12, ఆగస్టు 2015, బుధవారం

సమస్యాపూరణ - 1758 (పసిబాలుఁడు పెండ్లియాడి పడసెఁ గుమారున్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
పసిబాలుఁడు పెండ్లియాడి పడసెఁ గుమారున్.

30 కామెంట్‌లు:

 1. కసరక యక్కున చేర్చుము
  పసివానినె నేననుచును పతియన సతియున్
  ముసిముసి గా నవ్వుచనెను
  "పసిబాలుఁడు పెండ్లియాడి పడసెఁ గుమారున్".

  రిప్లయితొలగించండి
 2. దిసమొల చీమిడి ముక్కును
  వసబోసిన పిట్ట తాను వర్ణింపంగన్
  మిసమిసలాడెడి యప్పటి
  పసిబాలుఁడు పెండ్లియాడి పడసెఁ గుమారున్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నసబెట్టకు నాతోనిక
  పసివాడను నీదు యొడిని బానిస నైతిన్
  వెసలను దీర్చగ మురియుచు
  పసిబాలుఁడు పెండ్లి యాడి పడసెఁ గుమారున్

  రిప్లయితొలగించండి

 4. శ్రీగురుభ్యోనమ:

  అసురుల గూల్చిన కృష్ణుని
  వసుధయె తా వలచి సత్యభామామణియై.
  వసుదేవుని యా ముద్దుల
  పసిబాలుఁడు పెండ్లియాడి పడసెఁ గుమారున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  జిగురు సత్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  ******
  శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అసమాన తపోధనుఁడై
  వెసఁ జననీజనకులకిల వేడ్క చెలంగన్
  మిసిముసి నవ్వులుగల తా
  పసి బాలుఁడు పెండ్లి యాడి పడసె కుమారున్.

  రిప్లయితొలగించండి

 7. కం:నిసిలో బుట్టిన బాలుడు
  అసురుల యుసురులు గొనుచును యానందముతో
  రసమును పెంచుచు పెరిగిన
  పసిబాలుడు పెండ్లియాడి పడసె కుమారున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కొసరాజు బాలచంద్రుం
  డసమానుడు చదువులోన, నణకువలోనన్
  వ్యసనములు లేని కడు రూ
  పసి, " బాలుడు " పెండ్లియాడి పడసె కుమారున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ముసిముసి నవ్వుల లలరెను
  పసిబాలుడు ,పెండ్లి యాడి పడసె గుమారు
  న్గొసరాజు వారి తనయుడు
  వసుదేవుని గూ తురైన వాసవి నెలమిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. నసబెట్టు గృహిణిని విడిచి
  వసియించితి నడవులందు పలువత్సరముల్
  వసతిన కంటినిపుడు నా
  పసిబాలుడు పెండ్లియాడి పడసెఁ గుమారున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. బసవయ్యవారి సుతుడు
  వ్యసనమ్ములు లేనిమంచి వైజ్ఞానికుడున్
  కుసుమకు మనసిడె నా రూ
  పసి,బాలుడు పెండ్లియాడి పడసె గుమారున్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. శ్రీ భాగవతుల కృష్ణారావు గారి పూరణ

  పసగల వాక్చాతుర్యత
  రసికత గాంధర్వగాన రమ్యత తోడన్
  మెసలుచు, వసంతుడను రూ
  పసిబాలుఁడు పెండ్లియాడి పడసెఁ గుమారున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కుసుమకు ద్రవించె హృదయము
  వసివాడగ వాసు బ్రదుకు వనిత గతించన్
  వ్యసనములు లేవు, వానికి
  పసిబాలుడు. పెండ్లియాడి పడసెఁ గుమారున్

  రిప్లయితొలగించండి

 15. అసికి వివాహ మొనర్చిరి
  వసిగొని నవవధువున కొక పసి బాలునితో
  అసమాక్షు దయ యువకుడయె
  పసిబాలుడు పెండ్లియాడి పడసె గుమారున్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. నా సహాధ్యాయి, చిరకాల మిత్రుడు బూసారపు నర్సయ్య గారి పూరణ..........

  అసమానుం డభిమన్యుఁడు
  పసిబాలుఁడు; పడసెఁ గుమారున్
  వసుధన్ గల వీరులలోఁ
  బస గల్గిన జో దటంచుఁ బల్కిరి యోధుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. రసికుడు యవ్వన యువకుడు
  మసలెడి తన కోర్కె దీర్చు మగువా యనగన్
  ముసి ముసి నగి సరె యన తా
  పసి బాలుఁడు పెండ్లియాడి పడసెఁ గుమారున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  "బాలుడు అసురుల, ....గొనుచును ఆనందము" అని విసంధిగా వ్రాసారు. "బాలుం| డసురుల యుసురులను గొనుచు నానందముతో" అనండి.
  *******
  గోలి హనుమచఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *******
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  "పువ్వుల నలరెడు...." అనండి.
  ********
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *********
  శైలజ గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  "సుతుడు" అన్నచోట గణదోషం. "పుత్రుడు" అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అసమానుడైన సచిను వ
  యసునన్ దా పెద్ద దైన నంజలి భామ
  న్నిసుమంతయు నెంచక రూ
  పసి, ' బాలుడు ' పెండ్లియాడి పడసెఁ గుమారున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. మిస్సన్న గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  ******
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *******
  బూసారపు నర్సయ్య గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *******
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. నర్సయ్య గారి పూరణలో రెండవపాదంలో "పెండ్లియాడి"టైప్ కాలేదు. మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. రసికుడు,యవ్వనుడౌరూ
  పసిబాలుడు పెండ్లియాడి పడసె కుమారున్|
  నసుగుచు బలికెను;భర్తే
  గుసగుస ముసుగందు ముద్దుగుట్టుగబెట్టన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. మిత్రులు శ్రీ కంది శంకరయ్యగారికి, సుకవి మిత్ర బృందమునకు నమస్సులతో...

  ("సిబాల్" అనెడి యువకుఁడు తాను మెచ్చిన యువతిని వివాహమాడి, కుమారునిం బడసిన వృత్తాంతము)

  హసిత వదనుఁడు, వినయుఁడు, వి
  కసిత హృదబ్జుండు, ప్రణయ కాంక్షిత వర మా
  నసి, వలచిన యువతియె తను
  ప, "సిబాలుఁడు" పెండ్లియాడి, పడసెఁ గుమారున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. పసితనమున రక్కసుల,న
  తి సులువుగ దునిమి,వనితలు దీసిన వెన్నన్
  వెస దొంగిలుచును,పెద్దయి
  పసిబాలుడు పెండ్లియాడి పడసె గుమారున్

  పసియగు సుభద్ర తనయుడు
  వెస జూపెను పద్మమందు,వెల్గెడి బావన్
  కసితో జంపిరతని,నా
  పసిబాలుడు పెండ్లియాడి పడసె గుమారున్

  వెస,వటపత్రము పైనను
  ముసిముసి నవ్వుల వికుంఠ మోహను డెలమిన్
  అసమమగు లక్ష్మినటులను
  పసిబాలుడు పెండ్లియాడి పడసె గుమారున్


  విసయంబు లేమి యెరుగని
  వెస వెఱ్ఱియునగునొకనికి పెండిలి జరిగెన్
  పసికందునందె,నటులా
  పసిబాలుడు పెండ్లియాడి పడసె గుమారున్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ నాలుగు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. నసబెట్టక యెగ కొట్టక
  కసరత్తులు చేసిచేసి కండలు మెండై
  బుసబుసమని యువకుండై
  పసిబాలుఁడు పెండ్లియాడి పడసెఁ గుమారున్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ముసిలోడిని ప్రేమించుచు
  రసికతలో సవతి తల్లి లావణ్యమునన్,
  ముసిముసి నవ్వుల నిడగా
  పసిబాలుఁడు, పెండ్లియాడి పడసెఁ గుమారున్

  రిప్లయితొలగించండి