24, ఆగస్టు 2015, సోమవారం

పద్య రచన - 989

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22 కామెంట్‌లు:

 1. చక్కని చీరెల సొగసులు
  మక్కువ లేదనె మహిళలు మనకు ప్రియంబౌ
  నెక్కడి వారల కైనను
  మిక్కుట మగుయంద మిడును మేలగు దుస్తుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. నీరాజనముల్ మీదగు
  చీరెల సంస్కృతి కటంచు సింగారించన్
  వారలు, బావ్యమ్మేనా
  మీరలు పద్ధతి మరచుట? మెచ్చరు సుమ్మా!

  రిప్లయితొలగించండి

 3. మిడీ ల తో మిస మిసలాడుదురు
  జీన్సుల తో జింగిణమణులగుదురు
  చీర కట్టులో జిగేలు మందురు
  ఔరా ! ఇంతి చామంతి మేలుబంతి !


  శుభోదయం
  జిలేబి
  రిప్లయితొలగించండి
 4. చీరెను గట్టుక నడచిన
  చేరుచు కుచ్చిళ్ళనెత్తు చిరు భంగిమలే
  మీరుచు కనులకు విందగు
  సారీ ! మీ జీన్సునందు సరిగానములే.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సంప్రదాయమైన సరిగంచు చీరలు
  కట్టుకొనుట వలన కళయు హెచ్చు
  దాని జూచి పరులు ధరియించు చున్నారు
  అతివ వేగ దీని నరయు మమ్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వెంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  జిలేబీ గారూ,
  _/\_
  *****
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. భరత దేశపు సం స్కృతి న్భవ్యముగను
  నితర దేశాల వారలే యిష్ట పడుచు
  నుండ మనవార లరయగా నొకరు మించి
  యొకరు ధరియింత్రు వస్త్రముల్నొప్ప నవియ

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రిప్లయిలు
  1. పరదేశీయులు మెచ్చిరి
   భరతావని సంస్కృతి యని భారత యువిదల్
   మరచిరి మనసంస్కృతినే
   పొరుగింటిన పుల్లకూర భూరిగ రుచియౌ

   తొలగించండి
 9. పొరుగు దేశము నందలి పోరులంత
  చీర కట్టుతోడుత కడు చెంగలించ
  కోక కట్టుట యే మాకు కుదర దనుచు
  పొరుగు దుస్తుల మనవారు మురియుచుండ్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. భారత నారీమణులే
  చీరలను మరచి ముదముగ జీన్సులు వేయన్
  ఫారిన్ వనితలు మెచ్చుచు
  శారీ లనుదాల్చు చుండె సంతోషముగన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  రెండవపాదంలో గణదోషం. ‘భరతావని సంస్కృతి యని భారత యువిదల్’ అందామా? ‘యువత+ఏ’ అన్నప్పుడు యడాగమం వస్తుంది.
  *****
  శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘పోరులంత’ అన్నదాన్ని ‘ముదితలంత’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. రోసి నవీన వస్త్రముల, రోసి శరీరము దాచలేనివై
  మాసిన రీతి దోచు గతిమాలిన జీన్స్ ను, మాని, చీరలో
  భాసిలగా విదేశముల భామలు! దేహమునంటి సొంపులన్
  వాసిగ చూపు దుస్తులను ఫ్యాషను పేరిట భారతావనిన్
  జూసిరె! వస్త్రధారణము చొక్కముగా మన శీలసంపదన్
  రాసిగ జేసి చూపునని రమ్యముగా వచియింత్రు పెద్దలున్
  మూసిన గుప్పెటన్ తెరువ బోసి యగున్ నశియించు మన్ననల్?

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మిస్సన్న గారూ,
  మీ ఉత్పలమాలిక బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పరదేశ సంస్కృతి వరమని భావించ?
  -------మనదేశ భావాలు మరుగుబడును.
  చీరలుగట్టగ సింగార మనియెంచి
  ------పరదేశవాసుల పట్టుగలిగె
  అందచందాలందు ననువైన చీరలు
  -------మందగమనమందు పొందికగును
  అర్ధ నగ్నతలందు ఆంగ్లేయ దుస్తులు
  ------ఆకర్షణీయమా?ఆంధ్రులార?
  కొంగు బంగారమే |ప్రేమ పొంగిరాగ
  రవికరతనాల సీమయౌ కవితకెపుడు
  పద్యరచనందు కవులకు పట్టు|చీర
  కోరనివనిత బంగారు గోర ఫలమ?

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ సీసపద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. పొరుగుదేశాలపడతులుబొట్టువిరులు
  చీరలుధరించిసంస్కృతిన్ గౌరవించ
  భారతీయవనితలవి భారమనుచు
  విడిచిపెట్టిరిమనదేశవిలువమరచి

  రిప్లయితొలగించండి
 18. హంగులన్ని జేరెనాకాశ వీధిన
  మచ్చుకైన లేదు మహిళ నేడు
  దప్పి పోయె మహిళ ధ్వాంతము నందున
  వేడు కొనెద మిమ్ము వెదికి తెమ్ము !!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. భళిరే భారత సాంప్రదాయములకున్ పాశ్చాత్యులే మెచ్చియున్
  కళలున్ సంస్కృతి బాగు బాగు ననుచున్ కంఠంబు నన్ తాళియున్
  వలువల్ గట్టిరి పట్టుచీర రవికల్ వయ్యారమొల్కంగ, నా
  తళుకుల్ జూడగ వచ్చినారు సురలున్ తండోపతండంబుగాన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. వేలకు వేలుపెట్టి, కొని వేసిరి రంధ్రపు జీన్సుపాంటులన్!
  కాలికి యెత్తు చెప్పులును కన్పడు చంకల చిన్ని షర్టులున్ !
  నీలపు కళ్ళజోడులును నివ్వెర పర్చెడి సోయగమ్ములున్!
  యేలనొ భారతీయులయి యింతటి ధూర్తపు వేషధారణల్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కోకకట్టినారు-కోమలకన్యలు
  పడమటింటివారు-పైట వేసె
  భారతీయనారి-పాశ్చాత్యతనుకోరె
  తారుమారుగాదె-తీరుమారి

  రిప్లయితొలగించండి