5, మే 2014, సోమవారం

పద్య రచన – 587 (నాన్నా... పులి!)

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
ఈ చిత్రాన్ని పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.

13 కామెంట్‌లు:

 1. పులిని గాంచిన జంతువు లెల్ల జడిసి
  పరువు లిడుచుండె నటునిటు భయము జెంది
  దిక్కు తోచని బాలుడు పిక్క టిల్ల
  యరచె భీతిగ నాయన పులి యటంచు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. లేనిది వచ్చెనని బలుక
  నానైనను నమ్మలేదు నందనునైనన్
  రానే వచ్చెను యా పులి
  తానే పులి వాత బడెను తనయుడు బలియై!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. శ్రీ సహదేవుడు గారు: శుభాశీస్సులు.
  మీ పద్యము బాగుగ నున్నది. అభినందనలు.
  వచ్చెను + ఆ పులి = అనుచోట యడాగమము రాదు. వచ్చిన దాపులి అందామా?
  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. గురుదేవుల సవరణకు ధన్యవాదాలు. సవరించిన పద్యం:
  లేనిది వచ్చెనని బలుక
  నానైనను నమ్మలేదు నందనునైనన్
  రానే వచ్చిన దాపులి
  తానే పులి వాతబడెను తనయుడు బలియై!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పులి వచ్చెను నాన్నా!యని
  పలుమాఱులు పిలిచిజేసె పరిహాసమునన్
  పులితా వచ్చిన భయపడి
  పిలువగ నపహాస్యమనుచు పితరుడు భ్రమసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. నిజమునుఁ బలుకక పరిపరి
  ప్రజలను మూర్ఖులనుఁ జేసి పరిహాసంబుల్
  నిజలాభముకొఱకు సలుపు
  కుజనులు ఫలితమునుఁ బొంది క్రుంకుదురయ్యా!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వ్యాఘ్రమును జూచి బాలుడు వ్యాకు లతను
  దరువు నెక్కియు పిలిచెను దండ్రి నపుడు
  వాని పలుకులు వినియును రాని కతన
  పులికి నాహార మయ్యెను సులువు గాను

  రిప్లయితొలగించండి
 10. బాలకుని నావులన్ గాయ పంపుచు తన
  పుత్రునకు స్పష్టముగ జెప్పె పులులు వచ్చి
  నపుడు పెద్దగా పులిపులి యనుచు కేక
  బెట్టమని తండ్రి, పరికించ పిల్ల వాడు
  పులిపులి యనుచు నరవగా పురములోని
  జనులు వచ్చిరి రయమున సాయపడగ
  పులిని కానక జనులెల్ల పోయి రపుడు
  నిజముగా పులి యేతెంచి నిర్భయముగ
  పసుల వేటాడి తినుచుండ బాలు డపుడు
  మరల పిలిచె సహాయమ్ము కొరకు, కాని
  జనులెవరు రాక పోయిర సత్యమనుచు
  సత్య వాక్యముల్ పల్కుడు సంతతంబు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  మొదటిపాదంలో ప్రాసయతి తప్పింది. ‘పులిని గాంచిన జంతువుల్ పుల్లగిల్లి’ అందాం. (పుల్లగిల్లు = భయపడు)
  *
  సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  గురువర్యులు నేమాని వారి వ్యాఖ్యను గమనించి సవరించినందుకు సంతోషం!
  *
  శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ తేటగీతిక చాలా బాగుంది. పిల్లలకు పాఠ్యాంశంగా పెట్టవచ్చు. అభినందనలు.
  *
  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కల్లలు జెప్పుచు కన్నా !
  పిల్లలు పరిహాసమాడ పీడలుగలుగున్
  ఇల్లిదె వినుమా మానెయ్
  కల్లలు, నాన్నా పులియను కథనే గనుమా !  నాన్నా పులియన, రాగా
  నాన్నకు పులిలేదనుచును నగుచును జెప్పెన్
  నాన్నా పులి యన మరలా
  నాన్నే రాలేదు గాని నమిలెను పులియే.

  రిప్లయితొలగించండి