6, జులై 2015, సోమవారం

పద్య రచన - 952

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21 కామెంట్‌లు:

 1. రాణా ప్రతాప సిం హుని
  త్రాణగ నిలచెడి హయమట దర్పము చేతక్
  ప్రాణ ప్రదమంచు నెంచగ
  రాణా నిర్మించె నపుడు రమ్యపు గుడినే

  రిప్లయితొలగించండి
 2. శత్రుసేనల బల్మిఁ జావగొట్టిన వాడు
  చేతకను హయము రౌతు వాడు
  వీర చరితముల విశ్వమందెల్లను
  భారతీయుల ఖ్యాతి పఱపు వాడు
  కోట నిర్మాణము గొప్పగా జేసిన
  మేటి రాజులనెల్ల మించువాడు
  దేశ మాత నెపుడు దీన స్థితినిఁ గాంచ
  నిచ్ఛపడని ధీర హృత్తు వాడు
  వందనములు నీకు భారత వీరుడా!
  నీదు కీర్తి యిటులె నిల్చునెపుడు.
  పాడుచుందుమయ్య భక్తి నిండంగ మా
  మనములందు నిన్ను మరువబోము.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అరయ రాణా ప్ర తా పసిం గతడు కంటె ?
  బాహు బలుడును నాజాను బాహుడు గద
  శత్రు మూకల జెండాడి జయము బొందె
  జగతి నె వరును నతనికి సాటి లేరు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. తుష్కరుల దాడి నెదిరించ తొనకక తన
  ప్రాణముల్ మాతృ భూమికై పణము నొడ్డి
  పోరి నటువంటి ధీరుడు వీరుడతడు
  రాజు రాణా ప్రతాపుండు ప్రథితు డతడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘తురుష్కుల’ను ‘తుష్కరుల’ చేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. గురువుగారు సవరణతో
  ఆ తురుష్కుల దాడిని యనచ తనదు
  ప్రాణముల్ మాతృ భూమికై పణము నొడ్డి
  పోరి నటువంటి ధీరుడు వీరుడతడు
  రాజు రాణా ప్రతాపుండు ప్రథితు డతడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రాణా ప్రతాప సింగము
  ప్రాణమ్ములకుతెగియించి రణములనెదిరెన్!
  దీనుల గాచెడు వాడని
  గానమ్ములఁ పొగడ దగిన ఘటికుండతడే!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. రాకకు శత్రువే బెదరు|రాణ-ప్రతాపుని బల్లె మున్నచో
  ప్రాకదు నీడ భూమిఫయి|’ప్రాణము దీయకవీడబోడనే
  సాకదు సంతసంబు మనసందున భీతియునిల్వ?యుద్దమున్
  లోకపు వైరు లందరికి లోకువ గావటమీసముల్ సదా|
  2బల్లెమువంటి మీసమున పట్టుగ బెట్టగ నిమ్మకాయనే
  వల్లెయనంగ నుండగలవాడట |ధైర్య-ప్రతాప- సింహమై
  బల్లెము చేత బట్టగనె?శత్రువులూహలుతీరు మారగా
  పల్లపు నీరులా పరుగు పందెము జేతురు|ప్రాణ భీతిచే|
  3ఆరితేరిన యుద్దాన నలసిపోడు|
  కోపమందున రాణ-ప్రతాప సింహ|
  సింహ బలుడుగ శత్రువుల్*జీల్చగలడు
  అనెడి నానుడిలోకాన నంటుగట్టే

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కం:రాణాప్రతాపు డనగా
  ప్రాణంబుల్ పై కెగురును పగతుర కెల్లన్
  తాణంబులు కోల్పోవుచు
  బాణము తగిలిన పిచుకల వలెగూ ల్తురనిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. రాజ పుత్రులలోన రాజిల్లు ధరలోన
  ...... విఖ్యాతి పొందిన వీరుడెవడు ?
  భారతీయుల కీర్తి పలుచెరంగుల చాటి
  .......భావికి నందించు బలుడెవండు?
  చేతకు పైనెక్కి చెన్నుగా పోరాడి
  .......శత్రురాజులగెల్చు సాహసెవడు ?
  భరత దేశపు మట్టి ప్రాభవమ్మును దెల్పి
  ........నీతి కోవిదుడైన నేత యెవడు?


  రాజపుత్రుడతడు రాణాప్రతాపుడు
  రహిని గాంచె ధరను రమ్యముగను
  అందగాడు మంచి యాజానుబాహుడు
  భరత దేశమునకు వరమతండు!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శైలజ గారూ,
  చక్కని పద్యాన్ని అందించారు. చాల బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కవిమిత్రులందఱకు నమస్సులతో...

  భరతదేశ మహావీర! పరమ పురుష!
  జన్మభూమిని శత్రుహస్తగతఁ గాక
  యుంటకై పోరి యక్బరు వంటి వాని
  ముప్పుతిప్పలు పెట్టి యపూర్వమైన
  ధైర్యసాహసములు సూపి ధరణిమాత
  ఋణముఁ దీర్చుకొన్నట్టి యుర్వీతనయ!మ
  హోదయా! మహారాణ! సమాదరించు
  ధాత్రి నిరతమ్ము నిన్నుఁ బ్రతాపసింహ!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ పద్యం చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. రాజులందు మేటి రాణా ప్రతాపుడు
  వైరి వర్గ పాలి భైరవుండు
  తురక వారినెల్ల తుప్పు రాలన్ గొట్టి
  మంచిపేరుఁబొందె నంచితముగ

  రిప్లయితొలగించండి
 19. చేతకాశ్వము సిద్ధమై చెంత నుండ
  శివపినాకము బల్లెమై చేతనుండ
  అక్బ రేగాదు హరిహరు లైన తరమె
  యిలను రాణాప్రతాపుని నెదిరి నిలువ

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘వర్గ పాలి’ అనడం దోషమే. ‘వైరివర్గమునకు’ అనండి.
  *****
  అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి