31, ఆగస్టు 2015, సోమవారం

సమస్యాపూరణ - 1775 (ఒకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
ఒకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్.
(ఒకానొక అవధానంలో గరికిపాటివారు పూరించిన సమస్య)

46 కామెంట్‌లు:

 1. నికరము ప్రకృతి యందము
  వికటించగ భ్రమణ మందు పెను జీకటియౌ
  నొక కక్షను జేరి నిలువగ
  ఒకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్

  రిప్లయితొలగించండి

 2. సుకుమారి చ౦ద్రముఖిలో
  నొకచో సూర్యుండు జంద్రు డొప్పిరి జ౦టన్
  భ్రుకుటిని తిలకము రవిగా
  ప్రకటిత మయె చంద్రుడింక వదనమునండున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  మొదటి, మూడవ పాదాలలో గణదోషం. ౧) నికరమ్ము ప్రకృతి యందము, ౨) ...నొక కక్షఁ జేరి నిలువగ... అనండి.
  *****
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వికటించగ వైరాగ్యము,
  ప్రకటించిన విశ్వరూపుఁ బ్రార్థుడుఁ గనియెన్
  వికసించు పద్మ నయనము
  లొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘విశాల కనుగవ’ అనడం దుష్టసమాసం. ‘విభా| ప్రకట నయన ద్వయముతో’ అందమా?
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గురువు గారికి ,మిత్రులకు అభివందనములతో ;

  పకపక నవ్వుచు మోహిని
  సుకరముగా సుధను బంచఁ జొక్కుచుఁ ద్రిదశుల్
  సుఖముగ మెసగెడు వేళ
  న్నొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నికరముగా జగమున్ కడు
  సుకరముగానేలు స్వామి సొగసగు కన్నుల్
  ప్రకటమ్మయ్యెన్, పలికితి
  నొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. భూసారపు నర్సయ్య గారి పూరణ....

  ప్రకటించె విశ్వరూపము
  సకలము దనయందుఁ దోఁచఁ జక్రధరుండే
  యకటా నయనద్వయముగ
  నొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  భూసారపు నర్సయ్య గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. లోకంబులు లోకేశులు
  యేకాలమునొదలక నుతియించెదరోనా
  సకలార్ధసాక్షి చక్షువు
  లొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  (హిమవంతుఁడు శివపార్వతుల కళ్యాణమునకు దేవతల నాహ్వానింపఁగ సూర్యచంద్రులును వచ్చిన వైనము)

  సకలాత్ముని హరునిఁ దన పు
  త్రిక గిరిజకు నిచ్చి పెండిలిం దగఁ జేయన్
  సక లానిమిషులఁ బిలువఁగ
  నొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. నా రెండవ పూరణము:

  (శివుఁడు త్రిపురాసుర సంహారముం జేయుటకుఁ బూనుకొనఁగా భూమి రథముగాను, సూర్యచంద్రులు రథచక్రములుగాను, వేదము లశ్వములుగాను, బ్రహ్మ సారథిగాను, నొప్పిన సందర్భము)

  ప్రకట త్రిపురాసుర హిం
  సకునకు సారథిగ విధియు, స్యందనమౌ భూ
  మికిఁ జక్రద్వయముగఁ దా
  మొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. రిప్లయిలు
  1. సకలార్థంబుల నొసగెడు
   వికచాబ్జానని భవాని విశ్వవినుత నా
   సిక సంపంగి నయనముల్
   నొకచో సూర్యుడును జంద్రుడొప్పిరి జంటన్

   తొలగించండి
 14. నా మూఁడవ పూరణము:

  (దేవదానవ యుద్ధమందు రాక్షసులు దేవతల నోడించి యమరావతిని స్వాధీనము జేసికొనఁగ సూర్యచంద్రులతోఁ బాటుగ దేవతలందఱును విష్ణువును శరణు కోరి పలికిన సందర్భము)

  వికలాత్ములైన సురలా
  యకలంకుని హరినిఁ జేరి యసురుల కృతమున్
  సకల మెఱిఁగించుచుండఁగ
  నొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సకలురుచూచుచు నుండగ
  ఒకచో సూర్యుడును జంద్రుడొప్పిరి జంటన్
  సుకుమారుడు గణ నాథుడు
  తకతకనాట్యంబు జేయు తరుణమునందే|

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వల్లూరు మురళి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘లోకేశులు+ఏకాలము’ అన్నప్పుడు యడాగం రాదు. ‘వదలక’ను ‘ఒదలక’ అన్నారు. నా సవరణ.... ‘లోకేశ్వరు| లేకాలము వదలక...’
  *****
  గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ మూడు పూరణలు వైవిధ్యంగా ఉండి అలరించాయి. అభినందనలు.
  ఒక సందేహం...‘హిమవంతుడు శివునకు తన కూతురు నిచ్చాడా? శివుణ్ణి తన కూతురుకు ఇచ్చాడా?’
  *****
  వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘సకలార్థ సిరులు’ దుష్ట సమాసం. ‘సకలార్థంబుల నొసగెడు’ అనండి. ‘వికచాబ్జానన’ సరైన రూపం. ‘నయనముల్+ఒకచో= నయనము లొకచో’ అవుతుంది. ‘నా|సిక సంపంగి కనులఁ గన| నొకచో...’ అనండి.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘సకల జనులు గనుచుండగ| నొకచో...’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. నా నాలుగవ పూరణము:

  (ఒకానొకప్పుడు మహిష సంహారమునకై సురనారీ తేజము దేవిగా మారఁగా, సూర్యచంద్రు లామె నేత్రద్వయముగఁ బ్రకాశించిన సందర్భము)

  సకల సుర వధూ తేజ
  స్సకలాసుర హంత్రి దేవి చక్షుద్వితయ
  ప్రకటీకృత దీప్తులుగా
  నొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ధన్యవాదములు శంకరయ్యగారూ!

  మీ సందేహము సరియైనదే. హిమవంతుఁడు శివునకుం బార్వతి నిచ్చి పెండ్లి సేసినాఁడు. నేను పార్వతికి శివుని నిచ్చి పెండ్లి సేసెనని వ్రాసితిని. దీనిని సవరించుచుంటిని.

  సకలేశుఁడు హరునకుఁ బు
  త్రిక గిరిజను నిచ్చి పెండిలిం దగఁ జేయన్
  సక లానిమిషులఁ బిలువఁగ
  నొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. శ్రీగురుభ్యోనమ:

  సకల జగమ్ములు తనలో
  వికసింపగ జేసి జూపి విశ్వంభరుడే
  ప్రకటించెను నయనములని
  ఒకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ నాల్గవ పూరణ, సవరించిన మొదటి పూరణ బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి


 22. వికచాంభో రుహ లోచని
  భ్రుకుటుని నేదిలక మిడగ బోలెను రవియు
  న్వికసితమౌ చంద్రుండును
  నొ కచో సూర్యుడును జంద్రు డొ ప్పిరి జంటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  'భృకుటిని' అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఒక కంట రౌద్ర రస మిం
  కొకటన్ శృంగార రసము నువిద రణమునన్
  బ్రకటించె నరిని హరిఁ గని
  యొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁడొప్పిరి జంటన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. సకలంబును హరిలోగని
  ముకుళించె నరుడు కరములు ముగ్ధుండగుచున్
  ప్రకటముగా కన్నులలో
  నొకచో సూర్యుడు ను జంద్రుడొప్పిరి జంటన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు, సుబ్బారావు గారి పద్యంలో రెండవ పాదంలో భ్రుకుటి శబ్దమే సాధువు, దాన్ని భృకుటిగా మారిస్తే యతి భంగమవుతుంది కదా, కనుక దానినలాగే ఉండనిద్దాం.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. సుకవి మిత్రులు డా. విష్ణు నందన్ గారూ! మీ పూరణము సత్యభామాదేవి వీరశృంగారముల వర్ణనతో నలరారుచున్నది.

  నాకు మీ పూరణముం జూడఁగనే..."హరిఁ జూచుం బరుఁ జూచు...." ననెడి పద్యము స్ఫురణమునకు వచ్చినది.

  అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. సకలము నెఱిగిన శ్రీహరి
  పకపక నవ్వుచు నమృతముఁసొగసగు రూపున్
  చకచక పంచగ ,గాంచుచు
  నొకచో సూర్యుడును జంద్రుడొప్పిరి జంటన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. 2.ఒక కంటను వేడి వెలుగు
  నొక కంట చలువఁనకల్క నొసగెడి శౌరిన్
  నికటమున నరుడు జూడగ
  నొకచో సూర్యుడును జంద్రు డొప్పిరి జంటన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. శ్రీ భాగవతుల కృష్ణారావు గారి పూరణ

  ఒక పతి జన్మదినమునకు
  ప్రకటించిన సెల్లుగాక పసిడి గొలుసు కా
  నుకగానిడ సతిముఖమున
  ఒకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. శ్రీ భాగవతుల కృష్ణారావు గారి పూరణ

  ఒక పతి జన్మదినమునకు
  ప్రకటించిన సెల్లుగాక పసిడి గొలుసు కా
  నుకగానిడ సతిముఖమున
  ఒకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. చకచక గీసెను బొమ్మల
  నొకనొక గ్రహణమ్ము జూప నొక "ఎగ్జాం " లో
  సుకుమారి కాగితమ్మున
  నొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. డా. విష్ణునందన్ గారూ,
  అద్భుతమైన పూరణ నందించారు. అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.
  సుబ్బాగారు పూరణలో ‘భ్రుకుటుని’ అన్నారు. నా దృష్టి అంతా ‘టు’ మీద ఉండి దానిని ‘భృకుటిని’ అని చెప్పాలని భ్రు, భృ లలో ఏది టైపు చేస్తున్నానో గమనించలేదు. నా పొరపాటును తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు.
  *****
  వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  ‘నయనముల్+ఒకచో= నయనము లొకచో’ అవుతుందని, యడాగమం రాదని చెప్పాను. మీరు మళ్ళీ అదే పొరపాటు చేసారు.
  *****
  డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘చలువఁనకల్క"...?
  *****
  భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ వైవిధ్యంగా ఉంది. బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. వికలంబయ్యెను సైన్యము
  బకవైరియును విజయుండు బవరము నందున్
  చకచక కదలన్ కనుగొన
  నొకచో సూర్యుఁ డును చంద్రుడొప్పిరి జంటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 37. లోకంబులు లోకేశ్వరు
  లేకాలము వదలక నుతియించెదరోనా
  సకలార్ధసాక్షి చక్షువు
  లొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 38. లోకంబులు లోకేశ్వరు
  లేకాలము వదలక నుతియించెదరోనా
  సకలార్ధసాక్షి చక్షువు
  లొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్

  రిప్లయితొలగించండి

 39. సతి యనసూయ చారుతమ సద్గుణ రాశి విశేష సాధుశీ
  లి ,తపసి యాత్రిమూ ర్తులను లీలగ బాలుర జేసె జె చ్చెర
  న్బతి పదసేవ తత్పరత బ్రాణ సమున్శి రమందు నక్కటా
  హితము గనంగ బ్రాణ విభు నింతియె పంపెను వేశ్య చెంతకున్

  (ఈ పై పద్యము మాతమ్ముడు ,రాయపూర్ నివాసి వ్రాసిన ది . మన బ్లాగు
  చూసి కుతుకముతో వ్రా సినది . . మిత్రులు తమ స్పందన తెలియ
  జేయగో ర్తా ను , )

  రిప్లయితొలగించండి
 40. నికటమ్మిషాని జేరుచు
  పకపక నవ్వుచు గబగబ వ్రాయగ పలకన్
  చకచక నవగ్రహంబుల
  నొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్

  ఇషాని = మా మనుమరాలు
  (భానువారము ప్రక్కనే సోమవారము కదా!)

  రిప్లయితొలగించండి


 41. సకరుణుడు పెనిమిటి యుదయ
  ము కటంకటుడగును రేయి ముద్దుగులుకునే
  సకియ! వినవే జిలేబీ
  యొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 42. అకటా! సూర్యుని కప్పగ
  నికటముగా చంద్రుడరిగె నిర్మోకమునన్
  సకియా! సూర్యుని గ్రహణము
  నొకచో సూర్యుఁడును జంద్రుఁ డొప్పిరి జంటన్

  నిర్మోకము = ఆకాశము

  రిప్లయితొలగించండి