4, ఫిబ్రవరి 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 957 (మూడె పదవి, కీర్తి, ధనము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
మూడె పదవి, కీర్తి, ధనము పుష్కలముగ నిచ్చుగా.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదములు.

22 కామెంట్‌లు:

 1. తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మసోమవారం, ఫిబ్రవరి 04, 2013 12:17:00 PM

  మూడె పదవి కీర్తి ధనము పుష్కలముగ నిచ్చుగా
  చూడగ మన రా ష్ట్రజనులు చోద్యము గను చుండగన్
  దూడల లపనమ్ముడుచుచు దుగ్ధముబితుకన్ సదా
  కూడని పనులెన్నొ కరపి కోరగ సమకూర్పగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !

  వామనునికి దానమిచ్చిన బలి చక్రవర్తికి :

  01)
  _________________________________________

  మేడ లేల ? మాడలేల ? - మేలు జేయ దలచినచో
  మూడడుగుల నేల నిమ్ము - పూజ్య , నాకు చాలనగా
  మూడడుగుల నేల నపుడు - పుడుకు నిడిన రాజు నకే
  మూడె పదవి, కీర్తిధనము - పుష్కలముగ నిచ్చుగా !
  _________________________________________
  పుడుకు = దానము
  కీర్తిధనము = కీర్తియను సంపద

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మూడు కరణములును శుద్ధముగ జెలంగుచుండగా
  మూడు గ్రహము లుచ్చలోన పొల్పుగా విరాజిలన్
  మూడు శుభద రాజయోగములు ఫలించుచుండ నా
  మూడె పదవి, కీర్తి, ధనము పుష్కలముగ నిచ్చుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మిత్రులారా!శుభాశీస్సులు.
  ఈ నాటి సమస్య పాదము తరలి యనబడే ఛందస్సునకు చెందినది. దీని లక్షణములు:

  భ స న జ న ర = 11వ అక్షరము యతి స్థానము. ప్రాస నియమము కలదు.

  దీనిని ఉత్సాహ అనే ఛందస్సులో నేను పూరించేను. ఉత్సాహ వృత్తమునకు లక్షణములు:

  7 సూర్య గణములు + 1 గురువు. 5వ గణము తొలి అక్షరము యతి స్థానము. ప్రాస నియమము కలదు.
  మిత్రులు ఈ రెండు ఛందస్సులలో దేనిలోనైన నింపి వచ్చును.
  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. శ్రీ వసంత కిశోర్ గారూ! శుభాభినందనలు.
  మీ పద్యములో పాదము చివరన ఒకొక్క లఘువు ఎక్కువ ఉన్నది. సరిజేయండి. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మసోమవారం, ఫిబ్రవరి 04, 2013 5:53:00 PM

  పాడుపనుల చట్టమునకు పట్టుబడగ “గాలి”కిన్
  మూడె పదవి, కీర్తి, ధనము పుష్కలముగ; నిచ్చుగా
  నేడనుచితవర్తనముననేకయిడుములిచ్చటన్
  వీడవు గుణపాఠమనగపేదలధనమందగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నేమానివారికి ధన్యవాదములతో :

  వామనునికి దానమిచ్చిన బలి చక్రవర్తికి :

  01అ)
  _________________________________________

  మేడ లేల ? మాడలేల ? - మేలు జేయ దలచుచో
  మూడడుగుల నేల నిమ్ము - పూజ్య , నాకు చాలనన్
  మూడడుగుల నేల నపుడు - పుడుకు నిడిన బలి కదే
  మూడె పదవి, కీర్తిధనము - పుష్కలముగ నిచ్చుగా !
  _________________________________________
  పుడుకు = దానము

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఊడె పంచె మంత్రిగారి కూడె వందిమాగధుల్
  ఓడెను ప్రతిపక్ష నేత కోట్లు రాగ మెండుగా
  కూడబెట్టిన ధనమెల్ల కొంతలోనె పోయెగా
  మూడె పదవి - కీర్తి ధనము పుష్కలముగ నిచ్చుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 9. జిలేబీ గారికి, అన్నయ్య గారికి ధన్యవాదములు !

  వాడికన్ను వెలసె నంట వాటికన్ను పురములో
  వేడుకలను జేసుకొనరె విశ్వనాథు గాంచుచున్
  మూడుకన్నులున్న వాని ముదము గొల్చి కోరుడీ
  మూడె, పదవి, కీర్తి, ధనము పుష్కలముగ నిచ్చుగా !

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తోడు నిల్చి బలముఁ జూపు తొత్తులైన సేవకుల్
  వాడ వాడలందు నిల్పు వన్నెలీను విగ్రహాల్
  మాడ కంటి వోలె మిగుల మహిని దోచుకోగ యీ
  మూడె పదవి, కీర్తి, ధనము పుష్కలముగ నిచ్చుగా!!

  మాడ కంటి = హిరణ్యాక్షుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తరలి , ఉత్సాహ

  నేడు జనుల మానసమున నీతికనగ వచ్చునా?
  జాడ వెదుక పూనుకొనిన సాహసమగు సోదరా!
  గోడు వినక పేదజనుల గొంతు పిసుకు వానికే
  మూడె పదవి, కీర్తి, ధనము పుష్కలముగ నిచ్చుగా.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పాడుపనుల నెన్నొ సలిపి ,పాపములను జేసియున్
  నోడె జివర నెన్నికలను ,నూడె సకల సంపదల్
  వీడకెపుడు సత్యనిరతి,విష్ణు జపము,ధర్మమీ
  మూడె,పదవి,కీర్తి,ధనము పుష్కలముగ నిచ్చుగా.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వీడి నియమ నిష్ట లనగ వేడు కందు మునుగు చున్
  పాడు పనులు జేసి మరల పరమ సౌమ్యు డనగ నే
  చూడ లేక కనులు ముడిచె శంక రుండు భయము గా
  మూడె పదవి కీర్తి ధనము పుష్కలముగ నిచ్చు గా

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మిత్రులకు శుభాకాంక్షలు.
  ఈనాటి తరలి/ఉత్సాహ ఛందస్సులలో సమస్యను అందరూ చక్కగా పూరించేరు. అందరి పూరణలు చాల బాగుగ నున్నవి. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు...
  నిన్న రోజంతా మా బంధువుల పెళ్ళిపత్రికలు పంచే కార్యక్రమంలో ఊళ్ళు తిరిగి రావటం వల్ల బ్లాగును వీక్షించే అవకాశం దొరకలేదు.
  ఇప్పుడు ఆ పనిమీదే మళ్ళీ వెళ్తున్నాను... తిరిగి వచ్చాక ఈ పూరణలు, పద్యాలు చూసి వ్యాఖ్య పెడతాను...
  మన్నించవలసిందిగా కోరుతూ...
  మీ
  శంకరయ్య...

  రిప్లయితొలగించండి