12, జులై 2015, ఆదివారం

పద్య రచన - 958

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

14 కామెంట్‌లు:

 1. విందున మకుటము తేనెల
  బంధుర మగుబాదు షాలు బహుప్రీతి యటన్
  సందియ మెందుల కనగను
  తిందము రారండు నిటకు తీయగ ముదమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. బాదు షా లను జూడగ భరణి !యిపుడె
  యూరు చున్నది నిజముగ నోరు నాది
  తెచ్చి యీయవ ? వాటిని నిచ్చ కముగ
  తిందు నిప్పుడే తృప్తిగ దేన్చు కొనుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తెలుగు పలుకు వోలె తేనెలూరుచునున్న
  అమ్మను మరిపించు కమ్మదనపు
  బాదుషాలజూడ ఫలిత మేముండెనో
  జిహ్వ కందనట్టి చిత్ర మందు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. బాదుషాలనిచట బాగనమరినారు
  బాదుషాలు తీపి పాదుషాలు
  తీపి దనము లోన దేనె కన్న ఘనము
  మహిని గనము ఇంత మధుర ఫలము

  రిప్లయితొలగించండి
 8. బహుపసందుగ నుండును బాదు షాలు
  నోట బెట్టగానె కరుగు నీటు గాను
  పెరుగు మైదా కలిపి చేయు పిండి వంట
  పిల్ల పెద్దలు తిందురు ప్రీతి తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 9. తీరుగా కంచాన కూర్చిన తీపి బాదు
  షాలు జూడగానె మదికి సంబరమ్ము
  కంటి కింపు హితకరము పంటి/నోటి కౌర
  రండు రండు తినగ రమణులార.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  మొదటి చివరి పాదాలలో గణదోషం. ‘తీరుగా కంచమున కూర్చ తీపి బాదు..... రండు రండు తినగ రండు రమణులార’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. రుచిగల బాదుషా దినగ ?రోదన లుండవు బాల్య మందునన్
  సచివులు మెచ్చుతీపి మనసంతయు జేర్చును యవ్వ నాళికిన్
  సుచిగల పాకమున్ మునిగి శుబ్రతయందున నోరుజేరగా?
  ఆచలుని కైన నచ్చుగద?అందరివిందుల సంద డందునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. 2 తియ్యదనమున మనసును తీర్చి దిద్ద
  .పాదుషాగారు మెచ్చిన వంట కంబె|  సంతసించుచు నౌకర్లు చింతజేసి
  బాదుషా గాను మార్చిరి పరవశించి|

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘యవ్వనాళికిన్’....?

  రిప్లయితొలగించండి