27, ఆగస్టు 2015, గురువారం

ఆహ్వానం!

 తెలుఁగు సాహిత్య కళా పీఠం
అధ్వర్యంలో
తెలుగు భాషా దినోత్సవము

ఆర్యులారా!
తే.29-8-2015 నాడు తెలుగు భాషా దినోత్సవము సందర్భముగా 
సహస్ర పద్య కంఠీరవ బిరుదాంకితులైన 
శ్రీ చిక్కా రామదాసు 
ఆధ్వర్యవములో నిర్వహింపఁబడుచున్న 
తెలుగు సాహిత్య కళా పీఠము
సాయంత్రం 5 గంటలకు 
హైదరాబాదు,  చిక్కడపల్లిలోని త్యాగరాయ గానసభలో 
తెలుగు కవి సమ్మేళనము
నిర్వహించుచున్నది.

తెలుగు సాహిత్యాభిలాషులందరూ ఆహ్వానితులే.


1 కామెంట్‌: