9, జూన్ 2011, గురువారం

సమస్యా పూరణం -358 (వల్లకాడులో)

కవి మిత్రులారా,
ఈ రోజు పూరించ వలసిన సమస్య ఇది ........
వల్లకాడులో వివాహ మయ్యె.

12 కామెంట్‌లు:

 1. నిఖిల జగము శివుని నెలవట, లోకపు
  వల్లకాడులో వివాహమయ్యె
  జనుల కిచట, నీశుఁ జల్లని కరుణయు
  నెల్ల కాలమందు నిలిచియుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. 'కాడు' గ్రామ మందు కవిత,కృష్ణ ల ప్రేమ
  పెళ్లి కడ్డు పడిరి పెద్ద లంత
  స్నేహి తులును పూని చేసిన చర్యల
  వల్ల; 'కాడులో' వివాహ మయ్యె !

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !

  అయ్యా ! వివాహ వేదికలు యిప్పటి కుర్రాళ్ళ యిష్టం !
  కాదనడానికి మనమెవరం ? అంటే మాత్రం వింటారా ?

  01)
  ______________________________

  నీటిలోన నొకడు - నింగినం దొకండు
  గాలిలోన మరియు - కారులోన !
  కోరి చేసి కొనిన - కొత్త దంపతులకు
  వల్ల కాడు లో , వి - వాహ మయ్యె !
  ______________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మందాకిని గారూ,
  లోకపు వల్లకాడులో పెండ్లి చేసిన మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  చక్కని విరుపుతో మంచి పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.

  వసంత కిశోర్ గారూ,
  వింత పెళ్ళిళ్ళ విశేషాలతో మంచి పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రిగురువారం, జూన్ 09, 2011 4:04:00 PM

  సత్య ధర్మ వ్రతుడు సత్య హరిశ్చంద్రు
  డెచటి కేగె ధర్మ రుచుల దెల్ప,
  శివుని విల్లు విరువ శ్రీరాము సీతకు,
  వల్లకాడులో, వివాహమయ్యె.


  రుచుల = కాంతివంతము, ప్రకాశము,

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కాటికాపరి తన కన్యక పెండ్లిని
  నిజగృహమున సేయ నిశ్చయించి
  వరుని వెదకి తేవ పదుగురు మెచ్చగ
  వల్లకాడులో వివాహ మయ్యె

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వద్దు పెళ్లివద్దు వల్లకాడునవద్దు
  తగిన చోటు గాదు తమకు ననిన,
  గౌరి శంకరుండు గలచోటదేనన
  వల్లకాడులో వివాహ మయ్యె

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  క్రమాలంకార పద్ధతిలో మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.
  "ధర్మవ్రతుడు" అన్నప్పుడు "ర్మ" గురువవుతుంది. "ధర్మరతుడు" అంటే సరి.

  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  కాటికాపరి కూతురి పెళ్ళి ఘనంగా జరిపించారు. ఉత్తమమైన పూరణ మీది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మంద పీతాంబర్ గారూ,
  వద్దు వద్దంటూనే వల్లకాడులో పెళ్ళి జరిపించారు. బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రిగురువారం, జూన్ 09, 2011 9:11:00 PM

  ధన్యవాదములు గురువర్యా.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పల్ల కీలు వద్దు పదిమంది వలదంద్రు
  వల్ల భుండు వచ్చు పెళ్లి కేమొ
  కొల్ల పెట్టు వాడు అల్లరి చేయగ
  వల్ల కాడులొ వివాహ మయ్యే !

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శ్రీపతి శాస్త్రిఆదివారం, జూన్ 12, 2011 3:18:00 PM

  శ్రమపడు కార్మికుడొక్కడు
  తమ బిడ్డల బాగు కోరి తాపములోర్చెన్
  క్రమముగ బరువులు మోయగ
  చెమటలు గారినవి మేని శీతలరాత్రిన్.

  రిప్లయితొలగించండి