19, మే 2014, సోమవారం

పద్య రచన – 564 (అభిషేకము)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

11 కామెంట్‌లు:

 1. పంచా మృతముల తోడను
  సంచిత పాపములు తొలగు శర్వుని కొలువన్
  చంచల మనమును వీడుచు ;
  అంచిత మంత్రముల చేత యభి షేకించన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పంచా మృతముల తోడను
  అంచిత మంత్రములు చదివి యభి షేకించన్
  చంచల మనమును వీడిన
  సంచిత పాపములు తొలగు శర్వుని కొలువన్

  గురువులు క్షమించాలి ఇలా వ్రాస్తె అన్వయం కుదురు తుందేమొ అని

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పంచామృతాభిషేకము
  పంచముఖునకున్ ప్రియంబు భక్తుల కెరుకే
  తుంచును పాపమ్ములఁ దా
  పెంచును మది శాంతి సౌఖ్య బీజము తానై

  రిప్లయితొలగించండి
 4. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సత్య నారాయ ణా ! నీదు శస్త్ర వైద్య
  మీయు చక్కని ఫలితమ్ము నీశు కరుణ
  సందియంబును నిసుమంత యిందు లేదు
  సంతసంబున నేగుమా స్టారు నకును

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పంచామృతముల జేతను
  మంచిగ నభిషేక మచట మంత్రము తోడ
  న్నంచిత భక్తిని జేయగ
  సంచితమగు బుణ్య తతులు శర్వుని గరుణన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కన్నె యొక్కరిత యభిషే కంబు సలుపు
  చుండె శర్వునకున్ నిష్ట నుదయ కాల
  మందు, పంచామృతము తోడ, నాదరించి
  స్వామి కామితమ్ముల నిచ్చి సాకు గాత


  రిప్లయితొలగించండి
 8. వాక్కులర్థమ్ములు చక్కని మేనులై
  ....యలరు దంపతులకు నక్కరముల
  అఖిల లోకంబులు నందాల తనువులై
  ....పరగు దైవతములకు ప్రణతి శతము
  హృదయ పద్మమునందు నింపుగా దనరారు
  ....నమృత తత్త్వములకు ధ్యాన నిరతి
  ఊతమ్ము నందించి యోగసిద్ధిని గూర్చు
  ....గురువరేణ్యులకు నాదరముతోడ
  సరస కవితాభిషేకమ్ము సన్మనమున
  జరుపుకొనుచుందు నొప్పుగా సంతతమ్ము
  శ్రీశివాశివ పాద రాజీవయుగ్మ
  సేవతో గడపుచుందును జీవితమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పంచామృతములతోడన్
  అంచితమౌభక్తి జేత యభిషేకించన్
  పంచాస్యుని కరుణగలిగి
  సంచిత పాపములు తొలగు సర్వుల కిలలో

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అభిషేకజలము దెచ్చుచు
  ప్రభవించిన భక్తితోడ పావనమయమౌ
  విభునకు మంత్రాక్షరముల
  శుభకరమగు వందనములు శోభను కూర్చున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  పండిత నేమాని వారూ,
  చాలా రోజులకు మీ పద్యాన్ని చదివే అదృష్టాన్ని ప్రసాదించారు. ధన్యవాదాలు.
  *
  శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారూ,
  మంచి పద్యాన్ని వ్రాశారు. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి