21, జులై 2015, మంగళవారం

పద్య రచన - 967

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

12 కామెంట్‌లు:

 1. చేతులు కాళ్ళను కదిపిన
  కోతులు కొంగలను జూడ గోరిన వచ్చున్
  పాతవి క్రొత్తవి బొమ్మల
  నేతావున గాంచి నంత నిక్కము జూపున్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. శంకరాభరణం గ్రూప్ వారిచ్చిన చిత్రమునకు వ్రాసిన పద్యము:
  ఆ.వె:పసి వయసున పట్టు బట్టి నేర్చెడి తీరు
  గన్న యచ్చెరువును గల్గు గాదె
  అనతి కాలమందె అన్ని విద్యలరసి
  ఖ్యాతి నొందు బాల ఖచిత మిదియు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చిఱుత ప్రాయము నందున చిత్తమలర
  నేడు ల్యాపు టాపుల గేము లాడుచుండ్రి
  యన్నపానీయముల్ వీడి యనవరతము
  నెట్టికీడులు గల్గునో యెవరికెరుక

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మీట నేది నొక్కె మింగుడు పడదాయె?
  మిక్కి మౌసు జూప మేనమామ!
  అమ్మ సెల్లు నేమొ యందకుండగఁబెట్టె!
  మెయిలు పెట్టుటెట్లొ మెదలదాయె?

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అమ్మప్రేమమించి అన్యమెరుగ లేని
  పాలమనసులున్న బాలకులకు
  వేలు బోసి కొన్న విలువేమి తెలియును
  ఆట వస్తు వదియె ఆడుకొనగ

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ్ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ్ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. బొమ్మలు నాకిక వద్దుగ
  నమ్మది లాప్టాపు చాలు నాడుచు దీనిన్
  కుమ్ముచు మీటలు నొక్కుచు
  గమ్మున మరి నేర్చుకొనెద కంప్యూటరునే!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. బాలుని నాటవస్తువుగ భాగ్యము నిండిన వారియింటిలో
  కాలము బంచి,బెంచుటను గాలము నందున జిక్కి బాల్యమే
  దేలగ?యంత్ర తంత్రముల తీక్షణ శక్తికి దృష్టి దోషమౌ|
  మేలును గూర్చు లాభమన?మేటిగ నష్టము పిల్ల వాళ్ళకున్|
  2.నేటి కంప్యూటరన్నది మేటి యైన
  మేలు కీడుల కలయికమేధ కెపుడు|
  బుడత బుద్దికి బొమ్మలా మడత దెరచి
  కాలు,చేతులచేనొక్కు టేలబాబు?

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి