14, అక్టోబర్ 2016, శుక్రవారం

సమస్య - 2171 (జారుల మాటలన్ వినని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది
...
"జారుల మాటలన్ వినని జాతి పురోగమనమ్ముఁ జెందునా"
లేదా...
"జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్"

85 కామెంట్‌లు:

 1. కోరిన వరముల నొసగెడు
  శ్రీరమణున్నిత్యము మది సేవించుచునే
  హారతు లిచ్చెడి గుడిపూ
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఉ.నేరము లెక్కుడౌ భువిని నేర్పుగ లేశము బాధపెట్టకన్
  మారుపు దెచ్చునట్లుగ సమాజమునందున శాంతి నిల్పగన్
  హారతు లిచ్చుచున్నజుని కర్చన నిత్యము జేయుచుండు పూ
  జారుల మాటలన్ వినని జాతి పురోగమనమ్ము జెందునా?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 3. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  తీరుని గూడిన భక్తిని
  సౌరిని పూజించుచు సరి సంవేదములన్
  కూరిమితో చెప్పెడి పూ
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్.

  సూరిని నిచ్చలు భక్తిని
  ధారుణి నందున చెడుగులు తలగుట కొఱకై
  నారాధించ మనెడి పూ
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. క్రొవ్విడి వేంకట రాజారావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి


 4. ఆ రవి గాంచని చోటుల,
  వీరవిహారముల జేయు విప్లవ కారుల్,
  నేరస్థుల జాడ తెలుపు
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చోరపు బుద్ధిని రావణు
  డారాముని జేత జిక్కి లంకను కూలెన్
  ఔరా హితమును జెప్పెడి
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పోరఁ గురుక్షేత్రమునన్
  జేరియుఁ గర్తవ్య మెఱుఁగఁ జేసెడి గీతా
  సారమ్మగు నర్జున దను
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్.

  (తప్పలేదు... నా కిష్టంలేని అఖండయతిని వేయవలసి వచ్చింది!)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మాస్టరుగారూ! మీ అర్జున దనుజారుల పూరణ అద్భుతం.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు.
   స్వర సమాగమమున గాని వ్యంజనములకు మనుగడ లేదు. అది సహజమైనా ఆగమమైనా.
   యతి మైత్రి స్థానము లో యన్యపు హల్లు తో గాక స్వీయ హల్లు తో గూడి యుండుట శ్రేయస్కరము.
   కనుక అఖండ యతి అనింద్యమే.

   తొలగించండి
  3. మంద పీతాంబర్ గారికి, విరించి గారికి, కామేశ్వరరావు గారికి
   ......... ధన్యవాదాలు......

   తొలగించండి
 7. చేరికలో గొన రెవ్వరు
  జారుల మాటలను! వినని జాతి నశించున్,
  పేరిమితో పరుల వినుచు
  భూరిగ యోచించి జనుము, పొందుడు జయముల్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీధర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది.
   కాని కొంత అన్వయలోపం ఉన్నట్లు సందేహం.

   తొలగించండి
 8. డా.పిట్టా
  కోరిన పదమునకగు నతి
  కూరిమిని గణింపపూజకున్ రిపులే పూ
  జారులు పూజకులే వ్యా

  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్
  అరరే!బంజరు భూముల
  నరికట్టుక మేడ గట్టు టన్యాయము మే
  లరసిన యాదిమగణ బన్
  జారులమాటలను వినని జాతి నశించున్
  పారునిదంచు నొక్కొక యుపాయముతో తగవుల్ బిగించుచున్
  జారుకొనంగ నౌ తుదకు సత్యమె గెల్చును న్యాయవేదికన్
  పోరునటుంచి యాత్మలను పూర్ణముగా నెర నమ్ము నట్టి వ్యా
  జారుల మాటలన్ విన ని జాతి పురోగమనమ్ము జేయునా? Dr.Pitta

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   బాగున్నవి మీ పూరణలు. అభినందనలు.
   మొదటి, మూడవ పూరణలలో 'వ్యాజారుల'....?
   రెండవ పూరణలో సమస్య పాదం గురువుతో ప్రారంభమైతే మీరు పై మూడు పాదాలను లఘువుతో ప్రారంభించారు.

   తొలగించండి
  2. ఆర్యా. డా.పిట్టా నుండి
   జారులు . బిందు పూర్వకం ఐతే చారులు ఔతుంది.పూజారి,శబ్దం శబ్ద ర. లో లేదు.వ్యాజము అంటే కపటం.అరి కలిస్తే .కపటానికిశతృవు.నిష్కపటి.పూజ సం.అరిసం.పదాలు.పూజారి పూజకు శతృవుకాదు.గ్రామ్యాదిశబ్దాలవాడుక వద్దు.అందుకని వ్యాజారి వాడితిని.కందంలో అన్ని గణాలు సరిచూచాను.హ్రస్వాన్ని మొదట ఉపయోగించ కూడదన్న నియమం ఏ గ్రంధంలోనిదో తెలియదు.వివరించండి సమయమున్నప్పుడు.

   తొలగించండి
 9. చారుతరాగ్రభావనలు సల్పు నిరంతర పుణ్యవర్తనుల్
  చేరి సమస్తలోకులకు సేమమొసంగగ దైవసన్నిధిన్
  కోరితదేకమర్థనము, గుప్తదరిద్రమునొందుచుంద్రు, పూ
  జారుల మాటలన్ వినని జాతి పురోగమనమ్ముఁ జెందునా ?

  చారుతరభావనమ్మున
  కోరుచు సర్వుల సుఖమును గుప్తదరిద్రం
  బే రుచిఁ జూచుచుఁ గల పూ
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్ ||

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. మాడుగుల అనిల్ కుమార్ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 10. కూరల నారల ధరలును
  చీరల కారుల షరాబు చక్కెరవెల బం
  గారును వెండియు షేరుబ
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జి. పి. శాస్త్రి గారూ,
   శంకరాభరణం బ్లాగు మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నది.
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి

  2. జీపీయెస్ వారి మొదటి పద్య మన్న మాట :)
   రావటం రావటం షేరు బాజారు తో మొదలెట్టేరు.

   నాటికి నిఫ్టీ ఇండెక్సు - 8600+
   నేటికి ఇండెక్సు - 10000 + :)


   చీర్స్
   జిలేబి

   తొలగించండి
 11. వారలు నెల్లవేళలను వారీజనాభుని భక్తి మార్గ సం
  చారులు సద్గుణాశ్రయులు సంతతశౌరి పదార్చనారతుల్
  సారమతీంద్రు లట్టిశృతి శాస్త్రులునాస్తికభావవాగుదా
  జారుల మాటలన్ వినని జాతి పురోగమనమ్ముఁ జెందునా
  వాక్ ఉదాజ అరులు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ధీరులగుచు దేశపు సం
  చారు లగుచు నహరహంబు చాతురి తోడన్
  తీరున భావము దెలుపం
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. చేరకు లేమిని బంధుల,
  దూఱకు మనుచితఁపు చోటు,దుష్టుల చెలిమిన్
  కోరకు, కూడకు తగదను
  జారుల, మాటలను వినని జాతి నశించున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 14. ఘోరమగు నేరములతో
  చూఱాడుచుప్రజల సొమ్ము చూప నరకమున్
  చోరుల కనిపెట్టుటకున్
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 15. కారడవులలో మృగసం
  చారముగల గిరులదరిన సాహసులై సం
  సారముసాగించెడు బం
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఘోర ప్రవృత్తి తోడుతను క్రూరమృగమ్ముల రీతి సాగుచున్
  చోరులు జారులై ప్రజల స్రుక్కగ జేయు నకార్యశీలురన్
  ధీరముగా నడంచగను తీరగు పద్ధతిఁ బోవు వేళలన్
  జారుల మాటలన్ వినని జాతి పురోగమనమ్ము జెందునా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 17. భూరిగ భాగ్యము లొందును
  జారుల మాటలను వినని జాతి, నశించు
  న్జా రుల వశమగు మనుజులు
  వారలు గోల్పోయి ధనము దద్దయు పుడమిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. వారిలలో సదా పరమపావన మూర్తులు త్యాగమూర్తులై
  కోరిన కోర్కెలన్ని సమ కూర్చెడు దేవుని సన్నిధానమున్
  జేరి మహాతపస్సుగను సేవల జేసి తరించునట్టి పూ
  జారుల మాటలన్ వినని జాతి పురోగమనమ్ముఁ జెందునా

  చేరిపరమాత్ము సన్నిధి
  భారమ్మనకనిరతమ్ము పావన మూర్తిన్
  భూరిగ సేవించెడు పూ
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. జారుల మాటల న్వినని జాతి పురోగమనమ్ము జెందునా
  యా రయ యేల వచ్చె ననుమానము మీకిది తప్పకుండగా
  వారము వారము న్గనుడు భవ్యము గాయది వృద్ది జెందునే
  జారుల మాటల న్వినిన జాతి తి రోగమనమ్ము జెందు గా

  రిప్లయితొలగించండి

 20. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  కూరిమి జూపబోరు | తమ కుక్షిని " డబ్బుల "

  ………… తోడ ని౦పగా

  నేరములే ఘటి౦చెదరు | ని౦దల కొగ్గరు |

  ……………… నేత ల౦దు - పి౦

  జారుల మాటలన్ వినని జాతి >

  …… పురోగమనమ్ము చె౦దు | నా (ఆ)

  వారల నెల్ల " ఓటనెడు " వజ్రము తో

  …………… బరిమార్చు సోదరా !

  { పి౦జారి = దూదేకు కులపు వాడు ,

  పి౦జారి = దిక్కు మాలిన పనికి రాని వె ధ వ ;

  నేత ల౦దు పి౦జారులు = రాజకీయనాయకుల

  య౦దు పనికి మాలిన వె ధ వ లు }

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ధారుణి రాజు లెల్లరు ప్రధానుల మంత్ర విశేష రీతులన్
  భారపు రాజ్యపాలన నవంధ్యము సేసినఁ జాల దెన్నగన్
  ధీరులు శూరు లున్నను స్వదేశ సుశాంతికి చిత్త శుద్దినిం
  జారుల మాటలన్ వినని జాతి పురోగమనమ్ముఁ జెందునా

  [చారులు = వేగులు]


  నారాయణ పదపద్మ స
  మారాధన తత్పరక్రియా విలసిత దే
  హోరు గుణాధికు లా దను
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్

  [దనుజారులు = దేవతలు; మాటలు = సూక్తులు]

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వరరావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు ఉత్కృష్టంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 22. మీరక నీరములను దే

  వేరుల పూజించు శాస్త్ర విజ్ఞాానముతో

  కూరిమి మెలంగు గుడి పూ

  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మీరక నీరములను దే

  వేరుల పూజించు శాస్త్ర విజ్ఞాానముతో

  కూరిమి మెలంగు గుడి పూ

  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. శౌరిని దలచుచు నిత్యము
  కూరిమితో జేరు జనుల కోర్కెలు దీరన్
  తీరుగ నర్చించెడు పూ
  జారుల మాటలను వినని జాతినశించున్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. మీరక నీమములను దే

  వేరుల పూజించు శాస్త్ర విజ్ఞాానముతో

  కూరిమి మెలంగు గుడి పూ

  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఆరని యాశలన్ దవుల నాతడు జారును చింత లోయలో
  తీరని మోహమున్ మునుగ తిన్నగ జారును కోపకూప మం
  దూరెడు వాంఛలన్ పొసగ నూగుచు జారును దుఃఖ వార్థి నా
  'జారు'ల మాటలన్ వినని జాతి పురోగమనమ్ముఁ జెందునా.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. వారాంగన సంగమమున
  నారోగ్యము సెడిన కామి ఆవేదించెన్
  జారత్వమువలదను పూ
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. సారధియుద్దరంగమున సాయములేక వృధాప్రయాసయే
  ధారణ వీడ కష్ట మవధానము జేయుట| “మంచిమార్గమున్
  మారుసమాజ పద్దతులమాయను మాన్పగ భక్తినింపు పూ
  జారుల మాటలన్ వినని జాతి పురోగమనమ్ము జెందునా”?
  2.వారలె భక్తి తత్పరత వారధి గట్టుచు దారిజూపు పూ
  జారుల మాటలన్ వినని జాతిపురో గమనమ్ము జెందునా?
  ప్రేరణ నింపి మానవత వేదన మాన్పగమార్గగామిగా
  చేరిన మధ్యవర్తి మనచెంతన దైవపు పొంతనందునన్|
  3.హారతి వంటిది చదువని
  కారణ మౌ కాంత “కలిమి”గమనించంగా?
  ప్రేరణ తల్లే గద?పూ
  జారుల మాటలను వినని జాతి నసించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ఆరాముని చరణమ్ముల
  నారాధన చేయువారు నర్చకు లగుచున్,
  కూరిమి బంచెడి యాపూ
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కవిశ్రీ సత్తిబాబు గారూ,
   బహుకాల దర్శనం... సంతోషం!
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 30. పేరుకె యర్చకు లయ్యును
  చేరి శివుని కొలుచుకొనుచు చిత్తము లందున్
  వేఱగు ధ్యాస గనని పూ
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 31. పంచాక్షరి మంత్రమ్మిది
  సంచలనపు సృష్టి కర్త సాహిత్యమునన్
  నుంచెను కాశీపతియే
  పంచెనులే త్రింశ దర్థ పద్యంబొకటే| {శ్రీకంది శంకరయ్య గురువర్యులకు వందనాలతోనాభావనఆటవెలది మూడు పదుల దేవతలముందుప్రార్థనాపద్యముపంచాక్షరీమంత్రమే|ప్రతిదినమునుంచుటచేధన్యవాదములు.}
  5.పౌరాణికాంశ ప్రతిభకు
  సారాంశము బంచిపెట్టు|సద్భక్తి సదా
  జేరగ దెలిపెడి మనపూ
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   త్రింశదర్థ పద్య ప్రస్తావనతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు. ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి
 32. జారులు '' చింతామణి ''కయి
  నారీమణి నగలనిచ్చి నాశన మగుచున్
  బోరున యేడ్చిరి, మరి యా
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. దూరము పెట్టమనందురు
  కోరుచు సత్పురుషులెల్ల, ఘోరమొనర్చే
  కౄరుల,జూదరులను మరి
  జారుల, మాటలను వినని జాతి నశించున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అని+అందురు' అన్నప్పుడు యడాగమం వస్తుంది. అక్కడ "దూరముగ బెట్టమందురు" అనండి.

   తొలగించండి
 34. ధారుణి జనులకు శుభమును
  కోరుచు సదమల మనమున కువలయమందున్
  శ్రీరాముని కొలిచెడి పూ
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్.

  చోరులు దొంగతనమ్మును
  జోరుగ చేయుచుండ వసుధను ప్రీతిన్
  వారణమొనరించెడి పూ
  జారుల మాటవినని జాతి నశించున్.

  శ్రీరామచంద్ర మూర్తిని
  యారాధనచేయుమనుచు ననవరతంబున్
  కూరిమితో చెప్పెడి పూ
  జారుల మాట వినని జాతి నశించున్.


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 35. పారే యని పిలిచిన మన
  సారా కష్టములు మాపి సకల హితంబుల్
  కూరిమి జెప్పెదరా దను
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. నితీశ్ చంద్ర గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'పారే'....?

   తొలగించండి
  2. శంకరయ్య గారు, 'పారే' ని 'కాపాడ రా' అనే అర్థంలో విన్నట్టు గుర్తు. ఇది సాధువు కాకపోతే తెలుపగలరు.

   తొలగించండి
 36. మారణ హోమము ను తరచు
  పోరుచు మానవుల ఉసురు పోగొను వారిన్
  దారుణ కార్యము వద్దను
  జారుల మాటలను వినని జాతి నశించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. Mall Culture:

  కారులు బైకులున్ చికెను కమ్మని కూరలు పంచదార బం
  గారము వెండియున్ పసుపు గంధము రత్నము పుష్యరాగమున్
  చీరలు బ్లౌసులున్ మటను చెన్నుగ భూములు స్టాకుషేరు బా
  జారుల మాటలన్ వినని జాతి పురోగమనమ్ముఁ జెందునా?

  రిప్లయితొలగించండి