15, ఆగస్టు 2015, శనివారం

ఆహ్వానం!


1 కామెంట్‌:

 1. రాజ రాజ నరేంద్రుని రాజ్య వైభ
  వమును గూ రిచి రచియించు ప్రముఖ పుస్త
  కమును నావిష్కరణ మును ముమ్మరముగ
  జేయు కారణం బునదఱి శిరము వంచి
  వంద నంబులు సేతును వారి కిపుడు

  రిప్లయితొలగించండి