29, అక్టోబర్ 2015, గురువారం

సమస్య - 1839 (మత్స్యయంత్రమ్ముఁ గొట్టెను...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
మత్స్యయంత్రమ్ముఁ గొట్టెను మాద్రి సుతుఁడు.

36 కామెంట్‌లు:

 1. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  విప్రవేషాన నున్నట్టి విజయుఁ డపుడు
  మత్స్యయంత్రమ్ముఁ గొట్టెను, మాద్రి సుతుఁడు
  ధర్మజుఁడు భీముఁడు హరి మోదమ్మునంద!
  సభ జయ ధ్వానములు సేసె సంతసమున!!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. విప్ర వేశాన చరియించు విమల మతియు
  అగ్రజులకభి వాదమ్ము నందజేసి
  మత్స్య యంత్రమ్ము గొట్టెను, మాద్రి సుతుడు
  భళిర యనుచును పొగడంగ పార్థుడపుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆంజనేయ శాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మీ పద్యాన్ని ఇలా వ్రాస్తే బాగుంటుందని నా సలహా...
   విప్రవేషాన చరియించు విజయు డప్పు
   డగ్రజుల కభివాదమ్ము నందజేసి
   మత్స్య యంత్రమ్ము గొట్టెను, మాద్రి సుతుడు
   భళిర యనుచును పొగడి సంబరపడంగ.

   తొలగించండి
  2. విప్రవేషాన చరియించు విజయు డప్పు
   డగ్రజుల కభివాదమ్ము నందజేసి
   మత్స్య యంత్రమ్ము గొట్టెను, మాద్రి సుతుడు
   భళిర యనుచును పొగడి సంబరపడంగ.


   గురువు గారికి ధన్యవాదములు   తొలగించండి
 3. మనసు దలచెను నకులుడు మంచిగాను
  అరచి చప్పట్లు గొట్టెద, నర్జునుండు
  గొట్ట నాయంత్ర, మనునంత గొట్టె గ్రీడి
  మత్స్య యంత్రమ్ము, గొట్టెను మాద్రి సుతుడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ వైవిధ్యంగా ఉంది. అభినందనలు.
   ‘మంచిగాను+అరచి’ అని విసంధిగా వ్రాశారు.

   తొలగించండి
 4. అందరికి నమస్కారములు.

  అరమరలులేకనాసభ నర్జునుండు
  మత్స్యయంత్రము గొట్టెను; మాద్రిసుతుడు
  సభనువీక్షించెనాయెడ;సభికులెల్ల
  జయము జయమనిరి; ద్రుపదు భయముదొలగె.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. బాహు బలమున బాణా న ఫల్గు ణుం డు
  మత్స్య యంత్రమ్ము గొట్టెను, మాద్రి సుతుడు
  సంత సంబున బలుకుచు జయము రవము
  అందు కొనుముర సోదర ! వందనములు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శౌర్యమున్ జూపి విజయుడు సతిని బడయ
  ఫలము పంచు కొనగఁ దల్లి పలుక, నంబు
  జాక్షి నంది యన్నలతో, పరోక్షరీతి
  మత్స్య యంత్రమ్ము గొట్టెను మాద్రి సుతుడు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పరోక్షపూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 7. ఫడతిఁ సాధింప గోరుచు ఫల్గునుండు
  మత్స్యయంత్రమ్ముఁ గొట్టెను, మాద్రి సుతుఁడు
  కూడ పెండ్లాడె పాంచాలిఁ గుంతి పలుక
  పండు తెచ్చితినన కుంతి పంచుమనియె.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 8. అర్జునుండు స్వయంవరమందు తుష్టి
  మత్యయంత్రము గొట్టెను, మాద్రిసుతుడు
  ఫల్గునుని విజయము గని పరవశించె
  వేదిజ వరించె విజయుని ప్రీతితోడ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 9. ఇంద్రతనయుడు గురిజూసి యింపుగాను
  మత్సయంత్రమ్ము గొట్టెను, మాద్రిసుతుడు
  నకులుడు హృదయముప్పొంగ నగ్రజుడగు
  సవ్యసాచిని కొనియాడె సంతసమున !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  -----------------------
  అస్త్ర విద్యా నిపుణు డగు నర్జును౦డు
  మత్స్యయ౦త్రము గొట్టెను ; మాద్రి సుతుడు ---
  జయజయద్వని చేసె హర్షమ్ము తోడ
  ద్రౌపది కుసుమమాలతో తరలివచ్చె ె

  రిప్లయితొలగించండి
 11. యాజ్ఞసేనిని బెండ్లాడ నర్జునుండు
  నీటగని యేమి జేసెను నీటుగాను
  నకులుడెవ్వరో తెలుసునా నళిననయన
  మత్స్యయంత్రము గొట్టెను, మాద్రి సుతుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కుత్సితుల్ ధార్తరాష్ట్రులు మత్సరమున
  జూచుచుండ కౌంతేయుడ ర్జునుడసాధ్య
  మత్స్య యంత్రమ్ము గొట్టెను . మాద్రిసుతుడు
  భ్రాతలును విప్రవరులెల్ల భళి యనంగ

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వరమ?ద్రౌపదికిన్ స్వయం వరమనంగ
  అర్జునుండట సభయందు నలుపులేక
  మత్స్య యంత్రమ్ము గొట్టెను|”మాద్రి సుతుడు,
  అన్నలు,సభికు లానందమందిరపుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వరమ?ద్రౌపదికిన్ స్వయం వరమనంగ
  అర్జునుండట సభయందు నలుపులేక
  మత్స్య యంత్రమ్ము గొట్టెను|”మాద్రి సుతుడు,
  అన్నలు,సభికు లానందమందిరపుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సభికు లెల్లరు కొనియాడ సవ్యసాచి
  మత్స్యయంత్రమ్ముఁ గొట్టెను, మాద్రి సుతుఁడు
  నకులుడానందమొందెను వికస వదన
  ద్రౌపదత్యంత ముదముతో తడిసి పోయె,

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ద్రౌపది + అత్యంత' అన్నప్పుడు యడాగమం వస్తుంది. అక్కడ 'ద్రౌపది మిగుల ముదముతో' అనండి.

   తొలగించండి
 16. శ్రీ భాగవతుల కృష్ణారావుగారి పూరణ

  అవని రాజులు వెనుదీయ నర్జునుండె
  మత్స్యయంత్రమ్ము గొట్టెను; మాద్రిసుతుడు
  నకులుడనిజుడు పార్ధుడు ననిల సుతుడు
  ధర్మజులతోడ కృష్ణను తల్లి జూచె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అనిజుడు'....?

   తొలగించండి
 17. విప్రు లెల్లరు హర్షించ విజయుడపుడు
  మత్స్యయంత్రమ్ము గొట్టెను;మాద్రి సుతుడు
  మిగుల ముదమంద చుండగా మెచ్చి మాల
  వైచె ద్రోవది యేతెంచి పార్థు కపుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ముద మందుచుండగా' టైపాటు.

   తొలగించండి