6, అక్టోబర్ 2011, గురువారం

దసరా శుభాకాంక్షలు!

"శంకరాభరణం"
కవి మిత్రులకు, హితులకు, బ్లాగు వీక్షకులకు, మార్గదర్శకులకు
విజయదశమి శుభాకాంక్షలు!
కం.
వశమయ్యెను మీ స్నేహమ
యశము గడించినది ‘శంకరాభరణము’ బ్లాగ్
దిశలన్నిట నిండి, విజయ
దశమి శుభాకాంక్షలివె సదా మీ హితుడన్!

సీ.
పండిత నేమాని! ప్రణిపాతములు మీకు;
రామకృష్ణారావు! ప్రాంజలింతు;
హితుఁడ! యాచార్య ఫణీంద్ర! జోహారులు;
విష్ణునందన! మీ కివే ప్రణతులు;
నరసింహ మూర్తి! ప్రణామముల్ చేతు;
సంత కిశోర్! మీకు చాగిలింత;
గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి! కొనుము నా కైమోడ్పు;
మంద పీతాంబరా! వందనములు;
సంపత్కుమార్ శాస్త్రి! సన్నుతుల్ జేసెద;
శ్రీపతి శాస్త్రి! యశేషనతులు;
సన్నతులు జిగురు సత్యనారాయణ!
సామీచు లిత్తు మిస్సన్న! మీకు;
చంద్రశేఖర! నమస్కరణములు; వరప్ర
సాద్! కేలుమోడ్పులు చక్క నిడుతు;
మందాకినీ! నా నమసలు మీ కివియె; రా
జేశ్వరి! మీ కివె యేటికోళ్ళు;
ఊఁకదంపుడు! స్నేహ మొప్పు చేమోడ్పులు;
కోడిహళ్ళి మురళి! కొలుపు లివియె;
సదయ! కామేశ్వర శర్మ! జోతలు మీకు;
అజ్ఞాతల కివె హస్తార్పణములు;
తే. గీ.
మరచిపోయిన కవులార! యొరిగ లివియె;
బ్లాగు సందర్శకులకు సలాము లివియె;
పేరుపేరునఁ దెలిపెద విజయ దశమి
పర్వదిన శుభాకాంక్షలు సర్వులకును.
బుధజన విధేయుఁడు
కంది శంకరయ్య.

31 కామెంట్‌లు:

 1. మీ పలుకులు ఆశీస్సులు గా శిరోధార్యము.
  మీకు, మీ ఆత్మీయులందరికీ, కవిమిత్రులందరికీ దసరాశుభాకాంక్షలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గురువు శ్రీ శంకరయ్య గారికి, కవిమిత్రులకు పండితులకు ,వీక్షక మహాశయులకు దసరా శుభాకాంక్షలు.


  శారద కృపతోడ సాహిత్య రుచితోడ
  రమణీయ పద్య పూరణలతోడ

  ఆటవెలదితోడ తేటగీతులతోడ
  నలరించు కందపద్యములతోడ,

  చంపకమ్ములతోడ శార్దులములతోడ
  మత్తేభ నుత్పల మాలతోడ,

  కవిపండితులతోడ కావ్య చర్చల తోడ
  గుణులైన వీక్షక గణముతోడ,

  శంకరార్యుని సాహిత్య సౌరభమ్ము
  పరిమళమ్ముల విరజిమ్ము ప్రతిదినమ్ము
  విబుధ వర్యులకెల్లను "విజయదశమి"
  పర్వదిన శుభాకాంక్షలు భవ్యముగను !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అందరికీ వందనములు !

  మిత్రులందరికీ విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు !
  ____________________________________

  పుణ్యాత్ముడ వీవయ్యా
  మాన్యులలో పేరు గొనిన - మాన్యుడ వీవే !
  ధన్యుడ నైతిని శంకర !
  జన్యువు సతి చల్లని దయ - జల్లును నీపై !
  ____________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తొలి ప్రొద్దు వేళలో తొణికిన కిరణాల
  తోరణమ్మే "గోలి" పూరణమ్ము,

  ఒక్క సమస్యకే పెక్కుపూరణములు
  చక్కగాజెప్పు వసంతశోభ,

  భావము భాషయు భవ్యరీతినజెప్పు
  మిస్సన్న పూరణల్ లెస్సగావె,

  వినయ విద్వన్మణి విష్ణునందనుగారి
  పూరణాపటిమంబు బొగడతరమె,

  పండిత నేమాని పద్యమందారాలు
  పలుకులరాణికి పదసుమాలు,

  ఊకదంపుడుగారి యూహా చమత్కృతి
  నుల్లాస భరితమై నొప్పు గాదె,

  రామకృష్ణారావు, రాజ రావు కవుల
  రసరమ్య పూరణల్ రక్తిగట్టు,

  కందిశంకరుగారి కమనీయపద్యాలు
  కవిపండితులకు సౌగంధి కాలు,

  ముదముగూర్చును నరసింహమూర్తి కవిత,
  చక్కగానుండు రాజేశ్వరక్క రచన,

  చంద్ర ,మందాకిని,జిగురు చతుర మతులు,
  శాస్త్రి శ్రీపతి, సంపతుల్ శబ్ద నిధులు
  యెంద రెందరో కవిరాజ చందురులకు
  వందనంబులు "దసరా"భినందనములు !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. లక్కాకుల వెంకట రాజారావు గారూ,
  మిమ్మల్ని మరిచి పొరపాటు చేసాను. మన్నించండి!

  సలలిత భావమ్ములఁ గవి
  తలు సెప్పెడి నిను మరచుట తప్పే! లక్కా
  కుల వెంకట రాజారావ్!
  కలత పడక నా నుతి గొని క్షమియింపు మయా!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారి వ్యాఖ్య ....

  గురువు గారూ
  పండిత వర్యులకు గురువరేణ్యులకు సత్కవవులకు చక్కని మిత్రులకు మహనీయులైన సోదర సోదరీమణులకు ఒక చలివేంద్రము సమకూర్చారు.మీకు పాదాభివందనములు. మీకు మన మిత్రులందఱికీ దసరా శుభాకాంక్షలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మంద పీతాంబర్ గారూ,
  మధురమైన పద్యం చెప్పి కవిమిత్రులందరికి ఆనందం కలిగించారు. ధన్యవాదాలు. మీ పద్యం చూసి నేను ‘రాజారావు’ గారిని మరచిన విషయం గుర్తించాను. ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మంద పీతాంబర్ గారూ,
  మనోహరమైన పద్యంతో అలరించారు. ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పండితోత్తములకు కవివర్యులకును
  ఒడుపుగా పాఠములఁ జెప్పు యొజ్జలకును
  చెలగి కైతలఁ గూర్చెడు శిష్యులకును
  సంగతిగ విజయదశమి మంగిడీలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. శ్రీ శంకరార్యులకు,
  కవి మిత్రులందరకు విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు.
  చక్కని ' సీసాల్లో' మము ప్రేమతో ఇమిడ్చిన శంకరార్యులకు, పీతాంబరులకు ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. శ్రీఆదిభట్ల కామేశ్వర శర్మ గారి వ్యాఖ్య ....

  శ్రీ శంకరయ్యగారూ
  నమస్కారం
  మీకూ మీ ఇంటిల్లిపాదికీ దసరా శుభాకాంక్షలు
  శంకరాభరణంలోని కవి పండితులందరికీ శుభాభినందనలు

  గట్టులరేనిబొట్టియును, గంగలరాయుని ముద్దుపట్టియున్,
  పుట్టుకనిచ్చువానిసతి, పూజలు తాతొలియందువేలు పా
  నట్టువరాయుడున్, హరియు, నాల్గుముఖమ్ములవేల్పు, ని
  ప్పట్టున శంకరాభరణ పద్దెపుగాండ్లను బ్రోచుగావుతన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు గారి వ్యాఖ్య .....

  అయ్యా: ఎందరో మహానుభావులైన మిత్రులు - అందరికి శుభాకాంక్షలు.

  విజయదశమి మీకున్ విందులెన్నెన్నొ గూర్చున్
  సుజనవరులు మీరల్ శుద్ధచిత్తుల్ ప్రశస్తుల్
  భుజగపనిభ విద్వన్ముఖ్యులౌ మిమ్ము వేడ్కన్
  విజయమొదవగా దీవింతు నీ పర్వవేళన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు గారి వ్యాఖ్య .....

  అయ్యా! శుభాశీస్సులు. మీదు మరియు మాదు ప్రయోగములు పూర్వ కవులు చేయలేదు.
  అవి అసాధువులని మా గురువులు చెప్పేరు. మీ పద్యమును ఇలా మార్పు చేస్తే:

  వశమయ్యెను మీ స్నేహము
  యశము గడించినది శంకరాభరణము బ్లాగ్
  దిశలన్నిట నిండి, విజయ
  దశమి శుభాకాంక్షలివె సదా మీ హితుడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పండిత నేమాని వారూ,
  ధన్యవాదాలు. సవరించాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వంక లెన్నొ బోవు 'శంకరా భరణమ్ము' (పాము)
  వెలుగు చుండు దాని తలను మణియె
  వంకలేమి లేక ' శంకరా భరణమ్ము' (బ్లాగు)
  వెలుగు తానె మణిగ, వేడ్క సాగు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. శంకరాభరణ పద్యక్రీడ లో పాల్గొనుచున్న క్రీడాకారులందరకూ అందరకూ మరియు దర్శకసమూహానికి, దార్శనికులకూ,దసరా శుభాకాంక్షలు. రోజురోజు కు అభివ్రుధ్ధి చెందుతూ అభిమానులను పెంపొందించుకొనుచూ తెలుగు సాహిత్యామతల్లికి తమవంతు గా ఇతోధిక సేవచేస్తున్నతువంటి ఔచ్ఛాహికులందరకు నమస్సుమాంజలులు. శ్రీనివాస్ HYD

  రిప్లయితొలగించండి
 17. చంద్రశేఖర్:
  మాస్టారు గారివి మరియు కవిమిత్రుల పద్యాలు చదువుతుంటే కళ్ళు చెమర్చాయి. మంచి యెక్కడో లేదు మన మధ్యే వుంది అన్న సత్యాన్ని తలపించిందీ మాలిక. ఆదిభట్ల వారి అచ్చతెలుగు పద్యం తట్టి మరీ చెప్పింది, నాకు తెలిసిన తెలుగు తక్కువ, తెలుసుకోవసింది ఇంకా ఎక్కువని. "పద్దెపుగాండ్లు" పద ప్రయోగం మెచ్చదగింది. కాలప్రమాణంలో మీరు మాకంటే ముందు గాబట్టి ముందు మీకే విజయదశమి, మీ వెనుక మాకు విజయదశమి. అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. సర్వేజనాస్సుఖినో భవంతు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రిగురువారం, అక్టోబర్ 06, 2011 12:31:00 PM

  పూజ్యులు,గురువర్యులైన శ్రీ కంది శంకరయ్య గారికి, శ్రీ పండిత నేమాని గారికి, పూజ్యులు చింతా రామకృష్ణా రావుగారికి మరియు తోటి కవి మిత్రులందరికి పేరు పేరునా నా మన: పూర్వక దశరా శుభాకాంక్షలు.

  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 19. శంకరయ్య గారూ మీకూ , మీ భాషా సేవా తత్పరతకూ సదా విజయ సంప్రాప్తి కలగాలని ఆశిస్తూ ,

  సార్థక్యంబు మదీయ పద్య పఠనోత్సాహంబు ; నేడిట్లు వా
  గర్థంబుల్ పెనవేసికొన్న కవితా గంధమ్ము పైజిమ్మె ; ని
  స్వార్థంబైన త్వదీయ సత్కవన భాషాసేవ శ్లాఘింతు ; సం
  ప్రార్థింతున్ మది శారదాంబ గృప సంరక్షింపగా మిమ్ములన్ !!!!

  తక్కిన కవి బృందానికి విజయదశమి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు ! మంద పీతాంబర్ గారి సీస పద్యాలు ప్రత్యేక ప్రస్తావనార్హాలూ ; ప్రశంసనీయాలూనూ . చిన్న చిన్నసవరణలు వినా శ్రీనాథుని శైలిలో నడిచాయి పద్యాలు - అభినందనలు పీతాంబర్ గారూ !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కంది శంకర వర్యులు సుందరముగ
  పద్య కవితను మెచ్చిరి బ్లాగు హితుల!
  తెలుగు భాషామ తల్లికి వారు చేయు
  సేవ కొనసాగు గావుత శ్రీకరముగ.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. మంద పీతాంబరధరా ! దసరాభినందన మందారాలు.!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. గురువులకూ, పెద్దలకూ, తోటి కవిమిత్రు లందరికీ విజయదశమీ శుభాకాంక్షలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. గురువు గారికి, కవి మిత్రులకు దసరా శుభాకాంక్షలు

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కామేశ్వర శర్మ గారి వ్యాఖ్య ....

  నేను పంపిన పద్యములో మూడవపాదములో ఒక పదం వ్రాయటం మరిచిపోయేను.
  “నట్టువరాయుడున్ హరియు నాల్గు ముఖమ్ముల వేల్పు కూర్మి ని”
  అని ఉండాలి. దయచేసి సవరిస్తారా

  రిప్లయితొలగించండి
 25. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రిగురువారం, అక్టోబర్ 06, 2011 10:05:00 PM

  ప్రణతుల్ జేసెద సత్కవీశ్వరులకున్, ప్రజ్ఞా వివేకాది స
  ద్గుణ శోభాయుత కీర్తిమంతులకు, భక్తుల్ శారదామాతకున్
  మణిమాణిక్య సమాన భావకవితా మాధుర్యమైనొప్పుచున్,
  గణనీయంబగు పద్యమాలికల సంగ్రాహించిరీ బ్లాగునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కంది శంకరయ్య కమనీయ సీసంబు
  మాలికగవరలుచు మదులు తాకె.
  విజయ దశమి శోభ వేవురికందించి
  వెలుగు మీకు శుభము కలుగు గాక.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. గురువుగారూ,
  పొద్దుటి నుంచీ చాలా పర్యాయాలు చదివానండీ - మీ పద్యాలనూ, కవి పండితుల స్పందనలనూ..
  ఏమి చెప్పాలో కూడా తెలియటం లేదు....

  ఈ బడిలో ( ఇంచుమించు) నిత్యవిద్యార్ధినవ్వటం నా అదృష్టం..

  సరస్వతీ మూర్తులందరికీ వందనాలు, కృతజ్ఞతాంజలులు.

  భవదీయుడు
  ఊకదంపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 28. అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలిపిన
  మందాకిని గారికి,
  మంద పీతాంబర్ గారికి,
  వసంత కిశోర్ గారికి,
  గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారికి,
  రవి గారికి (మరచినందుకు మన్నించాలి),
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  శ్రీఆదిభట్ల కామేశ్వర శర్మ గారికి,
  పండిత రామజోగి సన్యాసి రావు గారికి,
  శ్రీనివాస్ గారికి,
  (మనతెలుగు) చంద్రశేఖర్ గారికి,
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి,
  డా. విష్ణునందన్ గారికి,
  మిస్సన్న గారికి,
  జిగురు సత్యనారాయణ గారికి,
  చింతా రామకృష్ణారావు గారికి,
  ఊకదంపుడు గారికి,

  దసరా శుభకాంక్షల ప
  ద్య సరణి మెచ్చి యిచ్చి యానందోత్సా
  హ సుధలు గురిసి మనంబున
  వసియించెడి మీకు ధన్యవాదమ్ము లివే!

  రిప్లయితొలగించండి
 29. శ్రీగురుభ్యోనమ:

  గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్యగారికి, శ్రీ మంద పీతాంబర్ గారికి, యితర కవిమిత్రులందరికి కృతజ్ఞతలు. పద్యములు వ్రాయుటకన్నా, మీవంటి మహామహులు వ్రాసిన పద్యాలు చదువుతూ వుంటే నాకు ఎక్కువ ఆనందం కలుగుచున్నది. మీ వూహలలో నాకు గుర్తింపు లభించినదులకు చాలా సంతోషము.

  రిప్లయితొలగించండి