6, అక్టోబర్ 2013, ఆదివారం

శ్రీదేవీస్తుతిశ్రీదేవీస్తుతి

వందే శ్రీలలితా దేవీం

వందే ప్రణవ రూపిణీమ్ |

వందే సర్వ జగన్నేత్రీం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే దేవ సమారాధ్యాం

వందే కామేశ వల్లభామ్ |

వందే శ్రీచక్ర రాజస్థాం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే పద్మాటవీ సంస్థాం

వందే త్రిపుర సుందరీమ్ |

వందే విశ్వమయీం దేవీం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే పూర్ణేందు బింబాస్యాం

వందే కారుణ్య వర్షిణీమ్ |

వందే నానా విభూషాఢ్యాం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే విద్యాం చిదానందాం

వందే దారిద్ర్య నాశినీమ్ |

వందే దివ్యాయుధోపేతాం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే సింహాసనారూఢాం

వందే పంచాస్య వాహనామ్ |

వందే దుర్గాం మహాకాళీం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే వాగ్దేవాతారాధ్యాం

వందే మంత్ర స్వరూపిణీమ్ |

వందే శాంతాం గుణాతీతాం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే శక్తిమయీం రౌద్రాం

వందే మహిష మర్ధినీమ్ |

వందే ముక్తిప్రదాం నిత్యాం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||


పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు

5 కామెంట్‌లు:

 1. వందేஉహం సర్వమంగళామ్

  ప్రభాత వేళ మాచే సర్వమంగళ స్తోత్రమును పఠింపింపజేచిన
  గురువర్యులు శ్రీ పండిత నేమాని వారి చరణారవిందముల సాష్టాంగ నమస్కారములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ప్రణామములు
  ఉదయాన్నే దేవీ స్తుతిని పఠింప జేసిన పూజ్య గురువులకు కృతజ్ఞతా పూర్వక శిరసాభి వందనములు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అన్నయ్యగారికి నమస్సులు ! శ్రీ దేవి స్తుతి చాలా బాగుంది. ఈ నవరాత్రులు ప్రతి దినము చదువుకోడానికి అనువుగా నుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మా రచన గని హితులు సమాదరమున
  స్పందన మొనర్చి రింపుగా స్వాంతమలర
  వారలకు నెల్ల శ్రీదేవి వరద యగుచు
  శాంతి సౌఖ్యాధియోగమొసంగు గాక

  రిప్లయితొలగించండి