2, అక్టోబర్ 2015, శుక్రవారం

‘సెలవు’ ప్రకటన నేపథ్యం...

మిత్రుల కోరికపై పోస్టును, పోస్టుపై వచ్చిన వ్యాఖ్యలను తొలగించాను.
ఇక ఈ విషయాన్ని  ఒక పీడకలగా భావించి  మరిచిపోదాం.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి