25, ఏప్రిల్ 2012, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 685 (విపరీతపుఁబులుసు కూర)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరించవలససిన సమస్య ఇది...

విపరీతపుఁబులుసు కూర విస్తరి మ్రింగెన్.

ప్రసిద్ధమైన ఈ సమస్యను సూచించిన
రాజేశ్వరి అక్కయ్య గారికి 
ధన్యవాదాలు.

21 కామెంట్‌లు:

 1. నిపుణుండౌ మాంత్రికు డొక
  డుపకరణము బూని చూపె ఒప్పుగ చిత్రా
  లపుడాతని మహిమలలో
  విపరీతపు పులుసుకూర విస్తరి మ్రింగెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. నృపుడడుగ కవివరేణ్యా
  చెపుమొక హాస్యోక్తిననగ చెప్పె నతండీ
  యపురురూపపు వాక్యము విను
  విపరీతపు బులుసు కూర విస్తరి మ్రింగెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అపురూపమైన ప్రభువని
  విపరీతపుగెలుపొసంగ
  విస్తృతరీతిన్
  అపరిమితాస్తులమ్రింగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అపురూపమైన ప్రభువని
  విపరీతపుగెలుపొసంగ
  విస్తృతరీతిన్
  అపరిమితాస్తులమ్రింగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఉపవనమున వంటలతో
  నపుడే బాలికలు క్రీడ లాడుచు నుండన్
  కపియొక్కటి యటుగాజని
  విపరీతపుపులుసు, కూర, విస్తరి మ్రింగెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అపురూప మైన విందుకు
  నెపమెన్నక వెడలి యతడు నేర్పుగ తినగన్ !
  జపియించె యన్న పూర్ణను
  విపరీతపు బులుసు కూర విస్తరి మ్రింగెన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అపు రూ పమౌర యీ యది
  విప రీ తపు పులుసు కూర విస్తరి మ్రింగెన్
  నపర ముని యా బ్రహ్మేం ద్రుడు
  తపనత తో జెప్పె నిటుల తప్పవు వింతల్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అపరాహ్ణమ్మయి,యాకలి
  దపియించగనొక్క గృహిణి దయతో నొసగన్
  చపలత్వముతో భిక్షువు
  విపరీతపు బులుసుకూర విస్తరి మ్రింగెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అపవర్గపు తృషితులకౌ
  నపురూపము 'బలుసు' కూర యనె పతి కానీ
  చపలమతిని సతి చేసిన
  విపరీతపుఁ'బులుసు' కూర విస్తరి మ్రింగెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కపట ముని కన్ను గీటగ
  చపలాక్షి బిలిచె యతడిని సాపాటున కై !
  కుపితుడు వడ్డన చేయగ
  విపరీతపు బులుసు కూర విస్తరి మ్రిం గెన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !

  నేటి నేతల మేతలు- విస్తరే కూర మెక్కిన తీరు గదా :

  01)
  ___________________________________


  అపురూపమైన యోటును
  విపణి సరుకు వలె ధనమున - విపణ మొనర్చీ
  చపలుర నేతల జేసిన
  "విపరీతపుఁ బులుసు కూర - విస్తరి మ్రింగెన్ !"

  ___________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పిల్ల కోతులు తల్చుకుంటే విస్తరి కూడా మిగలదు మరి :

  02)
  ___________________________________


  నిపుణత వండిన వంటల
  నపిధానము మరచి ,వెడల - నక్కడ జేరెన్
  కపిసుత బృందం బొక్కటి
  విపరీతపుఁ బులుసు , కూర , - విస్తరి , మ్రింగెన్ !

  ___________________________________
  అపిధానము = మూత, ఆచ్ఛాదనము

  రిప్లయితొలగించండి
 13. హరి వేంకట సత్య నారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ గారడీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  మీ రెండవ పూరణ ఇంకా బాగుంది.
  *
  పండిత నేమాని వారూ,
  కవి హాస్యోక్తిగా మీ పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.
  "అపురురూపపు" అన్నచోట "రు" అదనంగా టైప్ అయింది.
  *
  సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  పద్యం నిర్దోషంగా ఉంది. కాకుంటే సమస్యను ఎట్లా సమర్థించారో అర్థం కాలేదు. అన్నపూర్ణాదేవిని ప్రార్థిస్తే విస్తరి మింగడం ఏమిటి? దయచేసి కాస్త వివరిస్తారా?
  మీ రెండవ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  "పిలిచెన్ + అతడిని = పిలిచె నతడిని" అవుతుంది. యడాగమం రాదు.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  మూడవ పాదంలో గణదోషం. "అపరమునియె బ్రహ్మేంద్రుడు" అందామా?
  *
  కమనీయం గారూ,
  బిచ్చగాడు కూర, విస్తరి రెండూ మ్రింగాడా? బాగుంది. చక్కని పూరణ. అభినందనలు.
  *
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ రెండు పూరణ వైవిధ్యం గలిగి అలరిస్తున్నాయి. అభినందనలు.
  మొదటి పూరణలో "ఒనర్చీ" అని వ్యావహారిక పదాన్ని ప్రయోగించారు. "విపణ మలరగా/ విపణ మొనర్పన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 14. శంకరార్యా ! చక్కని సవరణలకు ధన్యవాదములు !

  రిప్లయితొలగించండి
 15. నమస్కారములు.
  అసలే అపురూప మైన విందు కదా , " ఎలా ఉంటుందో అని , అన్న పూర్ణ ని తలచు కున్నాడు. " అనుమానం గా తల్చు కున్నాడు గనుక , [ నమ్మకం లేకుండా ] అమ్మ వారు అనుమానం నివృత్తి చేసింది .అదన్నమాట అసలు సంగతి .

  " వ్యాసు డంతటి వాడు శపించ బోగా , మహాత్ముడు గనుక వడ్డించింది. మరి మానవ మాత్రులకి అంత అదృష్తం ఎక్కడుంది ? "

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చపలాక్షి వేయ కూరను
  చపలయ్యే తినక మడిచి సందున వేసెన్
  ఉపవాసమున్న మేకయె
  విపరీతపు బులుసుకూర,విస్తరి మ్రింగెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మేకతో విస్తరి మ్రింగించిన మీ పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. జపనీసు యాత్రికుడొకడు
  చపాతి విస్తరనుకొనుచు చక్కెర తోడన్
  ఉపుకారపు సాసు పులుమి
  విపరీతపుఁబులుసు, కూర, విస్తరి, మ్రింగెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అపర గణేశుండొకచో
  విపులముగా లడ్లు, వడలు, ఫేణీ, పూరీల్,
  కుపితుండై మోదకములు,
  విపరీతపుఁబులుసు, కూర, విస్తరి, మ్రింగెన్

  రిప్లయితొలగించండి