18, ఫిబ్రవరి 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 970 (చదువులలో సారము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
చదువులలో సార మెఱిఁగి చక్రిన్ దిట్టెన్.

23 కామెంట్‌లు:

 1. పది తలల రాక్షసేశుడు
  మది నెంచెను వైరభక్తి మార్గమునే య
  య్యదనున ముక్తి గనుటకై
  చదువులలో సారమెరిగి చక్రిన్ దిట్టెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చదివితి ననె ప్రహ్లాదుడు
  చదువులలో సారమంత చక్కగ జెప్పెన్
  వదరకు మని సుతుడెఱిఁగిన
  చదువులలో సార మెఱిఁగి చక్రిన్ దిట్టెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !

  త్రిమూర్తులను పరీక్షింప నెంచిన భృగు మహర్షి :

  01)
  _______________________________

  చదివెను విద్యల వన్నియు
  చదువరియౌ భృగు మహర్షి - చక్కగ తానే
  చదివిననూ ఫలమేమిటి ?
  చదువులలో సార మెఱిఁగి - చక్రిన్ దిట్టెన్ !
  _______________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 4. యిదిధర్మముకాదు ప్రియమ
  దిది ధర్మంబైన వలదు నిర్ణయమనుచున్
  గదుమెసుయోదనుడంతగ
  చదువులలో సార మెఱిఁగి చక్రిన్ దిట్టెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. గదిమిరి శాపంబొసగిరి
  విదితులె, జయుడదె ప్రభువును వెంటనె జేరం
  గదలచి శత్రువు దానై
  (చదువులలో సార మెఱిఁగి) చక్రిన్ దిట్టెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మది యెఱిగిన హృది దెలియున
  వదరక దా మెలగ గలదె వాక్కుయు నెమ్మిన్
  దుదిగొని హిరణ్యకశిపుడు
  చదువులలో సార మెఱిఁగి చక్రిన్ దిట్టెన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 7. చదువుదు దండ్రీ! యెప్పుడు
  చదువులలో సార మె ఱిగి , చక్రిని దిట్టెన్
  మదమున హిరణ్య కశిపుడు
  మది లోపల నావహించి మరణపు భయమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. తన బీదరికానికి బాధపడుతున్న ఒక వ్యక్తి :

  చదివిన చదువులు గృహమం
  దధికుల క్షుద్బాధనేమి నణచక పోగా
  హృదినందు కోపమొందుచు
  చదువులలో సారమెరిగి చక్రిన్ దిట్టెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పై సంపాదన లేక బాధపడుతున్న ఒక వ్యక్తి :

  అదనుకు తగు పనులన్నియు
  వదవదగా నిర్వహించు వాడైనను, తా
  నదనపు నార్జన పొందక
  చదువులలో సారమెరిగి చక్రిన్ దిట్టెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సుదతిని సీతను చెరగొని
  మదిచెడి యుద్ధంబు జేసె మైథిలి పతితో
  పది తలలవాడు, జ్ఞానై
  చదువులలో సార మెరిగి చక్రిన్ దిట్టెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చదివె హరిని ప్రహ్లాదుడు
  చదువులలో సార మెఱిగి ; చక్రిన్ దిట్టెన్
  జదువక కశిపుం డట్టుల ;
  చదివే చదువులను బట్టి సంస్కారంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చదువులు ముఖ్యము గాదట
  మది నిండుగ మనిషి కెపుడు మంచి యనంగా !
  చదివిన రావణు డైనను
  చదువు లలో సారమెఱిఁ గి చక్రిన్ దిట్టెన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 13. డా.ప్రభల రామలక్ష్మిసోమవారం, ఫిబ్రవరి 18, 2013 9:10:00 PM

  చదువులు చెప్పెడి గురువులు
  చదివించిన తీరుచూడ చదువగమనినన్
  కుదురుగ చదవని పిల్లల
  చదువులలో సారమెరిగి "చక్రి"న్ దిట్టెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ముదమున హ్లాదుడు శరణనె
  చదువులలో సారమెరిగి చక్రిన్, దిట్టెన్,
  చిదుమగ జూచెను దైత్యుడు
  మదమున దయ మాలి యకట మహనీయ సుతున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కొదువే లేక చదివినను
  మధువై తలకెక్కి నంత మతమౌఢ్యమదే
  ముదిరిన యన్యమతస్తుడు
  చదువులలోసారమెఱిగి చక్రిన్ దిట్టెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మది నెంచెను ప్రహ్లాదుడు
  చదువులలో సార మెఱిగి చక్రిన్ ; దిట్టెన్
  బెదరించెను హింసించెన్
  గదతో మొత్తించె సుతుని కశిపుం డపుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. "చదువులలో సారమెల్లఁ జదివితిఁ దండ్రీ" అన్నాడు ప్రహ్లాదుడు. మొన్న వరంగల్‌లో జరిగిన భాగవత శతావధానంలో కేవలం భాగవత సంబంధమైన సమస్యలనే తీసుకురమ్మన్నారు. అప్పుడు నేను తయారుచేసుకున్న పది సమస్యలలో ఇది ఒకటి.
  ఈ సమస్యకు ప్రశంసనీయంగా చక్కని పూరణలు చెప్పిన కవిమిత్రులు....
  పండిత నేమాని వారికి,
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  వసంత కిశోర్ గారికి,
  చంద్రమౌళి గారికి,
  లక్ష్మీదేవి గారికి,
  గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  మారెళ్ళ వామన్ కుమార్ గారికి,
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారికి,
  నాగరాజు రవీందర్ గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్య గారికి,
  డా. ప్రభల రామలక్ష్మి గారికి,
  మిస్సన్న గారికి,
  సహదేవుడు గారికి
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. విదు డొకడు కొనెను కుండలు
  ముదముగ ధనమొసగి కొంత ; పోయగ జలముల్
  విదళన మయె నవి ; చదువరి
  చదువులలో సార మెఱిగి చక్రిన్ దిట్టెన్

  * చక్రి = కుమ్మరి

  రిప్లయితొలగించండి
 19. తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మ.సోమవారం, ఫిబ్రవరి 18, 2013 11:30:00 PM

  పదుగురు చదువగ చెరియొక
  గదిలో చేరగ, చదువక కాంతామణులన్
  దలచుచు పడితిరు గగనా
  చదువులలో సారమెఱిగి"చక్రిన్" దిట్టెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  చక్రి శబ్దానికి ఉన్న మరో అర్థంతో చక్కని పూరణ చెప్పారు. బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శ్వేతకేతు:

  చదివియు మంత్రము లెల్లను
  మది నిండుగ తంత్రములను
  మాన్యత తోడన్
  కదలని బ్రహ్మము దెలుపని
  చదువులలో సార మెఱిఁగి చక్రిన్ దిట్టెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కదలని బ్రహ్మపు తత్త్వము
  పది మాటలలో తెలిపిన పండితుడొకడున్
  పదునెనిమిది యోగములన్
  చదువులలో సార మెఱిఁగి చక్రిన్ దిట్టెన్ 😊

  రిప్లయితొలగించండి