1, అక్టోబర్ 2015, గురువారం

పద్య రచన - 1021

కవిమిత్రులారా,
“గురుశబ్ద వాచ్యుఁ డెవ్వఁడు...”
ఇది పద్య ప్రారంభం.
దీనిని కొనసాగిస్తూ పద్యరచన చేయండి.
(పద్యప్రారంభం అని స్పష్టంగా పేర్కొన్నా కొందరు కవిమిత్రులు పాదభ్రంశం చేస్తున్నారు. అలా చేయవద్దని మనవి.)

36 కామెంట్‌లు:

 1. వరమనుచు కొలుచు వాడట
  పరివే దనజేయ కుండ పరమేశు డటన్
  గురుశబ్ధ వాచ్యుఁ డెవ్వడు
  పరుసమ్ముగ బలుకు వాడు పామరుడె కదా

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ఇచ్చినది పద్యప్రారంభం అని స్పష్టంగా పేర్కొన్నా మీరు దానిని మూడవపాదం చేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. క్షమించాలి
  గురుశబ్ధ వాచ్యుఁ డెవ్వడు
  పరుసమ్ముగ బలుకువాడు పామరుడె కదా
  వరమనుచు కొలుచు వాడట
  పరివేదన జేయ కుండ పరమేశు డటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  గురు శబ్ద వాచ్యుఁ డెవ్వఁడు
  నిరయముఁ దొలఁగించు విద్య నేర్పునెవండో
  సుర సమ ఘన తేజుఁ డెవఁడు
  పరమ సుకృతిఁ గనెడి యతని భక్తిఁ దలంతున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. గురుశబ్ద వాచ్యు డెవ్వడు
  గురువన సకలము నొసగెడి కూరిమి తండ్రౌ
  గురువన సఖుడును ,బంధువు
  గురువన హితమును తెలిపెడి గోవర్ధనుడే

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  సవరించినందుకు సంతోషం!
  *****
  గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి

 7. గురు శబ్ద వాచ్యు డెవ్వడు
  మరి తెలియదె మీకు సామి !మాన్యుడు గురువే
  గురువే జ్ఞానము నిచ్చును
  గురువను శబ్దమ్ము భువిని గురుతర మయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. గురు శబ్ద వాచ్యుడెవ్వడు
  పరమపదముగా తలంచి పరుల హితంబే
  తరగని సంపదగానెం
  చి రక్షగా నుండడా ఉచిత గుణశాలిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సి. రామ మోహన్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గురుశబ్ద వాచ్యుడెవ్వరు?
  హరియించుచు పాపఖర్మలనవరతమ్మున్
  దరిచేర్చుపరమ పురుషుడు
  శిరిమగడే నిజపుగురుడు హల మనుజులకున్
  హలః భూమి

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘కర్మ’ను ‘ఖర్మ’ అన్నారు. ‘సిరి’ని ‘శిరి’ అన్నారు. చివరిపాదంలో యతి తప్పింది. ‘సిరిమగఁడే నిజగురుండు క్షితి మనుజులకున్’ అందామా?

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నాలుగవ పాదం హరితో మొదలుబెట్టి సిరిగా మార్చాను. యతి సవరించటం మరచాను. గురువుగారి సవరణకు ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కవిమిత్రులందరకు నమస్కారములు.

  గురుశబ్ధ వాచ్యమెవ్వరు?
  గురువనగాతల్లి, తండ్రి,గుర్తించుమయా;
  గురువన సాక్షాద్దైవము,
  గురువే దైవమ్మునెరుగుగోప్యము దెలుపున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. రిప్లయిలు
  1. గురుశబ్ద వాచ్యుడెవ్వడు
   గురువే గద మాన్యుడలన గురుదైవముగా
   గురునామము స్మరియించిన
   పరమ పదముదక్కు పామురు కైనన్

   తొలగించండి
 16. శ్రీగురుభ్యోనమః

  గురుశబ్ద వాచ్యుఁ డెవ్వఁడు
  పరువును కాపాడువాడె, పరికింపంగన్
  నిరతము జ్ఞానము నిచ్చును
  ధరణీవలయమ్ములోన దర్మము నిలుపున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. భూసారపు నర్సయ్య గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  వి.యస్. ఆంజనేయులు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘దైవమ్’ అని హలంతంగా ప్రయోగించారు. అక్కడ ‘గురుదైవముగా’ అనండి. ‘నామ స్మరణ’ అన్నప్పుడు ‘మ’ గురువై గణదోషం. ‘గురునామము స్మరియించిన’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. గురు శబ్ద వాచ్యుఁ డెవ్వఁడు
  సురుచిర శబ్ద రుచి రార్థ సూక్తిని నెమ్మిన్
  భరతా న్వయస త్కథాసమ
  విరచితు నన్నయును మించి విబుధులు గలరే

  రిప్లయితొలగించండి
 20. గురుశబ్ద వాచ్యుడెవ్వడు
  హరిశబ్దమువీడబోడు నాత్మయు మరియున్
  పరమాత్మయునొకటేనను
  పరమార్థముజెప్పువాడె పరమగురుండౌ !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. గురుమూర్తి ఆచారి గారి పద్యము....

  గురుశబ్ద వాచ్యు డెవ్వరు?
  గురువన తన శిష్యపుత్రు కుశలము గోరున్
  గురువన కుమతము బాపును
  గురువన విజ్ఞాన దధికి కుటరమగు గదా !

  ( విజ్ఞాన దధికి కుటరము = జ్ఞాన మను పెరుగునకు కవ్వము )

  రిప్లయితొలగించండి
 22. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  మూడవపాదంలో గణదోషం. సవరించండి.
  *****
  మంద పీతాంబర్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  చివరిపాదంలో గణదోషం. ‘పరమపదము దక్కు నెట్టి పామరుకైనన్’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. గురుశబ్ద వాచ్యుఁ డెవ్వడు
  తిరమగు విజ్ఞానమొసగు తీరమె తానౌ
  ధరణికి యాధారంబగు
  గురువును మదిదలచి జేతు కూర్నినిషాతుల్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. బేసి గణము జ గణము వచ్చిందని మార్చినప్పుడు పూర్వ గణము నగ అయ్యిందని గమనించ లేదు. ధన్యవాదములు. సవరించిన పద్యము తిలకించ గోర్తాను.

  గురు శబ్ద వాచ్యుఁ డెవ్వఁడు
  సురుచిర శబ్ద రుచి రార్థ సూక్తిని నెమ్మిన్
  భరతాన్వయచరితాసమ
  విరచితు నన్నయును మించి విబుధులు గలరే

  రిప్లయితొలగించండి
 26. గురుశబ్ద వాచ్యుఁ డెవ్వఁడు
  నిరతము తత్త్వప్రధాన నిర్గుణపరుఁడై
  పరమేశ్వర గుణగణముల
  నెఱిగించెడి వాఁడటంచు నెఱుఁగు సుబుద్ధీ

  రిప్లయితొలగించండి
 27. 15శ్రీగురువర్యులైన కందిశంకరయ్యగారికివందనచందనాలు
  నిన్నటి పద్యరచనలోమొదటిపాదాన్ని మూడవ పాదములోవేసి
  పొరపాటుజేసినందుకుక్షమించండి.గుండా వేంకటసుబ్బారావుగారికితెలుపుకుంటున్నాను
  గురుశబ్ద వాచ్యుడెవ్వడు?
  వరములు గుప్పించగలుగు పరమేశునితో
  కరుణయు బంచగ జేసెడి
  మరువని మమతానురాగ మాధవుడేగా|

  రిప్లయితొలగించండి
 28. శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘ధరణికి నాధార’ మనండి.
  *****
  పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
  సవరించిన మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  సవరించిన మీ నిన్నటి పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. నా రెండవ పద్యము:

  గురు శబ్ద వాచ్యుఁ డెవ్వఁడు?
  గురుఁడే తలి దండ్రి యన్న గురుఁడే సర్వుం
  డిరవుగ మనుజుల కెల్లన్
  గురుఁడు త్రిమూర్త్యాత్మకుండు గురుఁడు త్రిగుణుఁడే!!

  రిప్లయితొలగించండి
 30. గురుశబ్ద వాచ్యుఁడెవ్వడు
  తరతమ భావము గణించఁ దలపడు నెపుడున్
  పరమార్థముశిష్యులుఁ దా
  మెఱుగంగన్ బోధఁ జేయు నిలనీశుండై!

  రిప్లయితొలగించండి
 31. గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. గురు శబ్ద వాచ్యు డెవ్వడు ?
  పరహితమును గోరు రీతి ప్రత్యాయనమున్
  వరముగ నిచ్చుచు చాత్రుల
  పరివర్తన జేసి దేశ ప్రగతి గణి౦చన్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. గురుశబ్ద వాచ్యుఁ డెవ్వఁడు
  పరుగిడి నాయకుల వెంట బ్రహ్మాండమ్మౌ
  వరముల కోరనె కోరడు;
  సరియగు భత్యమ్మిడగనె సరసము లాడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 35. గురుశబ్ద వాచ్యుఁ డెవ్వఁడు
  బరువగు పద్యములనందు భారపు రీతిన్
  బరబర నేర్పగ బోవడు
  చిరు మార్గమ్మును మనకిట చేర్చెడి వోట్లన్

  రిప్లయితొలగించండి