివరిపాదాన్ని ‘కొలుతురొ భగవంతు మరువకుండగ భక్తిన్’ అనండి.
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  నా ఆరోగ్యం గురించి ప్రస్తావించినందుకు ధన్యవాదాలు.
  *****
  డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  ధన్యవాదాలు.
  *****
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  మీ ‘మోసము లేని భక్తి’ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగునన్నది. అభినందనలు.
  ‘నిత్యపు టండదండ’, ‘వార లవ్విధిన్’ అనండి.
  *****
  వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  నాకు శుభం కోరూ పద్యం వ్రాసినందుకు ధన్యవాదాలు.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  ధన్యవాదాలు.
  *****
  శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  బహుకాల దర్శనం... సంతోషం!
  భీముని కపటవేషాన్ని ప్రస్తావించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘ద్రౌపది’ అనండి.
  *****
  మిస్సన్న గారూ,
  గజాసుర ప్రస్తావనతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  శైలజ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  దువ్వూరి రామమూర్తి గారూ,
  మోసగాళ్ళను మోసగించే అంశంతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. రోసి వరూదినిన్ క్షితిసురుండు తిరోహితుడైన కోపునన్
  మోసము జేసి యచ్చరను పొంది సుఖించెను వేల్పుగాణనన్
  మోసపు ద్వంద్వ యుద్ధమున మోదుచు నూరువులన్ వధించగా
  మోసము చేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘కోపునన్... వేల్పుగాణనన్...’ ?

  రిప్లయితొలగించండి
 24. భూసుత జాడకై హనుమ ప్రొద్దుగొమారుని రాముఁజేర్చినన్
  వేసెను వాలినిన్ జమర పీలువు చాటుగ ధర్మమూర్తియై
  జేసెను మేలదే దనుజుఁ జెండగ! ధర్మము నిల్పగన్ సదా
  మోసముఁ జేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. గురుదేవులకు నమస్కారములుబ కోపు అనగాసమయము ,
  వేల్పుగాణ అనగా గంధర్వుడు. చూ. ఆచార్య జి యన్ రెడ్డి గారి పర్యాయ పదనిఘంటువు

  రిప్లయితొలగించండి
 26. నీసముపార్జి తంబయిన నిత్యసుఖాలకు వచ్చుదోషముల్
  ఆసరగాగ|మానవులనాశకనంతములేకనుజేయుకార్యముల్
  మోసముజేయువారలకె|”పుణ్యఫలంబు లభించునెల్లెడన్
  దోసముకానరానివగు తుచ్చపు కోర్కెలువీడ భక్తికిన్|”

  రిప్లయితొలగించండి
 27. దోసియు నైన వాలినటు తూలగ చాటుగ గొట్టె రాముడున్
  చెసెను బూదిగా నసురు చేతుల,మోసము తోడ వానినే
  మోసమెదుర్కొనన్ కలిని మోసమె గావలె,ధర్మ రక్షకై
  మోసము చేయు వారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్

  దోసము కాదసత్యమది,దోషులనుండియు రక్షణందగా
  వేసములేని పాండవులు వెల్గరె నాడు విరాటు కొల్వునన్
  మోసము జేసి కృష్ణుడటు మోసపు రాక్షసులెల్ల గూల్చడే
  మోసము చేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్

  వీసమునైన పాపమని భీతిని జెందక నేడునెందరో
  మోసముతోడ దేశమున పూర్తిగ సంపద దోచుచుండగా
  గ్రాసములేక మానవులు కష్టము లందెడి వారి గావగా
  మోసము చేయు వారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్

  రాసిగ గల్గుగా నరక రౌరవ బాధలు నంతమందునన్
  మోసము జేయు వారలకె-పుణ్యఫలంబు లభించునెల్లెడన్
  వాసిగ దానధర్మములు బాగుగ జేయుచు,సత్యవర్తనన్
  భాసిలు వారలన్-కనుక వర్తిలుడెందున నీతితోడుతన్

  వాసము లేని వారలకు వాసము,కూడది లేనివారికిన్
  గ్రాసము నందజేయునది గౌరవమిచ్చును నేటిరోజులన్
  మోసముజేసి దుష్టులను,మొత్తము లేములకీయజూడగా
  మోసముజేయు వారలకె పుణ్యఫలంబులభించు నెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. గురువుగారికి నమస్సులు. నా ఉద్దేశము
  దోసపు బుద్ధితో ప్రజల దోపిడి సల్పగ వారు, యెవ్విధిన్
  మోసముచేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించునెల్లెడన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 29. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగునన్నది. అభినందలు.
  *****
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  సందేహాన్ని తీర్చినందుకు ధన్యవాదాలు.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘దోషముల్ ఆసర’ అని విసంధిగా వ్రాయరాదు. ‘దోషమే| యాసరగాగ...’ అందామా? రెండవపాదంలో గణదోషం. ‘మానవుల యాసల కంతములేని కార్యముల్’ అంటే ఎలా ఉంటుంది?
  *****
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ ఐదు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  ‘వారు+ఎవ్విధిన్=వా రెవ్విధిన్’ అవుతుంది. యడాగమం రాదు. వారు, వారలు పర్యాయపదాలు.అందుకే ‘వారలు+ఎవ్విధిన్= వార లెవ్విధిన్’ అని సూచించాను. మీ ఉద్దేశానికి భంగం రాదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కాసులకై యమాయకులఁ గష్టములన్ పడఁదోయుచున్, సదా
  మా సములెవ్వరంచు, మరి మభ్యపు మాటల నాడువారు, నే
  దోసమెఱుంగబోమనుచు దూషణలన్ పలుకాడుచున్, మహా
  మోసము చేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 31. దోసమెలేదు నీదిటను దోసెల పిండిదె దోసమంచునున్
  వాసన లేకపోయినను వన్నెగనున్నవి పూలటంచునున్
  వీసపు టెత్తుబంగరము వీసెడు కాంతియె నీకుగూర్చనిన్
  మోసము చేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. గ్రాసము కోరుచున్ సతము గాఢపు రీతిని మౌనముద్రనున్
  వేసము మార్చి కాళి కడ వేడుక జేయుచు దొంగ పూజలన్
  మీసము గడ్డమున్ పెనిచి మేటి ప్రసాదము నిచ్చుచున్ సదా
  మోసము చేయువారలకె పుణ్యఫలంబు లభించు నెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి