22, జులై 2013, సోమవారం

గురుస్తుతి
గురుస్తుతి

 ఎవఁడు ప్రణవ స్వరూపుఁడై భువన భవన
సృష్టి సంస్థితి లయ కార్య శీలి యగునొ
యతని సత్కృపా వీక్షా మహత్త్వ ఫలమె
శిష్య రేణువు ననుఁ దరిఁ జేర్చు గాత !

ఆది మధ్యాంత రహితుడై వ్యాప్తిఁ జెంది
పంచ భూతాత్ముడై కాచుఁ బ్రకృతి నెవ్వఁ
డతని సత్కృపా వీక్షా మహత్త్వ ఫలమె
శిష్య రేణువు ననుఁ దరిఁ జేర్చు గాత !

ఎవడు వాచామగోచరుండెవఁడు నిఖిల
తత్త్వ విజ్ఞాన సార నిధాన చిత్తుఁ
డతని సత్కృపా వీక్షా మహత్త్వ ఫలమె
శిష్య రేణువు ననుఁ దరిఁ జేర్చు గాత !

నిర్గుణుండు నిరాకార నిర్వికల్ప
నియమి యెవ్వఁడు నిగమాంత నిత్య పూజ్యుఁ
డతని సత్కృపా వీక్షా మహత్త్వ ఫలమె
శిష్య రేణువు ననుఁ దరిఁ జేర్చు గాత !

చిన్మయానందుఁడెవఁడు విశేష బుద్ధి
కుశలుడెవ్వఁడు శ్రీ జగద్గురువరేణ్యుఁ
డతని సత్కృపా వీక్షా మహత్త్వ ఫలమె
శిష్య రేణువు ననుఁ దరిఁ జేర్చు గాత !

డా. విష్ణు నందన్

6 కామెంట్‌లు:

 1. వినయ విజ్ఞానమయమైన విమల వినతి
  విష్ణునందను సత్కృతి విందు గొలిపె
  స్వాంతమునకు బళాయని సహృదయముగ
  నా కవీశ్వరు నెంతయు నభినుతింతు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. శిష్య రేణువు నను దరి జేర్చి గాత !
  అనెడు మకుటాన నుండెను నార్య! యవియ
  విష్ణు నందుని గృ తములు విలువ గలవి
  వందనంబులు మఱివిష్ణు నందను నకు .

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పండితుండు; వైయాకరణుండు; సుమతి ;
  యుత్తమ కవీంద్ర సంతతి కొజ్జ బంతి ;
  శంకరాభరణ ద్రుమ శాఖఁ గూయు
  పరభృతము శంకరయ్యకుఁ బ్రణతి శతము !

  పలుకులమ్మ పదమ్ములఁ గులుకు మువ్వ
  సవ్వడెవ్వాని మవ్వంపు సరస కవితఁ
  నివ్వటిల్లు నాతని మహాంధ్రీ మహత్త్వ
  విదునిఁ బండిత నేమానిఁ మదిఁ నుతింతు !

  నిబ్బరమ్మైన ప్రేమతో నబ్బురముగ
  నుబ్బి తబ్బిబ్బుగా పొంగి యుత్సహించి
  మంచి పలుకుల సుధలొలికించినాడు
  సుబ్బరావును నుతియింతుఁ సుకవి వరుని !

  రిప్లయితొలగించండి
 4. గురు పూర్ణిమ సందర్భముగా మంచి గురుస్తుతిని అందించిన శ్రీ విష్ణు నందన్ గారికి అభినందన మందారములు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. శ్రీమతి నేదునూరి రాజేశ్వరమ్మ గారికి ధన్యవాద పరశ్శతం !

  రిప్లయితొలగించండి
 6. డా. విష్ణు నందన్ గారూ,
  నిన్న స్థానిక దేవాలయంలో సాయిబాబా, దత్తాత్రేయ, దక్షిణామూర్తుల సన్నిధానంలో నాకు జరిగిన సన్మానం కంటే మీ పద్యం ఎన్నో రెట్లు ఆనందాన్ని కలిగించింది. ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి