27, ఆగస్టు 2015, గురువారం

పద్య రచన - 992

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

15 కామెంట్‌లు:

 1. యమహ వాహనమెందుకు "యాక్కు"! వద్దు
  యముని వాహనమే చాలు యమగనుండు
  నడుగువేయును తైలమ్ము నడుగకుండ
  గడ్డిమేయుచు మోయు మార్గమున నన్ను.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం చమత్కారభరితమై అలరించింది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి

 3. శ్రీగురుభ్యోనమ:

  యమ! హాయనుకొని యెక్కితి
  గమనమ్మున వేగమేమి కనబడదయ్యా!
  తమరెట్లు సాగుచుందురొ
  క్రమము నీ దున్నపోతు కదలనిదగుచో.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. బండి మీద యైన బఱ్ఱె మీదైనను
  అర్థి తోడ బాలు డాడు చుండు
  ఆకలనక దాహమనక దిరుగు చుండ
  ముదము నందు కాదె మురిసి తల్లి.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. బాలు డొక్కడు కూర్చుండి బర్రె పైన
  పోవు చుండెను జూడుము భువన తలము
  చుట్టి వచ్చు నే మో మఱి చూడ వలయు
  నతని పయనము సాగునో నెంత వరకు ?

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘మీదనైన’ అనండి.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. గేదెపై పయనమ్మును మోదమలర
  చేయుచుండెను పల్లెలో చిన్నవాడు
  చిఱుతప్రాయపు చేష్టలు మెరిసె మదిని
  వెడలి మనసుమా యూరికి వేగముగను

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. బండి మీద యైన బఱ్ఱె మీదైనను
  అర్థి తోడ బాలు డాడు చుండు
  ఆకలనక దాహమనక దిరుగు చుండ
  ముదము నందు కాదె మురిసి తల్లి.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పాలనిచ్చెడు గేదెయె బాలకునకు
  పంచకళ్యాణి కాబోలు, పరవశమున
  స్వారి జేయుచు తిరిగెడు భరతసుతుడు
  భావి భారతి నేలెడు బాల రాజు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. దూడదుగ్దము ద్రాగిన వాడునెక్క
  ఈర్ష్య లేనట్టిదై నిల్చె ఎనుముజూడ|
  ఎనుము పాలివ్వ మరువకనెంచినోడు
  పచ్చిగడ్డినిమేపగ బాలుడెంచె.
  2.ఎనుమునెక్కినోడు ఎనలేని కీర్తిచే
  -----ఈలపాటబాడి నెదుగలేద [నాటకానరఘురామయ్య]
  గొడ్డుమేపినవాడు పడ్డ కష్టము మాన్పె
  -----రాజకుమారుని రక్ష కొరకు [సినిమాయందురాజకుమార్]
  పచ్చిగడ్డినిమేప ?నచ్చినపాలిచ్చి
  ----పెరుగు,మజ్జిగ,నేతిచే పెరుగజేయు
  జంతు జాలమునందు వింత పోకడలుండు
  -----చేసిన మేలును జెప్పబోక
  సాక సద్గుణ వంతులు|సాకుకొరకు
  ఎనుము పాలిచ్చి వారిని నెదుగజేయు
  వీపుపైనున్న బాలుడే కాపుగాన?
  సంతసంబును బంచి ప్రశాంత బరచు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పిల్లల యల్లరి చేష్టలు
  పల్లెలలో గాంచి నంత బహు రమ్య మగు
  న్నుల్లము రంజిలు రీతిగ
  గొల్లలు పశువుల సవారి కోరు కొనంగా

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తెలతెల వారక మునుపే
  పిలవాడా గేదె మేపు వేడుక నీదా?
  తెలవారును జీవితమదె
  పలకయు బలపములఁ బట్టి బడికేగుమయా!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వెంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి