22, ఆగస్టు 2015, శనివారం

పద్య రచన - 987

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17 కామెంట్‌లు:

 1. ఎండకు యెండుచు కుమ్మరి
  మొండిగ యా మట్టి మలచి ముచ్ఛటగా తా
  కుండలచేయుచునుండెను
  నిండదు కడుపైన తనకు నిత్యము పస్తే

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కండలు కరిగెను తుదకిటు
  దండిగ కుండలను జేసి దప్పిక యనకన్
  కొండలు తవ్విన మట్టిని
  పిండిన దొరకనిది పైస పేదల బ్రతుకున్
  ------------------------------------------
  కుమ్మరి భీముడు మట్టిని
  నెమ్మిని చేయంగ పాత్ర వేంకట పతికై
  కమ్మని పెరుగ న్నమ్మును
  నిమ్ముగ నైవేద్య మిడగ నిలవేలు పటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది అభినందనలు.
  ‘ఎండకు నెండుచు... మొండిగ నా మట్టి...’ అనండి.
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ రెండు పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  రెండవపద్యం, రెండవపాదంలో యతి తప్పింది. ‘నెమ్మిని జేయంగ పాత్ర నీలాంగునకున్’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మాత్రను సంపాదించగ
  పాత్రల చొట్టలనుదీసి బాగుగ జేయన్
  రాత్రంతయు నిదుర మరచి
  నాత్రముగా జేయుచుండె నాముదుసలియే!!!


  మాత్ర = ధనము

  రిప్లయితొలగించండి
 6. చొట్టల పాత్రలఁ బట్టుకు
  దట్టించుచు బాగు జేయు దశమీస్తునికిన్
  కొట్టమె నివాస మయ్యెను
  పొట్టైనను నిండు రోజు పుట్టునొ లేదో?

  రిప్లయితొలగించండి
 7. శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పొట్ట కూటి కొరకు పొద్దస్తమానమ్ము
  వృద్ధుడైన నేమి వృత్తి యందు
  అలసి పోక తాత ఆరాటపడుచుండె
  మహిన యతడె గొప్ప మార్గదర్శి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పొట్ట కూటి కొరకు పొద్దస్తమానమ్ము
  వృద్ధుడైన నేమి వృత్తి యందు
  అలసి పోక తాత ఆరాటపడుచుండె
  మహిన యతడె గొప్ప మార్గదర్శి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కుండలుకండబెంచుటకు,కూడును,గుడ్డనునుంచునన్నతా
  మెండగుఎండలుండిననుమేటిగ వాటినిజేయనెంచినా
  అండగ రానివై ధరలు నాశలునార్పగ ఇంటివారికిన్
  తిండికి కష్టమాయెగద|దీనత కుమ్మరి వృత్తికబ్బెగా|

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘మహిని నతడె’ అనండి.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ వృత్తరచనాభ్యాసానికి ‘పద్యరచన’ శీర్షిక ఉపయోగపడుతున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది. మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఓర్పుతోడ కరము నేర్పుతో కుండల
  నద్భుతముగఁ జేసి యమ్ముచుంద్రు
  మట్టి కుండలోని మంచినీ రెప్పుడు
  తియ్యగుండునందు రయ్యలెపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ముదిమి మీద బడ్డ ముదుసలి యౌతాత
  సొట్ట గిన్నెలెల్ల చూసిచూసి
  వంకరలను తీసి బాగు చేయుచు నుండె
  పొట్టకూటి కొరకు పుడమి యందు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  కాని అవి కుండలు... మీరు గిన్నెలు అన్నారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. "సొట్ట కుండ లన్ని చూసిచూసి"
  అంటె సరిపోతుందా అన్నయ్యగారూ.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఉమాదేవి గారూ,
  చక్కగా సరిపోతుంది. సంతోషం!

  రిప్లయితొలగించండి