12, అక్టోబర్ 2015, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1824 (బతుకమ్మల నాడిరి మగవారలు వేడ్కన్)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
బతుకమ్మల నాడిరి మగవారలు వేడ్కన్.

44 కామెంట్‌లు:

 1. గురువు గారికీ కవిమిత్రులకు ప్రణామములతో.....

  క్రతువని దలంచి పడతులు
  బతుకమ్మలనాడిరి, మగవారలు వేడ్కన్
  సతులాడెడాట గాంచగ
  నతివలకా పూలు తెత్తు రార్భాటముతోన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ‘విరించి’ గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. గురువుగారూ విరించి గారి పద్యం నాలుగవ పాదం యతి భంగం కాలేదా ? సెలవియ్యండి.

   తొలగించండి
  3. పిరాట్ల వారూ,
   ఆ పాదంలో యతిభంగం లేదు.
   “...గాంచగన్+*అతివల కా పూలు తెత్తురు+*ఆర్భాటముతోన్”

   తొలగించండి
  4. క్రింది నన్నయ గారి పద్యం చూడండి...
   కాదన కిట్టిపాటి.... తక్షకాది కా
   *కోదర సంహతిన్ హుతవ*హోగ్ర మహోగ్ర శిఖాచయంబులన్.
   పై పాదంలో యతిస్థానంలో ‘కో-హో’లు కనిపిస్తున్నాయి. క-హ లకు యతి లేదుకదా! కాని అక్కడ ‘ కాక+ఉదర... హుతవహ+ఉగ్ర’ అని రెండు ఉకారాలకు యతిమైత్రి పాటించబడింది.

   తొలగించండి
 2. అతులితమగు పండుగ యటంచు
  బతుకమ్మల నాడిరి , మగవారలు వేడ్కన్
  వెతలను మరువగ గాంచుచు
  సతులకు దెచ్చిరి విరులను సారూప్య ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటిపాదంలో గణదోషం. ‘అతులితమగు పండుగ యని’ అనండి.

   తొలగించండి
 3. అతివలు పాటలు బాడుచు
  బతుకమ్మల నాడిరి, మగవారలు వేడ్కన్
  వితముగ పూలను తెత్తురు
  బతుకమ్మల నిలుపు కొరకు ప్రహ్లాదముగన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నేటినుండి తొమ్మిది రోజులు తెలంగాణాలో బతుకమ్మల సందడి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాజధాని అమరావతి శంకుస్థాపన హడావుడి....

  అతివలు తెలఁగాణమ్మున
  బతుకమ్మల నాడిరి; మగవారలు వేడ్కన్
  నుతమగు నాంధ్రను నమరా
  వతి శంకుస్థాపనమున వ్యస్తులు గాఁగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అతివలు యతి సుందరముగ
  బతుకమ్మల నాడిరి,మగవారలు వేడ్కన్
  నతిహరుషంబున దెచ్చిరి
  సతులకుతెల్లని సుమములు సంబర పడుచున్.
  2.పతులకు మేలును గోరుచు
  బతుకమ్మలనాడిరి,మగవారలు వేడ్కన్
  హితముగ ముదమును గూర్చగ
  సతులకు నొసగిరి మరువక చక్కని విరులన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణలో ‘అతివలు+అతి’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘వేడ్కన్ నతి’ అనరాదు. హరుషము కాదు... అది హరుసము.. ఐనా ‘అతి హరుసము’ అని సమాసం చేయరాదు. నా సవరణ...
   అతివ లతి సుందరమ్ముగ
   బతుకమ్మల.... వేడ్క
   న్నతిహర్షంబున...’ అనండి.

   తొలగించండి
 6. మిత్రులందఱకు బతుకమ్మ పండుగ ప్రారంభ మఱియు పిత్రమావాస్య శుభాకాంక్షలు!

  సతులానందముగా నట
  బతుకమ్మలనాడిరి; మగవారలు వేడ్కన్
  మతి సంతసించి తమ స్వర
  గతుల లయల నుడుల సడుల గమనింపంగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఋతువున బూసెడు పూవల
  నతిశయమొప్పంగఁ బేర్చి యానందముతో
  క్రతువును గాంచగ, మమహిళలు
  బ్రతుకమ్మలనాడిరి, మగవారలు వేడ్కన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘మగవారలు వేడ్కన్ క్రతువును గాంచగ..’ అన్న అన్వయం కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంది.

   తొలగించండి
  2. గురుదేవులకు ప్రణామములు. మార్చి వ్రాసిన పద్యం పరిశీలించ మనవి.
   ఋతువున బూసెడు పూవుల
   నతిశయమొప్పంగఁ బేర్చి యానందముతో
   క్రతువుగ ముందుంచి సతుల
   బ్రతుకమ్మలనాడిరి మగవారలు వేడ్కన్!

   తొలగించండి
  3. సహదేవుడు గారూ,
   సవరించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి


 8. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *

  సతుల౦దరు భక్తి మెయిన్

  బతుకమ్మల నాడిరి ; మగవారలు వేడ్కన్

  శ్రుతి - గతి వాద్య౦బులతో

  బ్రతికి౦చిరి వారు పాడు పాటల నెల్లన్

  ( శ్రుతి - గతి వాద్యములు : హార్మోనియ౦. తబలా మొదలగునవి )

  రిప్లయితొలగించండి


 9. గురువు గారు ! నేను
  6-10-2015 నాడు
  పద్యరచన (1025 )
  క్రి౦ద ప౦పి౦చిన.
  స్ర గ్ధ ర. సమీక్షి౦చవలసినదని
  ప్రా ర్థ న

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. దాని సంగతే మరిచిపోయాను. మన్నించండి. వీలైతే ఈరోజు చూసి సమీక్షిస్తాను.

   తొలగించండి
 10. సతతము బిల్లా పాపల
  యుతముగ సంతోష ముండ యువతులు నచట
  న్గతలను బాడగ ముదమున
  బతుకమ్మల నాడిరి మగవారలు వేడ్కన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అతులితమౌ భక్తి సతులు
  బతుకమ్మలనాడిరి, మగవారలు వేడ్కన్
  గతిపడు పువ్వులఁదెచ్చిరి
  యతిముదమున నాడుచున్న హరిమధ్యలకై

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అతివలు సంతోషముతో
  బతుకమ్మల నాడిరి, మగవారలు వేడ్కన్
  సతులకు ముదమును గూర్చగ
  పతులే తెచ్చిరి సుమముల పడతుల కొరకై .

  రిప్లయితొలగించండి
 14. సతత మ్మోటుల పైననె వి
  దితమిది నేతలకు గురి ముదితల గెలువగా
  సతి చూడుమచట వారిని
  బతుకమ్మల నాడిరి మగవారలు వేడ్కన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. బతుకమ్మ యనగ హిమగిరి
  సుత, గొలిచిరి పసుపు గౌరి సుమములఁ శంఖా
  కృతి పైనిడి రమణు లచట
  బతుకమ్మల, నాడిరి మగవారలు వేడ్కన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వరరావు గురూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 16. గురువుగారికి నమస్కారం. పతుల శ్రీయస్సుకొరకు సతులు బతుకమ్మలను ఆడితే, మగవారు తమ సతులకు సకల శుభములను ప్రసాదించమని గౌరీదేవిని కోరారు అన్న భావనలో రాశాను. తప్ప్లుంటే మన్నించి తెలియచేయగలను.

  కం: పతుల హితవునకు నింతులు
  బతుకమ్మల నాడిరి,మగవారలు వేడ్కన్
  సతులకు నివమని కోరిరి
  సతతము సిరులిడునమ్మను, సకలశుభములన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వేదుల సుభద్ర గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   చివరి పాదంలో మూడవ గణం తప్పక నమో, జగణమో అయి ఉండాలి. మీరు భగణం వేశారు.
   "సతులకు నివ్వగ గోరిరి
   సతతము శుభ సంపదలను చల్లని తల్లిన్" అనండి.

   తొలగించండి
  2. సవరించాను గురువుగారు. ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి
 17. చతురిమ పూలను పేర్చుచు
  ప్రతిమను కలశాన నుంచి బాటల సందిన్
  నృతి జేసిన పడతులతో
  బ్రతుకమ్మల నాడిరి మగవారలు వేడ్కన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. వెతలనుమాన్పెడిపండుగ
  బతుకమ్మలనాడిరి |మగవారలవేడ్కన్
  జతగాభక్తిని నింపగ
  క్రతువులుగా సాగుటాయెకనువిందులచే

  రిప్లయితొలగించండి