3, జులై 2010, శనివారం

సమస్యాపూరణం -28

కవి మిత్రులారా,
రోజు పూరించ వలసిన సమస్య ఇది ....
పతిని హత మొనర్చు సతియె సాధ్వి.

22 కామెంట్‌లు:

 1. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తీవ్ర వాది యగుచు దేశ ద్రోహమునకు
  పాలు బడెడు వాడు పతియె నైన
  కనికరమును వీడి కరవాలమును బట్టి
  పతిని హత మొనర్చు సతియె సాధ్వి.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చింతా రామకృష్ణారావు గారూ,
  అద్భుతమైన పూరణ నందించారు. ధన్యవాదాలు. మూడవ పాదంలో "స్రుక్కించు"కు బదులు "సృక్కించు" అని పొరపాటున టైప్ అయిందనుకుంటా.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. హరి దోర్నాల గారూ,
  మంచి భావంతో పూరణ పంపించారు. బాగుంది. అయితే మొదటి పాదంలో "దేశద్రోహులు" అన్నప్పుడు "శ" గురువు అవుతుంది. గమనించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కంది శంకరయ్య గారు,

  సూచనకు ధన్యవాదాలు. ఇలా సవరించాను చూడండి.

  తీవ్ర వాది యగుచు దేశమ్ము వంచించ
  పూనుకొనెడు వాడు మొగుడెయైన
  కనికరమును వీడి కరవాలమును బట్టి
  పతిని హత మొనర్చు సతియె సాధ్వి.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కంకణమ్ము దోచె కణ్ణఁగి మగడని
  తలచి,మఱివిచారణలు జరుపక
  తలను తఱుగఁ, శాపములుపెట్టి పాండ్య భూ
  పతిని హతమొనర్చు సతియె సాధ్వి

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కూలిపోయె రాజు కుటిల సేనానిచే
  కలత చెంది రాణి తలచె నిట్లు
  సహగమింతునేని ’సతి’యౌదు; ఈ చమూ
  పతిని హత మొనర్చు సతియె సాధ్వి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అహా!

  అద్భుతం గా వున్నాయి!

  శంకరయ్యగారూ! హేట్సాఫ్!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సత్య భామ చరిత చక్కంగ చెప్పంగ
  వృత్త మెన్న నేల? విశ్వమందు
  సుజన పాళి నణచి స్రుక్కించు రాక్షస
  పతిని హత మొనర్చు సతియె. సాధ్వి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. గ్రామ మేలెడి భూపతి ప్రేమ యనుచు
  వెధవ వేషాలు వేయగ వెరువ లేక;
  అన్న సాయాన జంపించె; అట్టి, భూమి
  పతిని హతమొనర్చు సతియె సాధ్వి.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఒక్క ముద్ద తినక యుపవాస దీక్షని
  కడుపు మాడ మగని కసర కుండ
  గృహపు శాంతి నిలుప క్షుద్బాధనది నశిం
  ప తిని హత మొనర్చు సతియె సాధ్వి

  రిప్లయితొలగించండి
 12. హరి దోర్నాల గారూ,
  సవరించిన తర్వాత ఇప్పుడు బాగుంది.

  గిరి గారూ,
  కణ్ణగి వృత్తాంతాన్ని ప్రస్తావించి మంచి పూరణ నిచ్చారు. ధన్యవాదాలు.

  చదువరి గారూ,
  మంచి పూరణ. ధన్యవాదాలు.

  కృష్ణశ్రీ గారూ,
  ధన్యవాదాలు.

  చింతా రామకృష్ణారావు గారూ,
  అది టైపు పొరపాటని తెలుస్తూనే ఉంది కదా. మళ్ళీ శ్రమ పడ్డారెందుకు?

  టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య గారూ,
  పూరణ బాగుంది. ధన్యవాదాలు.

  ఫణిప్రసన్న కుమార్ గారూ,
  క్షుద్బాధను హతము చేసిందా? బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఖూని రాగములను గూర్చి పగలురాత్రి
  పతిని హతమొనర్చు సతియె; సాధ్వి.
  సుత్తి వీర భద్రు చోద్యముఁ గనుడినీ
  రీతి; సినిమ "రెండు రెళ్ళు ఆరు".

  శీర్షిక "సంస్యా పూరణం - 28" అని తప్పుగా వచ్చింది. మార్చగలరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. చెప్పినదియు వినక, చెడుదారి వీడక,
  కామక్రోధములతొ గర్వమొంది
  ఉర్వి భారమట్లు ఊరేగుఖలుడైన
  పతిని హత మొనర్చు సతియె సాధ్వి.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. రవి గారూ,
  మీ పూరణ హాస్యస్ఫోరకంగా ఉండి సంతోషపెట్టింది. "సంస్యా" అన్న పొరపాటును సాయంత్రం గమనించాను. అంతే కాదు, లేబుళ్ళ దగ్గర కూడా "చమత్కార పాద్యాలు" అని ఉంది. వాటిని ఎలా సవరించాలో అర్థం కావడం లేదు. దయచేసి మార్గాన్ని చూపండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ౧.www.blogger.com లో లాగిన్ అవండి.
  Edit Posts అన్న బొత్తం నొక్కండి.వరుసగా మీరు వ్రాసిన అన్ని టపాలు కనబడతాయి. అన్నిటికన్నా పైన టపా పక్కన Edit, View అని రెండు బొత్తాములుంటాయి. అందులో Edit నొక్కండి. అక్కడ "సంస్యా పూరణం" అన్న టైటిల్ సవరించి, తిరిగి Publish Post చేయండి.
  ౨. లేబుల్ ను ఎలా మార్చాలో తెలియట్లేదు. నా ఉద్దేశ్యం ప్రకారం కొత్త లేబుల్ సృష్టించి, ఇకపై దాన్ని వాడండి. ఇదివరకు ప్రచురించిన చమత్కార పాద్యాలు టపాలు తిరిగి Edit చేసి, కొత్త లేబుల్కు మార్చి, publish చేయండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శంకరయ్యగారు. edit posts లో మీరు మార్చవలసిన పోస్ట్ తెరిచా ఆ లేబిల్ పేరు సరిచేసి మళ్లీ పబ్లిష్ చేయండి . అంతే.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. నా పూరణ -

  నరక బాధలు పడు నానావిధంబుల
  పతిని హత మొనర్చు సతియె; సాధ్వి
  యైన సతిని సకల యాతనల్ పెట్టెడు
  పతియు కూడ నరక బాధ లందు.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. "సుమిత్ర" గారూ,
  పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. రవి గారూ,
  జ్యోతి గారూ,
  వెంటనే స్పందించి తగిన సూచన లిచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మీరు చెప్పినట్లే చేసి చూస్తాను.

  రిప్లయితొలగించండి