25, మే 2014, ఆదివారం

పద్య రచన – 570

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

12 వ్యాఖ్యలు:

 1. పండ్లును కూరలు నారల
  నిండ్లను గట్టెడు విధంబు నివ్విధి గంటిన్
  కండ్లకు విందుగ నాయెను
  పండ్లతొ కొరకంగ బోక పరికించుడయా !

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. పెండ్లి మండపమయ్యది పండ్ల తోడ
  కాయ లాకులు రెమ్మలు కలిపి వారు
  చురుకు గా నలం కరణపు సొంపు జూడ
  బళిర యనిపించు నిజమది భామ !చూడు

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘పండ్లతొ’ అన్నచోట ‘తో’ ప్రత్యయాన్ని హ్రస్వంగా ప్రయోగించరాదు. అక్కడ ‘పండ్లకు కొరకంగరావు..’ అనండి.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

 4. శాకఫలముల నెల్లను సేకరించి
  యందముగ నొక్క వరుసను పొందుపరచి
  గదికి ముందుప్రక్కల వ్రేలగట్టి తీర్చి
  కూర్చినా రెవరో యిట క్రొత్తరీతి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 5. లోకంబున నత్వ గుణము
  శాకంబుల దినిన గల్గు సత్యము దిలుపన్
  మీకందరకున్, గృహమా
  శాకంబుల దీరె నేమొ? సన్మతి గనుమా!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 6. విందు వినోదము లకుప
  సందుగ వండితిన గోరు శాకము లెన్నో
  తొందర బడికొన కున్నను
  అందదు గదమంచి ఫలము నానం దించన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 7. మల్లెల సోమనాధ శాస్త్రి గారి పూరణ

  సుగంధి వృత్తం:
  నేటి కాలమందు కోట్లనింపుగాగ పూలు,తా
  వాటమైన పండ్లు,కూర,బాగుగా నమర్చియున్
  మేటి రేట్లకమ్ముచుంద్రు,మేలునంచు లోకులున్
  లోటులున్న వాటికొంచు,లోభమందు మున్గరే

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 8. నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  బాగుంది మీ పద్యం. అభినందనలు.
  *
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 9. కవిమిత్రులకు మనవి..
  రేపటినుండి నాలుగైదు రోజులు ‘పద్యరచన’ శీర్షిక ఉండదు. సమస్యలను మాత్రం షెడ్యూల్ చేస్తున్నాను. ఈ నాలుగైదు రోజులు నేనెక్కడ ఉంటానో నాకే తెలియని పరిస్థితి.. అవకాశముంటే పూరణలపై స్పందిస్తాను. స్తిమితపడ్డాక మళ్ళీ మీ పద్యాలపై స్పందిస్తాను. అప్పటివరకు పరస్పర గుణదోష విచారణ చేసికొనవలసిందిగా మనవి.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 10. ఈ వ్యాఖ్యను రచయిత తీసివేశారు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 11. కూరగాయలుకొనుటయె జోరు తగ్గె
  కర్రిపాయింట్ల కేగుట వెర్రియాయె
  చూచుటకు నైన,కూరలు సొంపు నమరె
  ధరలు చూడంగనింగిని వరలుచుండె

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 12. మాస్టరుగారూ ! చక్కని సవరణ చూపిన మీకు ధన్యవాదములు..
  ఇలా మార్చితే...


  పండ్లును కూరలు నారల
  నిండ్లను గట్టెడు విధంబు నివ్విధి గంటిన్
  కండ్లకు విందుగ నాయెను
  పండ్లన్ కొరుకంగ బోక పరికించుడయా !

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు