29, జులై 2015, బుధవారం

ఆహ్వానం!1 కామెంట్‌:

  1. రకర కములుగా గలయట్టి రమ్య మైన
    పూ జనములనం దుకొనగ బోవు పం డి
    తులకు వందన మాచరిం తును ని జముగ
    నందు కొను డ య్య ! యందరు నందు కొనుడు

    రిప్లయితొలగించండి