7, అక్టోబర్ 2015, బుధవారం

పద్య రచన - 1026

కవిమిత్రులారా,
“ఎంత సుదిన మిద్ది యేమని వివరింతు...”
ఇది పద్య ప్రారంభం.
దీనిని కొనసాగిస్తూ పద్యరచన చేయండి.

31 కామెంట్‌లు:

 1. రిప్లయిలు
  1. ఎంతసుదిన మిద్ది యేమని వివరింతు
   మనసు నిలువ కుండె మాటరాదు
   లాటరీన నాకు కోటిరూ పాయల
   బహుమతి యని తెలిసె పత్రి కందు

   తొలగించండి
 2. ఎంత సుదిన మిద్ది యేమని వివరింతు
  చెలియ నాదు ప్రేమ స్వీకరించె
  చేయి చేయి కలిపి జీవితమ్ము గడుప
  మేము నిశ్చయించినాము నేడు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఎంత సుదిన మిద్ది ఏమని వివరింతు
  వలచి వచ్చె నంత వారి జాక్షి
  కలను గాంచి నటుల జలద రించెను మేను
  కనులు తెరచె నేని కాన రాదు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరింప నున్నవి !

  నీళ్ళ కడవ నెత్తుకొని పరుగెత్తే పందెం :

  01)
  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌____________________________________

  ఎంత సుదిన మిద్ది - యేమని వివరింతు
  నడవ లేని నేను - కడవ తోడ
  పరుగు పందె మందు - పాల్గొని గెలిచిన
  కలదె చెదరె ! చేతి - కడవ పగిలె !
  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌____________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వి. యస్. ఆంజనేయులు శాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  'బహుమతి +అనుచు ' అన్నప్పుడు యడాగమం వస్తుంది. అక్కడ' బహుమతి యని ' అనండి.
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు
  *****
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు
  ' కల+ అదె' అన్నప్పుడు యడాగమం వస్తుంది. '"కలయె చెదిరె' అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి

 6. శ్రీగురుభ్యోనమః

  ఎంత సుదిన మిద్ది యేమని వివరింతు
  నిడుము లెల్ల తొలగి పుడమి పండె
  హర్ష మొందినారు కర్షకు లెల్లరున్
  రాజు కన్న గొప్ప రైతు నేడు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. రావణ సంహారమైన తర్వాత శ్రీరామ పట్టాభిషేక సమయమున
  ముని వశిష్టుల వారి స్పందన:

  ఎంత సుదినమిద్ది! యేమని వివరింతు!
  ధర్మమూర్తియనుచు ధరణి బొగడ
  దుష్ట శిక్షణమ్ము శిష్టరక్షణమెంచు
  రామ మూర్తి నేడు రాజు కాగ!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 8. ఎంత సుదినమిద్ది యేమని వివరింతు
  నాదు కొడుకు నేడు నార్తు అమెరి
  కాన బయలు దేరి కన్నుల పండువ
  జేయ వచ్చు చుండె శీఘ్ర ముగను

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   'నార్తు అమెరికా ' అని విసంధిగా వ్రాసారు. అన్య దృశ్యం కనుక ఫరవాలేదు.

   తొలగించండి
 9. 1.ఎంత సుదినమిద్ది యేమని వివరింతు
  బామ్మ నైతి నన్న వార్త వింటి
  అసలు కంటె వడ్డి యానంద మొసగుగా
  అనుభవమ్ము గాదె నందరకును.
  2.ఎంత సుదినమిద్దియేమని వివరింతు
  సుతుడు కట్టు కొనియె సొంత యిల్లు
  చిన్న యిల్లె యైన చింతలు లేకుండ
  చేరి సుఖము గనుడు శీఘ్రగతిని.
  3.ఎంత సుదినమిద్దియేమని వర్ణింతు
  వరుణు కరుణ చేత వాన కురిసె
  అన్నదాత తాను హర్షంబు తో మురిసె
  పుడమి తల్లి తడిసి పులకరించె.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మీ మూడు పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పద్యంలో 'గాదె యందరకును' అనండి.

   తొలగించండి
 10. Sankarayya gaaru, ivalti poorana mariyu padya rachana oke bhavamu vachu vidhamuga raasanu..

  * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ------------------------------

  ఎ౦త సుదిన మిద్ది యేమని వర్ణి౦తు

  బాగుపడు నిక మన ప్రా౦త మెల్ల

  ఓడె మహిళ చేత. రౌ డి , యెన్నిక ల౦దు

  చీమ కుట్టె --చచ్చె సి౦హమయ్యొ
  ...............................

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
   సమస్యా పూరణకు, పద్యరచనకు ఉభయ తారకమైన చక్కని పద్యం చెప్పారు. బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 11. ఎంతసుదినమిద్ది యేమని వివరింతు
  ముద్దులొలుకుభామ ముందునిలచి
  ప్రే మపాఠములను ప్రీతితో వల్లించ
  దివికిచేరె మనసు తృప్తి తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 12. ముని భార్యలు శ్రీకృష్ణునకు నన్నము తీసుకొని వచ్చు సమయములో వారి మదిలోని మాటలు :

  ఎంత సుదిన మిద్ది యేమని వివరింతు
  మేమిట బొడగంటిమి వసుదేవ
  నందను పరితోషనందు సహిష్ణు రో
  చిష్ణు విష్ణు కృష్ణు జిష్ణు నలర

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వరరావు గురూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 13. 1.పద్యరచన:ఎంత సుదిన మిద్ది యేమని వివరి౦తు
  భరతమాత స్వేచ్చ బడసె గాదె
  స్వపరిపాలనమ్ము ప్రజలకు ఘటియించె
  జాతి వర్గరహిత సంఘ మొదవె
  2.ఎంతసుదినమిద్ది యేమని వివరింతు
  సామరస్య సరస సహృదయమ్ము
  లెల్ల నొకరి నొకరి హితవును గోరుచు
  శాంతి యుతము గాను సంప్రతి౦ప
  3.ఎంత సుదిన మిద్ది యేమని వివరింతు
  దూరదర్శనమ్ము దొరకొనంగ
  వివిధసీమ లందు భేద భావము పోయి
  విశ్వమంత ఐక్య వెదికయ్యె

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ మూడు పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  నిజమే సుమా..... ఎందుకో తప్పిపోయింది. మన్నించండి.
  మీ పద్యం మీ ప్రణయకవిత్వపు ధారలో ఒకటిగా మనోరంజకంగా ఉంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  (తననుఁ జేపట్టుటకు వచ్చు శ్రీకృష్ణునిం గని రుక్మిణి యానంద వాహినిలో మునిఁగితేలుచుఁ దనలో ననుకొనిన సందర్భము)

  సీ.
  ఎంత సుదిన మిద్ది! యేమని వివరింతు!
  .....నిట్టి ఘడియ మఱి యెపుడు వచ్చు!
  మదిని దోచియు నేఁడు మనువాడఁ గోరియు
  .....నీలమేఘ నిభుండు, శైల ధరుఁడు,
  నవనీత చోరుండు, నళినదళాక్షుండు,
  .....ముర మర్దనుఁడు, వ్రజ మోహనుండు
  శతపత్ర నేత్రనుం జారు సుగాత్ర నా
  .....శిశుపాలు పాలనుఁ జేరకుండఁ
  గీ.
  గావఁ బురుష సింహుం డయ్యుఁ గన్యనైన
  నన్ను నర్ధాంగిగాఁ గొని, ననుఁ దరింప
  మన్మనోహరాకారుండు, మన్మనోజ్ఞుఁ
  డాదరమ్మున నిటకుఁ బెండ్లాడ వచ్చె!!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ పద్యం మనోహరంగా ఉంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఎంత సుదిన మిద్ది యేమని వివరింతు
  చింతలన్ని తీరె చెప్పనేల!
  ముంత నిండ కల్లు మూడు రూపాయలె!
  చంద్రశేఖరుండి చలువ వలన

  రిప్లయితొలగించండి