18, జూన్ 2011, శనివారం

సమస్యా పూరణం -367 (చింతామణి కంటె మంచి)

కవి మిత్రులారా,
ఈ రోజు పూరించ వలసిన సమస్య ఇది ........
చింతామణి కంటె మంచి చెలువలు గలరే!
ఈ సమస్యను సూచించిన చంద్రశేఖర్ గారికి ధన్యవాదాలు.

27 కామెంట్‌లు:

 1. ఎంతైనా భార్య గదా
  యింతైన గ్రహించ లేదె యేలా మణిపై
  పంతమ్ము ? వీడు, వినదని
  చింతా? మణి కంటె మంచి చెలువలు గలరే!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. శ్రీగురుభ్యోనమ: -- శ్రీపతిశాస్త్రి
  ఎన్ని సంబంధాలు చూచినా పెళ్లి కుదరని తన కుమారునితో ఒక తండ్రి బంధువుల అమ్మాయిని గురించి చెపుతు.
  చింతాక్రాంతుడు కాకుర
  యింతగ. మణి యన్న యొక్క మన అమ్మాయె
  చెంతన యుండగ ఎందుకు
  చింతా? మణి కన్న మంచి చెలువలు గలరే

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చింతా క్రాంతము గాకుము
  ఎంతో సాయమ్ము జేతురీ కష్టములో
  వంతులు వేసుక;శ్రీమణి,
  చింతామణి కన్న మంచి చెలువలు గలరే ?

  రిప్లయితొలగించండి
 4. శ్రీగురుభ్యోనమ: --- శ్రీపతిశాస్త్రి
  కవి మిత్రులు మన్నించ ప్రార్థన.నా పూరణ 2 వ పాదంలో యతి గతి తప్పినది. సవరణ గ్రహించగలరు.
  చింతాక్రాంతుడు కాకుర
  ఇంతగ మణియనబడు మన ఈ అమ్మాయె
  చెంతన యుండగ ఎందుకు
  చింతా, మణికన్న మంచి చెలువలు గలరే

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సుంతయు సంసారమునన్
  చింతలుఁ జేయని పురుషులఁ జేరుచు నటనల్
  వింతగఁ జూపగఁ, వారికి
  చింతామణి కంటె మంచి చెలువలు గలరే!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఇంతేలే మగ వారల
  వింతగు మాటలు! కుటుంబ వెతలన్ గనునా,
  సుంతైనా ! మగవారికి
  చింతామణి కంటె మంచి చెలువలు గలరే!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. గురువు గారికి నమస్కారములతో,
  సవరణలకు ధన్యవాదములు
  క : చింతలధికమై దిరుగగ
  చింతా మణి కంటె మంచి చెలువలు గలరే ?
  చింతలు ధీర్చ నని దెలుప
  చింతామణి ఇంటికెడలె నింతి నొదలి తాన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 8. *ee ammaye* *ye* deerghamga grahinchagaluru--sreepathisastry

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సంతానమునెడఁదనకున్
  చింతలు లేనియధముండు, చిరుపంతముతో
  కుంతలఁ విడచిన పాపికి
  చింతామణి కంటె మంచి చెలువలు గలరే!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. భవాని శంకరం తో సుబ్బి శెట్టి పలుకు మాటలు:

  భ్రాంతిన్ బోతిమి యకటా!!
  అంతా దోచుకొనె, మిగిలె నట్ల పెనములే
  కొంతైననిచ్చె నేడిక
  చింతామణి కంటె మంచి చెలువలు గలరే!

  (వేశ్యా సంపర్కము వలన కలుగు నష్టాలను ప్రచారము చేస్తే కొంత ధనము ఇస్తానని చింతామని అంటుంది)

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మిస్సన్న గారూ,
  ఎందుకు చింత? చింతాకంత వంక లేని పూరణ మీది. అభినందనలు.

  శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  ‘మణి’ అనే అమ్మాయి విషయంగా మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  యతి సవరించాక చక్కగా ఉంది.

  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  సాయం చేసే చెలువల పూరణ అదిరింది. అభినందనలు.

  మందాకిని గారూ,
  మీ రెండు పద్యాలూ బాగున్నాయి. అభినందనలు.

  వరప్రసాద్ గారూ,
  బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  చివరి పాదంలో కొన్ని లోపాలున్నాయి. నా సవరణ.
  "చింతామణి యింటి కేగె శ్రీమతి నొగ్గెన్"

  మందాకిని గారూ,
  మీ మూడవ పూరణ ఉత్తమంగా ఉంది. అభినందనలు.
  ‘కుంతల’ అన్నచోట కాంతను అనండి.

  జిగురు సత్యనారాయణ గారూ,
  చివరికి మీరు పట్టుకున్నారు అసలైన ‘చింతామణి’ని. పూరణ ఉత్తమంగా ఉంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. గురువుగారూ, ధన్యవాదాలు.
  కాంతను అంటే ప్రాసపూర్వాక్షర నియమభంగం అవుతుందేమో, ఇంతిని అంటే ఎలా ఉంటుంది?

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మందాకిని గారూ,
  సంతోషంగా అనవచ్చు. కాకుంటే ‘చిరుపంతముతో/ నింతిని’ అనాలి.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. సంతానమునెడఁదనకున్
  చింతలు లేనియధముండు, చిరుపంతముతో
  నింతినిఁ విడచిన పాపికి
  చింతామణి కంటె మంచి చెలువలు గలరే!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఎంతగ సంపదనున్న,శ
  మంతకమణి బోలునొక్కమణియేదైనన్
  చెంతన గలిగిన, తొలగదె
  చింతా! మణికంటెమంచ చెలువలుగలరే!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కవిమిత్రులు ఊహించని రీతిలో మంచి భావనలతో పూరించారు. మందాకినిగారు వీలైన విధంగా మగవారిని సున్నితంగా దుయ్యబట్టారు. జిగురువారు సమస్య సూచించిన వారి ఆంతర్యం పసిగట్టి అసలైన చింతామణిని తెరకెక్కించారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు.

  వంతులుగా దోచెనుబో
  సుంతయు దయలేకవారి సొమ్ములుఁ, తుదకు
  న్వింతగ కృష్ణార్పణమౌ
  చింతామణి కంటె మంచి చెలువలు గలరే!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఎంతైనా వలచితివని
  సుం తైనను మదన పడక పంతము వీడిన్ !
  కాంతా కనకమ్ముల కాదని
  చితామణి కంటె మంచి చెలువలు గలరే !

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మంద పీతాంబర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  చంద్రశేఖర్ గారూ,
  చక్కగా ఉంది మీ పూరణ. అభినందనలు.

  రాజేశ్వరి నేదునూరి గారూ,
  మంచి ప్రయత్నం చేసారు. అభినందనలు.
  రెండవపాదంలో యతి, మూడవ పాదంలో గణం తప్పాయి. నా సవరణ ...
  ‘ఎంతో వలచితి నని ర
  వ్వంతైనను మదనపడక పంతము విడి తా
  కాంతా కనకమ్ము లుడిగి ....

  రిప్లయితొలగించండి
 19. దన్యవాదాలు, మాస్టారూ. ఏమిటి, ఈ సమయంలో (2:42 ఉదయం) మీరు కూడా కంప్యూటర్ వాడుతున్నారు? హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకోండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ధన్య వాదములు గురువు గారూ ! ఓర్పు తో సవరణ చేసి నందుకు

  రిప్లయితొలగించండి
 21. చంద్రశేఖర్ గారూ,
  ధన్యవాదాలు.

  మందాకిని గారూ,
  "కాంతను అంటే ప్రాసపూర్వాక్షర నియమభంగం అవుతుందేమో" అన్నారు. నాకు అర్థం కాలేదు. మీ సందేహాన్ని కాస్త వివరంగా చెప్పండి.
  అక్కడ అనుస్వారంతో కూడిన తకారం (ంత)ప్రాసాక్షరం. దాని ముందు హ్రస్వ, దీర్ఘాక్షరాలలో ఏది ఉన్నా అనుస్వారం వల్ల గురువే అవుతుంది. కాంత, కొంత, చెంత, తంతు, దంతి, దాంతుడు, పొంత, ప్రాంత,భ్రాంతి, ముంత, వంత, వాంతి, సంతు, శాంతి ఇలా ఏదైనా ఉండవచ్చు. ప్రాసాక్షరం ‘ద్య’ ఉందనుకోండి. దానికి ముందు ఏ అక్షరమున్నా సంయుక్తాక్షర పూర్వమై గురువు అవుతుంది. ఆద్యము, ఉద్యమము, ఖాద్యము, గద్యము, చోద్యము, పద్యము, వాద్యము .. ఇలా ఉండవచ్చు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. గురువు గారు,
  మీరే సందేహాన్ని తీర్చేశారుగా!
  మరేంలేదు. కాంత, ఇంతులలో కాం, ఇం రెండూ గురువే అయినప్పటికీ పద్యం పాడుతున్నపుడు వచ్చే భేదం లెక్కలోకి రాదా మరి?

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మందాకిని గారూ,
  అ భేదం (నా దృష్టిలో అక్కడ భేదం లేదు) "లెక్కలోకి రాదండి".

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కొంతయొ గొప్పొయొ శ్రమపడి
  పంతముతో వ్రాయబూన పద్యమ్ముల తా
  వింతేల? "ఆంధ్ర భాషా
  చింతామణి" కంటె మంచి చెలువలు గలరే

  రిప్లయితొలగించండి
 25. సంతసమున మిన్న యెవరు
  చింతామణి కంటె?:...మంచి చెలువలు గలరే
  ప్రాంతములోనైన భడవ!
  గంతులు వేయుచు వెదకుము గార్దభ పుత్రా!

  రిప్లయితొలగించండి