6, మే 2014, మంగళవారం

పద్య రచన – 588

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
కవిమిత్రుడు అన్నవరం దేవేందర్‌కు ధన్యవాదాలు.

12 కామెంట్‌లు:


 1. చదువు కోండి బుజ్జి కన్నలారా
  అని ఇంటి నించి పంపించిన
  అమ్ములారా , ఈ ధర్నా తగునా ?
  ప్రభుత్వం ఏ భాష ఏలిన మీకు ఏల ?


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మాతృ భాషపై కడు ప్రేమ మదిన మెదల
  చిన్న పిల్లలు సమ్మెను జేయు చుండ్రి
  యాంగ్ల భాషపై నభిమాన మంతరించి
  తెలుగు భాషలో పాలన గలుగు టెపుడొ?


  రిప్లయితొలగించండి
 3. బాల బాలిక లంత బారులై కూర్చుండి
  ప్రభుత భాష తెలుగు బడయు కొరకు
  ఇటుల దీక్షబూని ఇచ్ఛ వెలువరింప
  తెలుగు వెలుగు గనదె తేజమలర

  రిప్లయితొలగించండి
 4. బాల బాలిక లంత బారులై కూర్చుండి
  ప్రభుత భాష తెలుగు బడయు కొరకు
  ఇటుల దీక్షబూని ఇచ్ఛ వెలువరింప
  తెలుగు వెలుగు గనదె తేజమలర

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అన్నవరపు దే వేందర యన్న పలుకు
  లక్షరాల నిజ ము మఱి యాంగ్ల మందు
  కాక తెలుగుభా షను వ్రాయ కద్దు మనకు
  తెలుగు వారము కతనన తేజ ! వినుము

  రిప్లయితొలగించండి
 6. నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  జిలేబీ గారూ,

  *
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘మదిని మెదల’, ‘చేయుచుండి / రాంగ్లభాషపై...’ అనండి.
  *
  తుమ్మూరి రామ్మోహన్ గారూ,
  శంకరాభరణం బ్లాగు మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నది.
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘దేవేందరు డన్నపలుకు’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. శ్రీ రామ్మోహన్ గారు: శుభాశీస్సులు.
  మీ పద్యము బాగుగ నున్నది. అభినందనలు.
  మొదటి పాదములో గణభంగము కలదు. ఆ పాదమును ఇలాగ మార్చుదామా?
  "బాల బాలిక లట బారులై కూర్చొని"
  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రాజ కీయ మందు రాణించ వలెనన్న
  ప్రజల భాష లందు ప్రాపు గాను
  ప్రభుత దలచె నేని ప్రాకటమ్ముగ నుండు
  విధులు మరచి నిటుల వీధి బడక

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ప్రభుత కార్యాల యమ్ములో ప్రజల భాష
  యుండ వలెనని పిల్లలు మెండుగాను
  చేయు చున్నారు ధర్నాను చేరి యచట
  తెలుగు భాషోన్నతికి గొప్ప వెలుగు జూప

  రిప్లయితొలగించండి
 10. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘మరచి యిటుల’ అనండి.
  *
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పిల్లవాండ్ర చేత పెద్దలు బుద్ధులు
  వినెడు కాలముఁ గని వింతలాయె;
  మంచిమాట నెవరు మాట్లాడినను విన
  దగునని తెలియుడిక తగినరీతి.

  రిప్లయితొలగించండి