21, ఫిబ్రవరి 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 973 (సూర్యపుత్రుండు భీముండు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
సూర్యపుత్రుండు భీముండు శౌర్యధనుఁడు.
ఈ సమస్యను సూచించిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

15 కామెంట్‌లు:

 1. అందరికీ వందనములు !

  సహజ కవచ కుండలధారి, కర్ణుడు :

  01)
  _______________________________

  సుదతి కుంతికి దుర్వాసు - శోభ వలన
  సూర్యదేవుని కరుణను - సుతుడు కలిగె
  సుందరుండైన బాలుండు - సోము సాటి
  సూర్యపుత్రుండు , భీముండు ,- శౌర్యధనుఁడు !
  _______________________________
  భీముఁడు = భయంకరుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వసంత మహోదయా, మీదే ప్రథమ తాంబూలం ఈ రోజు :-)

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సూర్యపుత్రుండు భీముండు శౌర్యధనుడు
  ధర్మ నిరతుండునౌ యమ ధర్మ రాజు
  దక్షిణ దిశాధినాథు డాతనికి గూర్తు
  వినయ మలరంగ నాత్మ వందన శతంబు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. చంద్రశేఖరా ! ధన్యవాదములు !
  మరి మీ తాంబూలమేది ?

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కర్ణుడెవరి పుత్రుండుగా కాంచె జగతి?
  కుంతికనిలు వరంబున కొమరు డెవరు?
  నల కురుక్షేత్ర విజయుండనందు రేమి?
  సూర్యపుత్రుండు,భీముండు , శౌర్య ధనుడు!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కవచ కుండల ధారుడు కర్ణు డరయ
  సూర్య పుత్రుండు, భీముడు శౌర్య ధనుడు
  కుంతి మాతకు బుట్టిన కొమరు డతడు
  అన్న దమ్ములు భీ ము డు కర్ణు లపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. సుబ్బారావుగార్కి నమస్సులు. భీముడు-కర్ణుడు = భీమ కర్ణులు
  అని ద్వంద్వసమాసం కావున "భీముడు కర్ణుడపుడు" అనవలెనేమో పరిశీలించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. దుర్మదాంధు సుయోధను దుష్ట సాహ
  చర్య మందుచు కొలువగ చరిత యందు
  సూర్య పుత్రుండు భీముండు శౌర్య ధనుడు
  కర్ణు డావహమందున కరగి పోయె.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సూర్య పుత్రుండు భీముండు శౌర్యధనుడు
  ఇంద్ర తనయు డరిందము డెవడు వాడు ?
  వెన్ను చూపరా దెన్నడు వీరు డిచట
  కర్ణు డగును, భీభత్సుడు, కదన మందు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఈనాటి సమస్యుకు మంచి పూరణలు అందించిన కవిమిత్రులు...
  వసంత కిశోర్ గారికి,
  పండిత నేమాని వారికి,
  సహదేవుడు గారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి,
  నాగరాజు రవీందర్ గారికి,
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చిత్రసీమను నటనకై శ్రీహరికిని
  సూర్యపుత్రుండు భీముండు శౌర్యధనుఁడు.
  ఇంద్ర పుత్రుండు చూడగా నిందరకును
  పాత్రధారు డొకండెగా బాగ జేసె.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కోరి వరమిచ్చె దుర్వాసు కుంతి కపుడు
  తంత్ర మెఱుగని కన్యగ మంత్ర మహిమ
  వాయు దేముడు మెచ్చగ పరమ ప్రీతి
  సూర్య పుత్రుండు భీముండు శౌర్య ధనుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. అష్ట దిక్పాలకుల యందు నమరులందు
  ముఖ్యుడై సమవర్తిగా మృత్యులోక
  పాలకుండైన యమరాజు పాపహారి
  సూర్యపుత్రుండు ,భీముండు ,శౌర్యధనుడు.

  పాపులకు తగిన శిక్షలను అమలు చేయడంవలన ,వారి పాపాలను పరిహరిస్తాడని నా భావము.( యముడు పాపహారి అనుటలో ) .

  రిప్లయితొలగించండి
 15. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  కమనీయం గారూ,
  మీ పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి