21, అక్టోబర్ 2015, బుధవారం

పద్యరచన - 1040

కవిమిత్రులారా!
“వికసించెను ముఖపద్మము...”
ఇది పద్యప్రారంభం. 
దీనిని కొనసాగిస్తూ పద్యం వ్రాయండి.

31 వ్యాఖ్యలు:

 1. వికసించెను ముఖపద్మము
  ప్రకటితమై సంతసమ్ము భాసిలుచుండెన్
  "సుకుమారీనీవేనా
  కిక సర్వస్వ"మనుచు ప్రియుడింతికి తెలుపన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. శ్రీగురుభ్యోనమః

  వికసించెను ముఖపద్మము
  వికటించిన విషపు జ్వరము విడచెను లేరా
  యిక నీకు చింత వలదని
  ప్రకటించెను వైద్యు డంత వాత్సల్యమున

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. వికసించెను ముఖ పద్మము
  ప్రకటించగ నాదు తీర్పు బాహాట ముగా
  న్సకలము నాకే దక్కును
  నిక భయము న్లేదు నాకు నీశ్వరు కరుణన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 4. వికసించెను ముఖపద్మము
  సకియకును పతిగొనిరాగ చక్కని నగలన్
  రకరకముల ఖాద్యమ్ములు
  చకచక వడ్డించి పతికి సందడి చేసెన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 5. వికసించెను ముఖపద్మము
  సకలురకు వరము లొసగెడి శాంభవి కచటన్
  సుకుమారముగా నున్న, త
  న కుమా రుని బాల్య క్రీడ నయముగ జూడన్.
  2వికసించెను ముఖపద్మము
  మకరందము గ్రోలుచున్న మధుపము వోలెన్
  సుకుమారముగా పెనిమిటి
  సకియ వదనమునతి పరవశంబున గాంచన్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 6. మిత్రులందఱము నమస్సులు!

  (రుక్మిణీ కళ్యాణ ఘట్టము నిట ననుసంధానించుకొనునది)

  వికసించెను ముఖపద్మము
  సకుఁడట కేతెంచఁ! బ్రియుని సరసనఁ జేరన్,
  సకియం గరమునఁ గొని, యరి
  నికరము గెలిచి, హరి రుక్మిణినిఁ బెండ్లాడెన్!!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 7. వికసించెను ముఖ పద్మము
  సఖుడే తోడై నడవను సంతసమునయా
  సుకుమారి మనసే మురియగ
  వికచాబ్జానన యనుచును ప్రియుడే పొగిడెన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ఆంజనేయ శర్మ గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   "సంతసమున నా" అనండి. "మనసె" కు"మనసే" అని టైపాటు.

   తొలగించు
 8. కం.వికసించెనుముఖపద్మము
  ప్రకటితమయెభావమేప్రభాతకిరణమై
  ముకుళిత మనసున మర్మము
  సకలము విదితముసతతముసామజగమనా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. పిరాట్ల వేంకట శివరామకృష్ణ ప్రసాద్ గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   "అయె" సాధువు కాదని పండితుల అభిప్రాయం.

   తొలగించు
 9. వికసించెను ముఖ పద్మము
  ప్రకటించెను లేడికనులు భావము లెన్నో
  శకటారిని గనినంతనె
  సకలమ్మును మరచి రాధ సన్నుతి జేసెన్!!!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 10. వికసించెను ముఖపద్మము
  కకావికలుగ శివచాప ఖండన మవ జా
  నకికి నట రామునింగన
  సకలగుణ విరాజితుండు సన్నుత వీరున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 11. వికసించెను ముఖపద్మము
  ప్రకటితముగ మాత కవని బడ మహిషుడదే
  ముకుళించె మొగముదామర
  లిక తమ కులభానుడుడుగ నింద్రారులకున్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 12. .తనపుత్రికపరీక్షలోజయమువిని
  వికసించెను ముఖపద్మము
  ప్రకటించగ జయముగలుగ ?ప్రతిభను మెచ్చన్
  అకళంక మేమిలేదని
  సకలురయూహలనుమార సమ్మతిగలుగన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 13. వికసించెను ముఖ పద్మము
  ప్రకటించుచు హనుమ రాము భంటుగ తననే
  నికరపు టుంగర మొసగుచు
  ముకుళిత హస్తమున మ్రొక్క మురియుచు, కుజకున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 14. వికసించెను ముఖపద్మము
  పకపక లాడెడి హసమును పరికింపంగా...
  చకచక చెప్పుము కబురన
  టకటక ముగిసినవనెను విడాకులు నేడే :)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

 15. మకరందము గ్రోల భళా
  రె కంది వరుల సభలోన రివ్వున రాగన్
  వికసించెను ముఖపద్మము
  చకచక యనుచున్ జిలేబి సందడి గానన్ :)


  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 16. వికసించెను ముఖపద్మము
  రకరకముల బాధ పడుచు రగిలెడి హృదినిన్
  నికొటిన్ కానగ లేకయె
  బెకబెక లాడుచును గనగ బీడీ పరకన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు