16, ఏప్రిల్ 2012, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 679 (బోడిగుండంట జడలేమొ)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరించవలససిన సమస్య ఇది...

బోడి గుండంట జడలేమొ బోలెడంట!

ఈ సమస్యను పంపిన గుండా సహదేవుడు గారికి ధన్యవాదాలు.

17 కామెంట్‌లు:

 1. మా అలివేణి ఆణి ముత్య మంట
  బ్లాగరునికి కామెంటు జాణ యంట
  సొగసైన 'ఈ'భామ కొప్పున పూ
  బోడి గుండంట జడలేమో బోలెడంట!

  చీర్స్
  జిలేబి.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తిరుమలేశుని దర్శించు నరుల కిలను
  మోద కరమైన దేదన్న ముచ్చటైన
  బోడిగుండంట, జడలేమొ బోలెడంట
  సకలశుభములు గూర్చెడి శంకరునకు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఉవిదలెల్లరు భక్తితోనుచితరీతి
  నిత్య పారాణయణములు నేర్వనెంచి
  సంధ్యవేళజేరంగనొజ్జను,గననొక
  బోడిగుండంట, జడలేమొ బోలెడంట!.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వేంక టేశుని దర్శింప నేగు గురుతు
  బోడి గుండంట , జడ లేమొ బోలె డంత
  వరము లిచ్చెడు సాయికి వన్నె యైన
  సత్య సాయి యె నికపైన శరణు మనకు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అంగడికి పోయి తెలిసితి నతని పేరు
  బోడి గుండంట, జడలేమొ బోలెడంట
  యతని యంగడిలో బెట్టి యమ్ముచుండు
  నంట యందులో లాభమత్యధికమంట

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మనుజు తలపైన కనగాను మర్మమంత
  బోడిగుండేమొ, జడలేమొ బోలెడంట
  పెంచి చూడగాను నెల్లరు ప్రీతితోడ,
  (సమస్యా) పూరణమ్మను పేరున ముఱిసెమనము.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పుడమి కేతెంచు గంగకై జడలు విప్పె,
  భక్తులకుగాను లింగరూపంబు దాల్చె
  భవుని లీలను వర్ణింపవచ్చునిట్లు
  బోడిగుండంట, జడలేమొ బోలెడంట.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఆది శంకరు డనుపేర నేది నిజము
  జటలు విరబోసి నర్తించ చంద్ర ధరుడు
  మసన మందుండు మఠమందు మాయ కాదె
  బోడి గుండంట జడలేమొ బోలె డంట !

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గురువర్యులకు నమస్సులు,
  నూతన దంపతులకు వివాహ శుభాసీస్సులు

  కమ్మదనమునిచ్చు కల్పన కావ్యాన
  కల్పనిచ్చు సిరుల క్రాంతి యింట
  ధరలు నింగి నంటి దారిద్ర్యమును బంప
  బడుగుజీవుల కడుపు మాడు చుండ
  అభ్యుదయ కవిత్వ మలరించ శాంతియు,
  క్రాంతి యనగకవుల కల్పన కదా!


  నేటి సమస్యకు పూరణ:
  లేని నటి స్థానమందున లేమ పాత్ర
  విజ్ఞులాన టుని బొగడ వేది కెక్క
  పిల్లమూకొకటి జడల పీకి నంత
  బోడి గుండంట జాడలేమొ బోలె డంట!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. చివరి వాక్య్యాన్ని సరి చున్నాను:
  బోడి గుండంట జడలేమొ బోలెడంట!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. శివుడు ,కేశవుడిరువురు తివిరి చూడ
  నొక్క బ్రహ్మస్వరూపాలె, మొక్కుబడులు
  వేరు కావచ్చు,నాచార విధుల వలన
  బోడిగుంటంట ,జడలు బోలెడంట.
  -----------------

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఈనాటి సమస్య సాహిత్యపరముగా జూచినచో విలువలేనిది. శ్రవణ సులభంగా లేదు. ఏదో రోజునకొక సమస్యను ఇవ్వాలి కాబట్టి పెళ్ళి సందడిలోనున్న శ్రీ శంకరయ్య గారు తొందరలో ఈ సమస్యను ఇచ్చేరు. కాబట్టి అందరూ సంతోషించాలి - అస్తు. ఈనాడు ఎవరు ఎలా నింపినా ప్రశంసార్హులే: అందుకే పాల్గొనిన మిత్రులు అందరికీ --

  1. శ్రీ....మూర్తి గారికి
  2. శ్రీ రామకృష్ణ గారికి
  3. శ్రీ సుబ్బారావు గారికి
  4. శ్రీమతి లక్ష్మీదేవి గారికి
  5. శ్రీమతి రాజేశ్వరి గారికి
  6. శ్రీ సహదేవుడు గారికి
  7. డా. కమనీయం గారికి

  శుభాభినందనలు.
  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పదుగురందుగోరె ప్రత్యేకతాయువతి, నైపుణ్యముజూపె మెండైనక్షురకుండు, జనులమద్యజేర తనదేమో... బోడిగుండంట, జడలేమో బోలెడంట!
  నా పేరు శ్రీనివాస్ ,విజయవాడ 9441308232

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఒడుగు ప్రక్రియ పూర్తాయె నుదయముననె
  వటువు కక్కలు నల్గురు వరుసగాను
  చుట్టు ముట్టిరి ముద్దిడ చూడగాను
  బోడి గుండంట జడలేమొ బోలెడంట!

  రిప్లయితొలగించండి