4, అక్టోబర్ 2016, మంగళవారం

సమస్య - 2162 (భీరుం డావహమందుఁ బోరె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"భీరుం డాహవమందుఁ బోరెఁ గదరా బీభత్సముం గొల్పుచున్!"
లేదా...
"భీరుఁడు పోరాడె మిగుల బీభత్సముగన్"
ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

89 కామెంట్‌లు:

 1. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  ధీరుడు దాపున నుండుచు
  బీరము గూర్చెడి పదకము పెంపునఁ బలుకన్
  దారిని కనుగొని నడరుచు
  భీరుడు పోరాడె మిగుల భీభత్సముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. క్రొవ్విడి వేంకట రాజారావు గారూ,
   మీ పూరణలో కొంత అన్వయదోషం ఉన్నట్టుంది. 'కనుగొని యడరుచు' అనండి.

   తొలగించండి
 2. శా. వీరాగ్రేసర శక్తిశాలి యగుచున్ వీరాధి వీరుల్గనన్
  ఆరోహించిన భాను తేజుడ గుచున్నానాడు జృంభించుచున్
  జేరంవచ్చెడి శత్రు వీర వరులన్ జెండాడ భీష్ముండు, గం
  భీరుండావాహవ మందు బోరె గదరా బీభత్సము గొల్పుచున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పోరాటమ్మున భీతిజెందు నతనిన్ బూనించంగా దల్చుచున్
  ధీరుండొక్కడు జెంతజేరి కదనోత్సేకంబు గల్పించు నౌ
  బీరంగూడెడి బల్కులెంచి పురవున్ పెంపొందించిన్నప్పు డా
  భీరుండాహవమందు బోరె గదరా భీభత్సముంగొల్పుచున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవపాదం చివర గణదోషం. 'పురవున్'..?

   తొలగించండి
 4. కౌరవ హతకుల యుక్తులు
  పారగ నొంటిగ వశపడి, పార్ధుని తనయుం
  డు, రణోత్సాహుడు రణ
  భీరుఁడు పోరాడె మిగుల బీభత్సముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. క్షమించండి

  కౌరవ హతకుల యుక్తులు
  పారగ నొంటిగ వశపడి, పార్ధుని తనయుం
  డు, రణోత్సాహుడు రణ గం
  భీరుఁడు పోరాడె మిగుల బీభత్సముగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 6. చోరులు జొచ్చిరి నింటను
  వీరులు శూరులు మహిళలు వీరాంగణలున్
  పోరిరి, నుత్తేజముగొని
  భీరుఁడు పోరాడె మిగుల బీభత్సముగన్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వీరాంగనలున్' అనండి.

   తొలగించండి
 7. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !

  వేరే దారి లేనప్పుదు పిల్లే పులి యౌను గదా !

  01)
  _____________________________________

  భారీ కాయము,భీకరారవముతో - వ్యాఘ్రంబు ప్రాణంతితో
  పారేనీటిని ద్రావబోవ దనపై - ప్రాణాంతమై దూకినన్
  వేరే దారది కాన లేని యెడ తా - భీతిల్లకన్ వేగ నా
  భీరుం డాహవమందుఁ బోరెఁ గదరా - బీభత్సముం గొల్పుచున్
  _____________________________________
  ప్రాణంతి = ఆకలి
  ఆభీరుడు = ఆలకాపరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వసంత కిశోర్ గారూ,
   మళ్ళీ పెక్కు దినాల వ్యవధానం!
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   అన్నట్టు అక్టోబర్ 8 శనివారం నాడు రాజమండ్రిలో తాతా సందీప్ శర్మ గారి పుస్తకావిష్కరణ సభకు వస్తున్నాను. మనం కలుసుకొనే అవకాశం ఉందా? మిస్సన్న గారు కలుస్తానన్నారు.

   తొలగించండి
 8. P.Satyanarayana
  సారంబేమిటొ చర్చ జాలదొ సుమీ!చాటంగ నో హద్దునున్
  బోరున్ మానవ జాతి, నాగరికతన్ బూనన్ గనే దెన్నడో?!
  జారున్ నా యధికారమన్న భయమే సంధిల్ల వీరత్వమే?
  భీరుండావహమందు బోరె గదరా భీభత్సమున్ గొల్పుచున్
  P.Satyanarayana
  మీరునె దళితుడు దైన్యత
  యేరై పారంగ"బాబు"యేలికలో వి
  స్తారంబగు దుర్నీతిని
  భీరుడు పోరాడె మిగుల భీభత్సముగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 9. వీరుండైన సురేంద్రసూనుడనుజున్ వేధించి పంపించగా
  పోరాడంగనశక్తుడై ద్యుమణిసత్పుత్రుండు రాజ్యమ్ముకై
  శ్రీరాముంగలయంగ మిత్రుడగుచున్ చేయూతనందింపగా
  భీరుం డాహవమందుఁ బోరెఁ గదరా బీభత్సముం గొల్పుచున్!


  పోరాడి వాలిఁ జంపగ
  చేరెన్ సుగ్రీవుడపుడు శ్రీరామునితో
  కారణమై చేదోడది
  భీరుఁడు పోరాడె మిగుల బీభత్సముగన్ ||

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. మాడుగుల అనిల్ కుమార్ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 10. నేటి సమస్యా పూరణం

  వీరునిగా నిలిచి విజయ
  తీరాలకు పాండవులను తీసుకు పోగన్
  పోరున నభిమన్యుడు గం
  భీరుడు పోరాడె మిగుల భీభత్సముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  బారుల్ దీర్చుచు సైనికావళి ,

  ………… ధనుర్బాణమ్ముల౦ బూను చా

  వీరాగ్రేసరు , లెల్లరున్ నిలువగా :--

  …………… భీభత్సు , డత్య౦త గ౦

  భీరు౦ డాహవ మ౦దు బోరె గదరా

  ………… భీభత్సమున్ గొల్పుచున్ |

  సారథ్యా౦చితుడై రహి౦చు హరి ,

  …………… ప్రా౦చత్ కేత నారోహకు౦

  డై రాజిల్లెడు వాయున౦దనుడు

  ……………… నిత్య౦ బాతని౦ గాచగన్


  { కేతనము = గురతు టెక్కము పతాకము
  ఆరోహకుడు = అధిష్టి౦చినవాడు }

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వీరుడు యోధుడు భీముడు
  శూర సుయోధను తెగబడి సొక్కగ, ప్రతినన్
  దీరుచు నుద్రేకమున గ
  భీరుఁడు పోరాడె మిగుల బీభత్సముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. (1)
  బారుల్ దీరిన సైన్యమున్ రణకళాప్రాజ్ఞుల్ గృపాదుల్ మహా
  వీరుల్ ముందఱఁ గానుపించ భయమున్ బొందెన్ వడంకెన్ పురిం
  జేరం బోయిన యుత్తరుం డటఁ గురుక్షేత్రమ్మునన్ శౌర్య గం
  భీరుం డాహవమందుఁ బోరె గదరా భీభత్సమున్ గొల్పుచున్.
  (ఉత్తరుడు కురుక్షేత్రంలో వీరోచితంగా పోరాడి శల్యుని చేతిలో మరణించాడు)
  (2)
  ఘోరారణ్యములోనన్
  జోరులు సెలరేగి సతుల క్షోభింపంగన్
  నారీ రక్షణకై కడు
  భీరుఁడు పోరాడె మిగుల భీభత్సముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సుకవి మిత్రులు శంకరయ్య గారికి నమస్సులు!

   మీ రెండు పూరణలు అత్యద్భుతముగ నున్నవి. అభినందనలు!

   తొలగించండి
  2. శంకరార్యా! అభినందనలు!
   ఇంతకీ మీ ఉత్తరుడు వీరుడా ? భీరువా ?

   తొలగించండి
  3. వసంత కిశోర్ గారూ,
   ఉత్తరగోగ్రహణం సమయంలో భీరువు. అయినా ఆ సమయంలో సమర్థంగా అర్జునునకు సారథ్యం చేసిన విషయాన్ని మరిచిపోవద్దు. కురుక్షేత్ర సంగ్రామం సమయంలో వీరుడే కాకుంటే తానే చెప్పుకున్నట్లు అకృతాస్త్రుడు. అందుకే యుద్ధం ప్రారంభమైన మొదటి రోజే యుద్ధహతుడయ్యాడు.

   తొలగించండి
 14. పోరఁగ లేనను నరుఁడిని
  సారథి శ్రీకృష్ణు 'గీత' సబలుని జేయన్
  పూరించి దేవదత్తము
  భీరుఁడు పోరాడె మిగుల భీభత్సముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   కాని అర్జునుడు సహజంగానే వీరుడు. అక్కడ తాత్కాలిక నిర్వేదానికి గురయ్యాడు కాని భీరుడు కాలేదు. "పూరించి శంఖమును గం।భీరుడు...' అందామా?

   తొలగించండి
  2. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు. తాత్కాలిక నిర్వేదానికి గురయ్యాడను భావంతోనే మొదటి పాదంలో, యుద్ధము చేయలేనను నరుడని వ్రాశాను.సరిపడదన్న సవరించగలవాడను.

   తొలగించండి
  3. మీ భావం సమర్థనీయమే.. కాని అక్కడ నేను సూచించిన సవరణమే యుక్తం. ఆపై మీ యిష్టం!

   తొలగించండి
  4. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు. సవరించిన పూరణ:


   పోరఁగ లేనను నరుఁడిని
   సారథి శ్రీకృష్ణు 'గీత' సబలుని జేయన్
   పూరించి శంఖమును గం
   భీరుఁడు పోరాడె మిగుల భీభత్సముగన్

   తొలగించండి
  5. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు. సవరించిన పూరణ:


   పోరఁగ లేనను నరుఁడిని
   సారథి శ్రీకృష్ణు 'గీత' సబలుని జేయన్
   పూరించి శంఖమును గం
   భీరుఁడు పోరాడె మిగుల భీభత్సముగన్

   తొలగించండి
 15. ధీరుడు వీరుడు ధర్మవి
  చారుడు శ్రీరాముడు గుణసాంద్రుడు దైత్యుం
  జీరగ లంకకుజని గం
  భీరుడు పోరాడె మిగుల బీభత్సమునన్ !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వీరుండాతడమోఘరీతి తన ప్రావీణ్యంబుఁదా జూపుచు
  న్నారాటంబున చెంతచేరు కురు సేనాశ్రేణినింగూల్చినన్
  మారాటంబున విల్లు ద్రుంచ ధరణిన్ మార్తాండునిన్ వోలె గం
  భీరుం డాహవమందుఁ బోరెఁ గదరా బీభత్సముం గొల్పుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గురువుగారూ దయచేసి నేను వ్రాసిన వేరొక సమస్యా సంబంధంలేని పద్యాన్ని సమీక్షింప మనవి.

   దివ్యాలంకృత స్వామి మాల శిరమున్ దీక్షాధృతిందాల్చి క
   ర్తవ్యంబంచును స్వామినిష్టపడు గోదాదేవి యాఖ్యానమున్
   కావ్యంబొప్పగ కృష్ణరాజవిభుడే కాలానఁదా వ్రాయగా
   కావ్యాలన్నిట రాజసాన వెలసెంగా విష్ణుచిత్తీయమై

   తొలగించండి
  2. తాతా ఫణికుమార్ గారూ,
   మీ పూరణ, విష్ణుచిత్తీయంపై పద్యం రెండూ బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'దివ్యాలంకృత స్వామి' అన్నపుడు 'త' గురువై గణదోషం కదా! అక్కడ 'శౌరి మాల, చక్రి మాల..' ఇలా అనవచ్చా?

   తొలగించండి
  3. గురువుగారూ మీ సవరణకి ధన్యవాదములు.

   నిన్నటి పూరణ కూడా సమీక్షింప మనవి.

   శ్రీ రమణీలలామ సరసీరుహ నేత్ర సముద్ర పుత్రికన్
   తీరున బెండ్లియాడియు హృదిన్నివసింపగ స్థానమిచ్చిన
   వ్వారిజ నేత్రితోడ ఘన పాలసముద్రము నుండు మోహనా
   కారము గన్నులం బడినఁ గల్గదె మోదము మానవాళికిన్

   తొలగించండి
  4. ఫణికుమార్ గారూ,
   మీ పూరణ మోహనంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 17. ఈ రణము వలదు, జంపను
  వీరల ననుచున్ శరములు వీడిన కిరీటి
  సారథి మాటల కడఱె! న
  భీరుడు పోరాడె మిగుల బీభత్సమునన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీధర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదం చివర గణదోషం. 'వీడి నరుం డా। సారథి...' అందామా?

   తొలగించండి
  2. గురువు గారికి నమస్సులు. గమనించ లేదు, పొరబడ్డాను. శరములు విడి విజయుండా / సారథి అని అనుకొని ప్రచురింపబోయే ముందు మార్చి , పొరబాటు ను చూడ లేదు. మన్నించండి. మీ సవరణ చాలా బాగుంది. సవరణకు ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 18. “పక్వారము” విషయమున కవి పుంగవులు మధుసూదన్ గారి నసంతృప్తులుగ నుంచ నోపక సవరించిన పూరణ:

  భార నతోరుపల్లవ విభాసిత భవ్య ఫలాకరమ్మిలం
  గీర సమూహ మోదితము గ్రీష్మ సుకాల విరాజమానమున్
  జారగ వృక్ష మూలమున స్వర్ణ నికాశ సువర్ణ భాసితై
  కారము గన్నులం బడినఁ గల్గదె మోదము మానవాళికిన్

  [భాసిత+ఏక+ఆరము= భాసితైకారము; ఆరము= తియ్యమామిడి; పల్లవము= చిగిరించిన కొమ్మ]

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   గుండు వారి అభ్యంతరాన్ని పరిగణించి సవరించిన మీ పూరణ అద్భుతంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
  3. చాలా బాగున్నదండీ మీ సవరించిన పూరణము! మిమ్మల్ని విసిగించినందులకు మన్నించండి. శిల్పము అందంగా రావాలంటే ఎన్నో ఉలి దెబ్బలు తప్పవు గదా! శుభాభినందనలతో...
   భవదీయుడు
   గుండు మధుసూదన్

   తొలగించండి
  4. కవి పుంగవులు మధుసూదన్ గారు ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 19. కం. భారత యుద్ధము నందున
  వీరాధి వీరుల నడుమ వెలుగులు జిమ్మన్
  ధీరుడు ద్రోణుడు రణగం
  భీరుడు పోరాడె మిగుల బీభత్సముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జనార్దన రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో 'వీరాధివీరుల' అన్నచోట గణదోషం. 'వీరులు కౌరవుల నడుమ..' అందామా?

   తొలగించండి
 20. నారీలోక పుమధ్యమందు నగరాంతస్థాన సద్మంబు నన్
  ఆరాణీపువుబోండ్లకున్ నరుడు నాట్యాచార్యుడై దిర్గుచున్
  వీరత్వంబది లేక పేడిగ విరాడ్వీటన్ పశుక్షేమమై
  భీరండాహవమందు బోరే గదరా భీభత్సముంగొల్పుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఆరాణీ' అని దీర్ఘాంతం, దాని వెన్నంటి పువుబోండ్లకున్ అనడం యుక్తంగా లేదు.

   తొలగించండి
 21. రిప్లయిలు
  1. నారీలోక విమోహ కారకుడు నా నందాత్మ జాఖ్యాతియున్
   ధీరోదాత్తుడు శక్ర సోదరుడు ధాత్రీసూను ఖండింపగన్
   పారావార పరీత పట్టణ సుఖావాసుండు జిష్ణుండు నా
   భీరుం డాహవమందుఁ బోరెఁ గదరా బీభత్సముం గొల్పుచున్!

   [ఆభీరుడు=గొల్లవాడు]


   పౌరవ కులాబ్ధి చంద్రుడు
   వీరుడు సౌభద్రుడు విలు విద్యాధికుడున్
   భారత రణమున రణ గం
   భీరుఁడు పోరాడె మిగుల బీభత్సముగన్

   తొలగించండి
  2. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 22. వీరుండాతడె? మేటి యౌనె? పరునిన్ వేనోళ్ళ శ్లాఘింపగా
  చోరుండై చనుదెంచి రేయి తమిలో సోలంగ మా సైనికుల్
  క్రూరుండై దహియించె వాసతతులన్ కొండాడ నీకే తగున్
  భీరుం డాహవమందుఁ బోరెఁ గదరా బీభత్సముం గొల్పుచున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [శిఖండి భీష్మునితోఁ బోరాడిన ఘట్టము]

  వీరగ్రామణులందు శ్రేష్ఠతముఁడౌ భీష్ముండు పోరాడఁగన్
  బోరున్ మాన్ప శిఖండినుంప, నతఁ డాస్ఫోటింప భీష్మున్ దెసన్
  నారాచమ్ముల ధారగా విడుచుచున్ నారీమణీ వేష్యుఁడౌ

  భీరుం డాహవమందుఁ బోరెఁ గదరా బీభత్సముం గొల్పుచున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పోరాటమ్మును జేసి కౌరవుల యా వ్యూహమ్ము ఛేదింపగ
  న్నారాటమ్మును జూపుచున్ కొదమ సింహమ్మై యనిన్ జేరె నే
  భీరుం డా ? హవమందుఁ బోరెఁ గదరా బీభత్సముం గొల్పుచున్
  వీరుండౌ యభిమన్యు డర్జున సుతున్ విశ్వమ్మె కీర్తించెనే

  **గంభీర్ అను క్రికెట్ క్రీడాకారుడు అద్భుతంగా ఆడాడని ఊహించి

  భారత క్రికెట్టు జట్టుకు
  ప్రారంభమునుండె విజయ పథమును జూపన్
  జోరుగ నడిపింపగ గం
  భీరుఁడు పోరాడె మిగుల బీభత్సముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వీరుండగు నభిమన్య కు
  మారుం డొంటరిగ పవర మందున వైరుల్
  వీరగతిని జెందగ గం
  భీరుడు పోరాడె మిగుల్ల భీభత్సముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ధీరత గోల్పోవును నిల
  భీరుడు,పోరాడె మిగుల భీభత్సముగ
  న్వీరావేశము తో డన
  భారత కుల భూషణుండు పార్ధుడు సుతుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'పార్థుని సుతుడున్' అని కదా!

   తొలగించండి
 27. ​​ధీరత్వమ్మును జూప గోవులను స్వాధీనంబు గావించి కాం
  తారమ్మున్ జని కాయుచుండ నట తత్కాలంబు ​శార్దూల మే
  ​కారుణ్యమ్మును జూపకుండ పసులన్ కాంక్షించి చంపంగ నా
  ​భీరుం డాహవమందుఁ బోరెఁ గదరా బీభత్సముం గొల్పుచున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 28. సారోదంచితధీనిధై బరగి బల్ సంరంభమేపారగా
  వీరాగ్రేసరుడౌచునేగె నభిమన్యుండంత తానొంటరై
  కౌరవ్యుల్ దరిజేరువేళ రవియై కాలుండునై వెల్గు గం
  భీరుండాహవరంగమందు బోరె గదరా బీభత్సముంగొల్పుచున్.

  రారమ్మని యభిమన్యుడు
  వీరత్వముబొంగి కౌరవేశ్వరుబిలువన్
  కౌరవ సేనలు రాన్గం
  భీరుడు పోరాడె మిగుల బీభత్సముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పొన్నెకంటి సూర్యనారాయణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. శ్రీ సూర్యనారాయణ గారి శార్దూల పద్యం లోని చివరి పాదం (సమస్యా పాదం)లో రెండక్షరా లెక్కువైనాయి. "రంగ" అనే దాన్ని తొలగిస్తే సరిపోతుంది.
   పూరణ బాగున్నది.

   తొలగించండి
  3. ధన్యవాదాలు జనార్దనరావుగారు. పొరబాటున , ఆహవము రాగానే రంగ పదం ఆవేశంతో నాప్రమేయం లేకుండానే దూకింది. సూచించిన మీకు ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి
  4. జనార్దన రావు గారూ,
   ధన్యవాదాలు! ఎలాగూ అది సమస్యాపాదమే కదా అని నేను చూడలేదు.

   తొలగించండి
 29. భీరుండా హవమందు బోరె గదరా భీభ త్సమున్ గొల్పుచున్
  భీముండా హవరంగమందు నయయో భీభ త్సమున్ గొల్పుట న్
  వీరుండే యగుగాని గాడు కనగా భీరుండు నా డెప్పుడు
  న్నౌరా యేమని బల్కి రిప్పుడు వినగా నోపంగ లేమియ్యెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీరు దాదాపుగా అన్ని సమస్యలనూ "ఏమంటిరి? ఇట్లనడం తగునా? ఇది అసత్యం కదా!" అన్న పద్ధతులలోనే పూర్తిస్తున్నారు. కాస్త వైవిధ్యంగా పూరించే ప్రయత్నం చేయండి.
   చివరి పాదంలో గణదోషం. '...బల్కి రిప్డు వినగా...' అనండి.

   తొలగించండి
  2. సమస్యాపూరణ పద్దతులలో మీరు పాటించేదీ ఒకటి. దోషం లేదు. కాని వైవిధ్యంగా ఆలోచించి పూరణలు చేస్తే బాగుంటుందని నా సూచన!

   తొలగించండి
 30. సారస నేత్ర విదర్భజ
  పారుని తోడ కబురంప పంకజనాభుం
  డా రుక్మినెదుర్కొని గం
  భీరుడు పోరాడె మిగుల భీభత్సముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. శూరుండౌ యసురుండు సీతను గొనన్ స్రుక్కంగ స్వాంతమ్ము గం
  భీరుండాహవమందుఁ బోరెఁ గదరా భీభత్సమున్ గొల్పుచున్
  పోరున్ చచ్చెను రావణుండు కపు లుప్పోంగన్ ముదమ్మొందుచున్
  బోరున్ జల్లగ సేస దేవగణ మంభోజాక్షుపై ప్రీతితో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'పోరన్ జచ్చెను..' అనండి.

   తొలగించండి
 32. పోరి ఘటోత్కచు డనిలో
  శూరుని కర్ణుని వధింప జూచి విఫలుడై
  దారుణముగ గూలెను ; గం
  భీరుఁడు పోరాడె మిగుల బీభత్సముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. వీరుడు రాయలు కవితా
  శూరుడు|ఆదర్శరాజు|శోధించుటలో
  ప్రేరణ శత్రువుగన? గం
  భీరుడు|పోరాడె మిగులబీభత్సముగన్.
  2.ప్రారంభించగ శౌర్యడౌనుగద శ్రీరాముండు లంకంతటన్
  ధీరోతత్వమునందు నందిరిగి నుద్వేగానగన్పించు|గం
  భీరుండాహవమందు బోరెగదరా| బీభత్సముంగొల్పుచున్
  క్రూరత్వంబును గూల్చె గాదె|దశకంఠు కోలాహలంబునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మొదటి పూరణ అన్ని విధాల బాగున్నది.
   రెండవ పూరణలో అన్వయం లోపించింది. 'ధీరోతత్వము'..? చివరిపాదంలో గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించండి
 34. వీరుండా యభిమణ్యు డొక్కడె కదా వీరోన్నతిన్ క్రుద్ధుడై
  పోరాడెన్ కురుపాండవేయుల మహా పోరాట మందున్ బళీ !
  వేరొక్కండునుతమ్మిమొగ్గరమునున్ వీక్షించు చునే! మేరు గం
  భీరుం డాహవమందుఁ బోరెఁ గదరా బీభత్సముం గొల్పుచున్

  రిప్లయితొలగించండి

 35. గుజరాతులో రాహుల్ :

  ఆరాటమ్మున దేవళంబులను తా నార్భాటముం జేరుచున్
  వారూవీరని లేక స్వాములవియౌ పాదలకున్ మ్రొక్కుచున్
  పోరాటమ్మున పారిపోక భళిగా మోడీని నిందుంచుచున్
  భీరుం డాహవమందుఁ బోరెఁ గదరా బీభత్సముం గొల్పుచున్!

  రిప్లయితొలగించండి